INNHOLD

"Norsk Fiskerinæring" nr. 9/10 – 2006

Nordeas tallknuser
Månedens intervjuobjekt jobber med tall. Han studerer lønnsomhet-sutvikling, analyserer trender og forsøker å spå i hvilken ret-ning fiskeri- og havbruksnæringen vil gå. For Nordeas kunder betyr resultatet ja eller nei til lånesøknader. For oss andre gir Kolbjørn Giskeødegårds analyser og synspunkter solid bakgrunn for egne meninger.    Ekspertise for 25 milliarder
Innen 2025 bør Norge eksportere utstyr, tjenester og fiskerirela-tert ekspertise for 25 milliarder kroner pr. år. Men da må det samarbeides.60 år
I det stille har Fiskeridepartementet fylt 60 år. Næringen kunne gjerne ha feiret jubiléet. Departementet har gjort en god jobb, mener vår seniorredaktør.   NOx til besvær
«Fisk og Forskning» har kastet seg over høstens store hodepine — NOx-avgiften. Hva kan gjøres for å redusere utslippene?  Les også  

Duellen
Algrøy vrs. Roaldsnes

Vidar Ulriksen måtte gi seg til slutt. Hans Inge Algrøy er en meget vanskelig mann å bli kvitt. Men vi forsøker igjen, denne gang med fiskebåtreder Tore Roaldsnes som utfordrer.      Hvordan det gikk kan du finne ut ved å trykke på overskriften.

Never change a winning team!
Etter å ha lest Strukturutvalgets innstilling innser jeg at enkelte mennesker rett og slett ikke skjønner at jorden er rund. I den steintøffe internasjonale konkurransen norsk fiskeri- og havbruksnæring må operere i, kan ikke boligprisene i Steigen komme først, skriver Øystein Sandøy. 
    
Færre og eldre
Siden årtusenskiftet er antall fiskere redusert med nesten 15 prosent. Snart er hver femte fisker i Norge over 60 år.  


 

Hvor god er Kystvakta?
Dette spørsmålet prøver Dag Erlandsen å gi svar på. Han har fulgt Kystvakta på nært hold i mange år. Han berømmer etatens gode evne til å samarbeide med russerne.                                  

Gir med den ene — tar med  den andre
Fiskeridepartementet har gitt Arne Sævik en gavepakke på 15-20 millioner kroner. Regningen har departementet elegant sendt til industritrålrederne. Det blir 500.000 kroner pr. båt pr. år! Harald Østensjø er forbannet.            

Klar for det store spranget
Branco AS i Hareid har lagt sten på sten. Nå har Per Sture Mork lært det han trenger. Branco har hentet inn 20 millioner kroner og i 2010 skal selskapet produsere 10.000 tonn oppdrettstorsk.         

Islandsk hvalfangst
Mange ble overrasket. Men beslutning var selvsagt rett, konstat-erer Petur Bjarnason. Han slakter den måten IWC har jobbet på. IWC er et skrekkens eksempel på hvordan man ikke skal gjøre det.
                           
Stakkars fisken?
Selvsagt har fisk følelser. Derfor får etikk og dyrevelferd stadig større betydning. Det må fiskere og oppdrettere lære seg å leve med, enten de liker det eller ikke.  

Strukturering på høyt plan
Politiske partier er kjekke å ha. Men trenger vi nesten dusinet fullt for å styre knappe 5 millioner nordmenn? Øystein Sandøy lar edder og galle sprute. Bør ikke også politikerne tilpasse seg ressursgrunnlaget?                              

Fredag den 13.
Fredag 13. oktober ble Mohammed Yunus og Grameen Bank tildelt Nobels fredspris. Hva om norsk banker begynner å tenke i samme baner som Yunus, spør Erik Hempel.