INNHOLD

"Norsk Fiskerinæring" nr. 9 – 2015

 

 


Stormer frem
Sjømatnæringen er svært mannsdominert. Men kvinnene har tatt godt for seg av toppjobbene. Elisabeth og Liv har to av de mest innflytelsesrike. Nå blir Sissel ny sjef i Havforskningsinstituttet. Hun må ikke forveksles med damen i midten.


Til topps i SINTEF Fiskeri og havbruk
Han ønsker konkurranse — også blant forskningsinstitusjonene. Hvorfor skal f.eks. Havforskningsinstituttet ha nærmest monopol på ressursforskningen? Vi har møtt den nye toppsjefen i SINTEF Fiskeri og havbruk.

 

Fisk og olje
De er ikke så mange som vi trodde. Men fortsatt er det nære bånd mellom fiskeflåte og offshore/oljeservice. Dette femkløveret er store på begge områder
  Les også  

1 prosent alt for lite
De siste 20 årene har fiskeindustrien en gjennomsnittlig resul­tatgrad på ynkelige 1 prosent. Å kalle dette brukbar lønnsomhet er bare tull. Matfiskoppdrett av laks har en resultatgrad på 17,1 prosent, fiskeflåten 6,4 prosent. La det aldri være tvil om hvor skoen trykker.

Kverva vant frem
Da Gustav Witzøe og Kverva AS ga 50 millioner kroner til ny skole og kulturhus på Frøya mente de at beløpet var fradragsberettiget. Skattefuten ga seg imidlertid ikke før Høyesterett hadde sagt sitt.

AquaPri går for gjørs
Vi har besøkt danske AquaPri som satser stort på resirkulering og oppdrett av gjørs. Over tid er målsettingen å produsere 700 tonn på årsbasis.

Ingen overføring fra nord til sør
Det motsatte hevdes med jevne mellomrom. Faktum er at fiskeflåten i Nord-Norge de siste 35 årene ikke har mistet fiskerettigheter og kvoter sørover.

Steinar Eliassen ferdigsnakka
Steinar Eliassen i Norfra AS fikk sagt det han hadde på hjertet til vår utsendte Arve Bakken, først og fremst at vi må satse mye mer på eksport av fersk fisk.

Norge-Russland i 300 år
Bjørn-Petter Finstad har tatt for seg de norsk-russiske fiskerirelasjonene de siste 300 årene. I hovedtrekk har det vært et samarbeid til stor nytte for begge parter.

Fiskeindustriens leverandører
I den tredje artikkelen om sjømatnæringens leverandører er vi kommet til fiskeindustrien. Svak inntjening svekker dessverre investeringsevnen. En vond sirkel det er vanskelig å bryte ut av.


Listerbåtens far
Gjert Gundersen kom fra Hardanger, men det var på Lista han konstruerte Lister-båtene, som fikk stor betydning for utviklingen av fiskeflåten i Norge.