Leder nr. 4 - 2005  
 

 

Dårlig lønn for strevet!

I det nye Rikspolitisk Senter på Eidsvoll, som ble åpnet av Kronprinsregenten 9. mai i år, kan besøkende sjekke hvilket parti de står nærmest. Ved å svare på 22 spørsmål om ulike samfunnstema forteller en datamaskin hva som er «ditt» parti. Er du enig i absolutt alt, havner du i Fremskrittspartiet.
Uten sammenligning forøvrig har avisen «Fiskaren» nylig gjennomført en gallup blant norske fiskere som viser at Fremskrittspartiet har desidert størst oppslutning. Ialt 400 aktive fiskere deltok i den landsomfattende undersøkelsen, som ga Fremskrittspartiet hele 33 prosent av stemmene. Følgende tabell viser partienes oppslutning blant fiskere sammenlignet med tall for hele landet (Norsk Gallup Institutt, mai 2005):

Fiskere Totalt Fremskrittspartiet ...........: 33% 20%
Arbeiderpartiet ........................................: 23% 31%
Kystpartiet ................................................: 14% 1%
Senterpartiet ............................................: 13% 5%
Høyre ........................................................: 9% 16%
Kristelig Folkeparti ..................................: 3% 6%
Sosialistisk Venstreparti ........................: 3% 16%
Venstre .....................................................: 2% 3%

Fiskerkvinner er ikke som andre kvinner, skriver Øystein Sandøy. Fiskere er ikke som andre folk, de heller, tilføyer vi — ialle-fall ikke når det gjelder politikk. Mens Fremskrittspartiet, Senterpartiet og selvsagt Kystpartiet har klart større oppslutning blant fiskere enn totalt, står Høyre, Arbeidepartiet og særlig SV, langt svakere i denne yrkesgruppen. Om fiskerne fikk bestemme sammensetningen av Stortinget etter høstens valg, hadde dagens regjeringspartier knapt fått stortingsrepresentanter i det hele tatt. Kjell-Magne Bondevik hadde blitt feid ut av regjeringskvartalet. Mye tyder forresten på at det skjer uansett. I mai lå det rødgrønne alternativet an til 92 mandater, altså klart flertall. Mai-gallupen ga regjeringspartiene 41 mandater. Selv et brakvalg for Fremskrittspartiet ser i øyeblikket ikke ut til å kunne redde Bondevik-regjeringen.
Men mye kan fortsatt skje. I et land der folk er langt mer opptatt av en 18 år gammel fotballspiller i Lyn enn av landsmøtene til de politiske partiene, og der de to største avisene hittil i år har brukt over 100 forsider på tenåringer som synger på TV, bør man ikke ta noe for gitt.

At Senterpartiet og Kystpartiet gjør det sterkt langs kysten og blant fiskerne, er ikke nytt. Men at «naboene» Fremskrittspartiet og Høyre kommer så forskjellig fra det, gir absolutt grunn til ettertanke.
Vi kan ikke skjønne at det har så mye med fiskeripolitikken å gjøre. I prinsipp-programmet for inneværende Stortingsperiode gikk riktignok Fremskrittspartiet inn for å føre en enda mer liberalistisk politikk enn Høyre. Partiet ville at staten skulle auksjonere bort alle fiskekvoter og ønsket å oppheve både Råfiskloven og Deltakerloven. Men alt dette er strøket i programutkastet for perioden 2005-2009. Her står det ikke et ord verken om Råfiskloven eller Deltakerloven, og vi finner heller ikke noe om auksjoner av kvoter. Forslaget om fritt fiske for båter under 35 fot, som partiet muligens vant endel stemmer på i 2001, er også borte.
Fiskeripolitisk er det etter vår mening fint lite som i dag skiller Høyre og Fremskrittspartiet. Dette er jo også en av årsakene til at Svein Ludvigsen har kunnet føre en så klar Høyre-politikk de siste fire årene. Han har hatt solid ryggdekning hos FrP og partiets fiskeripolitiske talsmann, Lodve Solholm. Det gjelder ikke minst i strukturpolitikken, der det var FrP som ga regjeringen ryggdekning til å innføre enhetskvoter uten tidsavgrensning i havflåten, og uten å ta saken til Stortinget.
Svein Ludvigsen har god grunn til å føle resultatet av «Fiskaren»s gallupundersøkelse som urettferdig. Dersom fiskerne ønsker mer Fremskrittspartipolitikk, har han jammen fått dårlig lønn for strevet de siste fire årene.

At SV har såpass lav oppslutning blant fiskerne er også litt merkelig. Ingen scorer dårligere i forhold til oppslutningen totalt. SV og Åsa Elvik har jo på mange måter markert den sterkeste motpolen til Svein Ludvigsens Høyrepolitikk. Det er også SV som mest tydelig har signalisert at partiet vil flytte fisk fra hav til kyst. Men dette har åpenbart ikke gitt uttelling blant fiskerne, og kan tyde på at Norges Fiskarlags ønske om stabilitet i kvotefordelingen har godt rotfeste.
Nå skal vi ikke legge for mye i en undersøkelse som dette. Ivar Kristiansen, Høyres fiskeripolitiske talsmann på Stortinget, er da også rimelig trygg på at «Fiskaren»s gallup ikke blir resultatet til høsten. Han kan godt få rett. 36 prosent av de 400 fiskerne som deltok i undersøkelsen hadde ikke bestemt seg. Det er en vesentlig høyere «vet ikke»-gruppe enn normalt ved slike valgundersøkelser, og kan åpne for ganske store endringer i månedene som kommer.