Leder nr. 2 - 2015  
 

 

Nå skjerpes greiene!

VI HAR VENTET I halvannet år. Nå har Tveterås-utvalget omsider levert sin rapport og om ikke lenge kommer både en viktig stortingsmelding om norsk havbruk og om forvaltningen av kongekrabber. Tiden for utredninger og analyser er med andre ord over. Nå starter arbeidet med å utforme og utøve politikk. Det har vi ventet på lenge.
Fiskeriminister Elisabeth Aspaker ønsker selvfølgelig å sette et solid blåstempel på det som skal skje. Hun håper å kunne ri inn i solnedgangen som en handlekraftig og omstillingsvillig statsråd som virkelig satte spor etter seg. I hvilken grad hun lykkes, vil langt på vei avhenge av hvor dyktig hun er til å få Venstre og KrF med seg. Debatten så langt etter at Tveterås-utvalget kom med sin NOU i midten av desember, gir etter vår mening begrenset grunn til optimisme, sett med Aspakers øyne. Skal vi tro de to støttepartiene på Stortinget ligger det ikke an til store omveltninger verken av fiskesalslagslova eller deltakerloven.
At det nærmer seg viktige veivalg, har helt klart økt temperaturen mellom de ledende interesseorganisasjonene i sjømatnæringen. Både for fiskerne og sjømatindustrien er det uhyre viktige spørsmål som skal finne svar i løpet av det neste året. Når Stortinget våren 2016 setter sluttstrek for behandlingen av Tveterås-utvalget, vil det gå mange år før omsetningssystemet og regelverket for eierskap i fiskefartøyer kommer opp til ny politisk behandling.
Mange trodde nok at det ble satt strek for debatten om fiskesalslagslova allerede i 2013, da et enstemmig Storting vedtok den nye loven. Men så fikk vi et regjeringsskifte, og dermed en åpning for omkamp. Når sluttsignalet lyder i Stortinget om et års tid, blir det ingen flere omkamper.

 

«HOLD DEG VÅKEN, nå skjerpes greiene», synger DumDum Boys i låta «Splitter pine». Det samme gjør de i FHL og Norges Fiskarlag. Alle vet at toget går i 2015. Både når det gjelder utformingen av fiskesalslagslova og deltakerloven har de to organisasjonene ulike interesser og mål. Det neste året dreier alt seg om å markedsføre egne synspunkter, og gjerne rakke ned på motpartens. Den som vinner Venstre og KrF over på sin side, har skaffet seg et solid forsprang.
I FHL har de ikke ligget på latsiden. Nylig meldingen om at Norges Sildesalgslag er stevnet for retten. I mange år har det vært en avtale mellom FHL og Sildelaget om at norske båter ikke kan levere til pelagiske mottaksanlegg med «trommelsiler». Dette vektsystemet gir nemlig «bedre vekter» enn det systemet man bruker i Norge, og følgelig ulike konkurransevilkår mellom kjøperne. Denne avtalen ønsket ikke Sildelaget å videreføre i 2015, med det resultatet at norske fiskebåter har gått til Færøyene og Island for å levere lodde, der de får bedre pris. En rettsak gir selvfølgelig maksimal medie-oppmerksomhet om den måten Sildelaget opererer på, og presentert på «riktig» måte vil den underbygge FHLs påstander om hvor urimelig stor makt salgslagene har. Kort sagt en god sak å snakke om i korridorene på Stortinget.


SÅ HAR FHL LAGET et stort nummer av at salgslagene har engasjert pr-ekspertene i First House for å fremme sine interesser. Dette er en prinsipielt viktig sak. Salgslagene kan selvfølgelig ikke bruke lagsavgiften til å fremme medlemmenes faglige og politiske ønskemål. Akkurat det spørsmålet ble jo grundig avklart av Høyesterett i 1997, da faglagsavgiften og de store overføringene fra salgslagene til Norges Fiskarlag ble kjent ulovlige. Å betale Jan Erik Larsen og andre profesjonelle lobbyister i First House sikkert svimlende honorarer for å drive politisk påvirkningsarbeid, faller helt klart utenom det salgslagene kan drive med. Også dette blir nok vurdert av FHL som en strategisk god sak å lage «støy» rundt. Hvem som sto bak dobbeltoppslaget i «Dagens Næringsliv» i slutten av februar, er i alle fall ikke vi så mye i tvil om. Presentert på «riktig» måte er denne saken enda et eksempel på hvordan fiskesalgslagene turer frem og utnytter sin maktposisjon til å fremme fiskernes næringspolitiske interesser.
Når det er sagt, ønsker Nærings- og fiskeridepartementet å bruke salgslagene som høringsorganer i mange saker, ikke minst i forbindelse med Tveterås-utvalgets rapport. Da må man også tillate at de bruker penger på å utforme sine synspunkter og svar, herunder innhenter informasjon om hvordan politikere og andre beslutningstakere stiller seg til ulike løsninger. Det å engasjere First House i seg selv er altså slett ikke ulovlig bruk av salgslagsavgiften, og heller ikke om oppdraget helt eller langt på vei kan knyttes til å avgi høringsuttalelser. Men en god sak for FHL er nok First House-historien uansett.
Helt til slutt kan vi ikke unngå å minne om at også FHL har en litt uryddig historie på dette området. I sin tid «lånte» organisasjonen 1 million kroner av Eksportutvalget for Fisk for å finansiere egen drift. Da var det åpenbart ikke så farlig å bruke lovpålagte avgifter øremerket helt andre formål enn å finansiere næringspolitisk arbeid. Pengene ble heller aldri betalt tilbake.
Nå skjerpes altså greiene. Alle som er opptatt av norsk fiskeripolitikk går en meget interessant og spennende tid i møte. La oss håpe det ikke blir for mange slag under beltespennene!