Leder nr. 3 - 2007  
 

 

Vel blåst, Helga!

GJØR STRUKTURKVOTENE tidsavgrenset, behold øvrige ordninger som de er og utvid strukturordningene til også å gjelde fartøy under 15 meter.
Det var vårt råd for ett år siden. Konklusjonen i dag er derfor enkel. Tenkepausen har gjort godt. Regjeringen foreslår en strukturpolitikk som ligger tett opp til det vi foreslo, som næringen kan leve med og som etter vår mening bør få bred politisk oppslutning på Stortinget. Vi gir honnør til Arbeiderpartiet som sto imot presset fra Senterpartiet og SV. Da Helga Pedersen overtok som fiskeriminister høsten 2005 skrev vi at tempoet i strukturprosessen ville avta. Der tok vi feil. Etter halvannet års tenkepause går den rødgrønne regjeringen inn for strukturordninger som er minst like omfattende som de Svein Ludvigsen sto for. Økonomiske realiteter kan man ikke løpe fra, iallefall ikke i lengden.
Opposisjonen på Stortinget må gjerne lage et nummer av at ordningen med evigvarende kvoter blir avskaffet. Litt støy må jo en opposisjon alltid lage. Men Høyre og Fremskrittspartiet bør kjenne sin besøkelsestid. Kvoter uten tidsavgrensing er ingen stemmesanker langs kysten i 2009. Ved å bli med på et bredt politisk forlik om strukturpolitikken i flåten basert på hovedprinsippene i regjeringens forslag, vil partiene bidra til at det omsider blir ro rundt denne saken. Det trenger næringen, og det vil et blått regjeringsalternativ også profitere på i valgkampen om to år.

 

UANSETT HVILKEN strukturpolitikk Stortinget vedtar, vil «Fiskaren» og «Fiskeribladet» grave frem næringsutøvere som taper på den. Å bedømme regjeringens strukturmelding ut fra tåredryppende reportasjer om fiskere som mister deler av sitt fangstgrunnlag, er derfor ingen god ide.
Når det er sagt, er det selvsagt deler av Strukturmeldingen som kan og bør forbedres. Vi vil særlig fremheve to forhold. Det ene er at man må få en strukturpolitikk som virker likt for alle. På enkelte områder vil regjeringens forslag bidra til å skape et A- og B-lag i flåten. Det gjelder blant annet forslaget om ulik tidsbegrensing på strukturkvotene etter når de er anskaffet. Eksisterende kvoter skal løpe i 25 år, nye kvoter bare i 20. Forslaget om å redusere antall kvoter man kan samle på et kystfartøy kan også føre til at utøvere som ellers står likt får permanent ulikt driftsgrunnlag. Her må Stortinget rydde opp.
Det andre handler muligens om jus, men iallefall om moral og anstendighet. Man kan ikke endre spilleregler med tilbakevirkende kraft uten å gjøre opp for seg. Lovavdelingen i Justis- og poli-tidepartementet er kommet til at staten kan reversere ordningen med tidsuavgrensede strukturkvoter uten å komme i erstatningsansvar. Den avgjørelsen vil temmelig sikkert bli vurdert i en rettsal. Men uansett jus er det vår bestemte mening at staten har et moralsk ansvar. En rekke norske fiskere har kjøpt og betalt dyrt for strukturkvoter politikerne lovet var uten tidsbegrensing. Da kan man ikke komme et par år senere å si «sorry, vi mente bare 25 år!». Aker Seafoods kjøpte f.eks. trålerne til Nordic Sea og West Fish-Aarsæther for flere hundre millioner kroner under den klare forutsetning at strukturkvotene var uten tidsbegrensing. Om staten ikke dekker det tapet selskapet lider ved at disse kvotene bare skal gjelde i 25 år, er Yngve Myhre lurt trill rundt.
Slik kan ikke staten oppføre seg!
I stede for å gjemme seg bak paragrafrytterne i Lovavdelingen, forutsetter vi at Stortinget vedtar å dekke de økonomiske tapene som måtte oppstå som følge av den nye strukturpolitikken. Når det kommer til stykke er det neppe store beløp det dreier seg om. 25 år er lang tid.

 

FREDAG 16. MARS 2007 må ha vært en meget tung dag for Lars Peder Brekk. Sjelden, nei aldri, har vi opplevd en så pinlig retrett som SV og Senterpartiet ble tvunget til i strukturpolitikken. Da Dag Terje Andersen redegjorde for innholdet i regjeringens Struk-turmelding, valset han samtidig over mye av det Lars Peder Brekk og Åsa Elvik høytidelig lovet i valgkampen i 2005. Ikke bare valset over; han trykket det dypt ned i gjørma.
Uansett hvordan man snur og vender på det; den rødgrønne regjeringen foreslår nå strukturordninger som i sum går lenger enn de Bondevik-regjeringen og Svein Ludvigsen sto for. De som trodde på SV og Senterpartiet i valgkampen er med andre ord lurt trill rundt. Brekk og Elvik lovet å reversere strukturpolitikken. I stedet gir regjeringen økt gass. Nå blir det endog strukturkvoter for fartøyer mellom 11 og 15 meter.
På ett område har de rødgrønne riktignok holdt det de lovet. Strukturkvotene skal ikke lenger gjelde evig. Det er en prinsipiell viktig endring som vi støtter, men som betyr svært lite i praksis. Om 20-25 år har de fleste fartøygrupper strukturert fullt ut, og de færreste vil miste noe som helst.
Vi har kalt denne lederen «Vel blåst, Helga». Fredag 16. mars var nemlig Dag Terje Andersen veldig nøye med å understreke at Helga Pedersen har deltatt aktivt i kulissene. Hun står altså hundre prosent bak regjeringens forslag. At resultatet i våre øyne ble så bra som det gjorde, skyldes også Jens Stoltenberg. I de siste harde drøftelsen internt i regjeringen, spilte såvidt vi har forstått statsministeren en meget sentral rolle. Den spilte han godt!