Leder nr. 2 - 2018  
 

Mer til utlandet

 

I JANN HOLSTS GLANSDAGER på 1980-tallet som sjef for Opplysning­sutvalget for fisk, økte fiskeforbruket i Norge hvert eneste år. Ingen visste helt hvordan han regnet, men Holst var en boblende optimist som alltid kom ut med flotte tall.
Kanskje hadde han rett. Kunnskapene om sjømatens helsemessige effekter var i ferd med å slå gjennom for fullt. Den ene forskningsrapporten etter den andre kunne fortelle om hvor gunstig fiskefettet var for hjerte- og karsykdommer, betennelser og ikke minst hjernens utvikling. Man ble helt enkelt klok av å spise fet fisk. Og hvitfisken var mager, også det flott i et velferdssamfunn der innbyggernes mavemål bare økte og økte. Fisk var altså sunt, og det var ikke det spor merkelig om folk spiste mer. Rett nok var fisk dyrt, tilgjengeligheten dårlig, de unge likte ikke smaken og var redd for beina, tilbudet av gryteklare produkter alt for dårlig og fra oppdrettsnæringen kom alarmerende meldinger om skyhøyt forbruk av antibiotika. Men folk ville likevel ha mer fisk. Så ble Opplysningsutvalget for fisk nedlagt. Eksportutvalget for fisk, som ble opprettet i 1991, konsentrerte seg om utlandet, og i en god del år var det veldig lite fokus på sjømatomsetningen i Norge.
I senere tid har dette heldigvis endret seg. Norges sjømatråd bruker nå mye penger på å markedsføre fisk også her hjemme. Det er et helt annet fokus på innenlandsforbruket enn de første årene etter at Opplysningsutvalget for fisk forsvant i 1993.

FISK ER FORTSATT SUNT. Rett nok er det kommet en del forskningsrapporter som kan tyde på at de helsemessige effektene ikke er så store som tidligere antatt. Men norske myndigheter mener fremdeles at folk i Norge bør spise mer fisk. Det er også det klokkeklare rådet fra Vitenskapskomiteen for Mattrygghet, som rådgir myndighetene i slike spørsmål. Det er også rådet fra ernæringseksperter i alle land det er naturlig å sammenligne seg med. Fisk er sunt — spis mer!
Så opplever vi altså nå at fiskeforbruket i Norge likevel er på vei ned, og særlig blant de unge. Ferske tall fra Norges sjømatråd viser at salget av fisk hadde en nedgang på 14 prosent i 2017. Dette er del av en større trend hvor nordmenn lager mindre og mindre mat basert på ingredienser fra havet. I løpet av de siste fem årene har det vært en volumnedgang på hele 26 prosent. Det er mye. Og det er spesielt aldersgruppen mellom 18 og 34 år som spiser lite fisk, altså den gruppen næringen skal leve med — og av — de neste 50 årene. Vi skal ikke bruke mye tid på tallene. De er stygge nesten uansett hvordan vi vrir og vrenger på dem. Handlefrekvensen går jevnt nedover, dvs. hvor mange ganger folk kjøper sjømat i løpet av et år. Frekvensen er falt fra 56 ganger i 2013 til 45 i fjor. Fallet er dessverre størst blant de unge. Og ikke nok med det. Det kjøpes også mindre hver gang. Det er volumsvikt for alle varekategorier og fiskearter. De to artene vi spiser mest av i Norge — laks og torsk, har hatt en nedgang i volumet på henholdsvis 17 og 21 prosent siden 2013.

HVA ER ÅRSAKENE?
Det er ikke så lett å si. Tilgjengeligheten er neppe blitt dårligere med årene, heller ikke tilbudet av gryteklare produkter. Smaken har neppe forandre seg, det har ikke blitt flere bein i fisken og den er fortsatt sund å spise. Det hevder i hvert fall ernæringsekspertene med enda større tyngde i dag enn for 20 år siden. Fortsatt tror mange folk at det er mye antibiotika i laksen, men disse blir det neppe flere av. Noen peker på den voldsomme markedsføringen av landbruksprodukter. Men slik var det før også. Landbruket har alltid brukt vannvittig mye mer penger på markedsføring i Norge enn sjømatnæringen.
Vi lander på tre mulige forklaringer. For det første at folk ikke lenger er så trygge på at fisk er sunt. Ernæringsekspertenes kostholdsråd drukner i alle verdens utspill fra forskere og andre «synsere» som hevder at fisk inneholder mange farlige stoffer. Etter vår mening påtar disse seg et stort ansvar. Vi etterlyser et mye større engasjement fra Vitenskapskomiteen for Mattrygghet, som lar synserne dominere mediebildet.
Så vil vi tro at år etter år med store og kostbare TV- og annon­sekampanjer for å få folk til spise alt mulig annet enn sjømat, til slutt gir resultater. Sjømatnæringen må med andre ord satse mer på å markedsføre sine produkter i Norge — enten gjennom Norges sjømatråd eller hver for seg.
Og så kommer vi ikke utenom den voldsomt sterke prisøkningen på sjømat i Norge de siste 3-4 årene. Laks og torsk er blitt ca. 50 prosent dyrere i løpet av 3-4 år. Her er hovedpoenget at prisene har økt mer i Norge enn i de fleste andre land i verden på grunn av valutakursutviklingen. For å si det som Magnar Pedersen: I og med at sjømatprisene bestemmes i de internasjonale markedene, har vi hatt en importert prisøkning. Når prisene stiger mer i Norge enn i utlandet, sier det seg selv at vi får en vridning i salget. Totaltilbudet av torsk og laks er jo omtrent nøyaktig det samme i dag som for 3-4 år siden. I og med at sjømaten relativt sett er blitt billigere i utlandet enn i Norge, går også mer av fisken ut av landet. Da blir det mindre igjen til oss i Norge. Det er loven om tilbud og etterspørsel.