Leder nr. 5 - 2016  
 

Den nye fiskekongen!

 

KJELL INGE RØKKE HAR abdisert. Sjømatnæringens største kjendis valgte til slutt å kaste kortene. I utgangspunktet hadde han sikkert håpet å kunne beholde trålerne. Men til slutt måtte også de i potten for å få solgt Norway Seafoods. I snitt fikk han nesten 90 millioner kroner per trålkonsesjon, litt avhengig av hvordan vi verdsetter båtene.
Da «Norsk Fiskerinæring» i 2014 kåret de 50 mest betydningsfulle personene i norsk sjømatnæring siden andre verdenskrig, havnet Kjell Inge Røkke på 20. plass. Mange mente han burde vært høyere opp. Helge Møgster, eller Helge Arvid for å være pinlig korrekt, var nr. 29. I begrunnelsen skrev juryen:
«Helge Møgster er en av dem det har vært vanskelig å rangere. Han har vært lite involvert i næringens organisasjoner og heller ikke i politisk arbeid. Som sådan har han hatt en relativt beskjeden innflytelse. Men som bedriftsutvikler og forretningsmann er det få som har betydd mer for utviklingen av sjømatnæringen de siste 20 årene. Sammen med sin avdøde bror Ole Rasmus og sønnen Arne, har han gjennom smarte og strategisk riktige valg bygd opp Norges nest største fiskeriselskap, med aktiviteter langs hele kysten og betydelige virksomheter i Chile og Peru. Helge Møgster fremstår i dag som den mest standhaftige, smarte og suksessfulle aktøren i norsk sjømatnæring siden krigen. Og da har vi verken glemt John Fredriksen eller Kjell Inge Røkke.»
Etter Lerøy Seafood Groups oppkjøp av Havfisk og Norway Seafoods nøler vi ikke med å kåre Helge Møgster til Norges ubestridte «fiskekonge». Vi kan ikke komme på noen annen person i moderne tid — og da kan vi gjerne gå helt tilbake til Riksforsamlingen på Eidsvoll Verk i 1814, som har hatt tilnærmelsesvis så stor makt og innflytelse i norsk sjømatnæring som Møgster nå har skaffet seg. Gjennom børsnoterte Austevoll Seafood ASA har han for det første aksjemajoriteten i Lerøy Seafood Group, verdens nest største oppdrettsselskap. Videre eier han halvparten av Pelagia AS, verdens desidert største pelagiske selskap, og nå også brorparten av Norges største fiskebåtrederi Havfisk AS og Nord-Norges største hvitfiskprodusent, Norway Seafoods AS.
Helge Møgster er kort sagt konge på alle hauger!


 

NOEN VIL KANSKJE FORTSATT nevne John Fredriksen. De tar etter vår mening feil. Etter nedsalget i Marine Harvest ASA eier Fredriksen under 18 prosent av selskapet, og mange spår at han vil selge seg ytterligere ned. John Fredriksen hadde kraften og kapitalen til å etablere verdens største oppdrettsselskap. Men i dag er han ikke engang i nærheten av å frata Helge Møgster kronen.
Nå skal det tilføyes at heller ikke Helge Møgster har de helt store eierpostene. Gjennom I&h Møgster AS eier han 11,4 prosent av Austevoll Seafood ASA, 6,0 prosent av Lerøy Seafood Group ASA, 5,7 prosent av Pelagia AS, 4,4 prosent av Norway Seafoods AS og 3,8 prosent av Havfisk ASA. Men som «pater familias» og styreled­er i Møgster-familiens holdingselskap Laco AS, er det ingen tvil om hvem som er sjefen. Det er Helge Møgster som trekker i snorene og som til syvende og sist vender tommelen opp eller ned. Og så har han selvfølgelig smarte rådgivere rundt seg, med sønnen Arne og adm. direktør Helge Singelstad i Laco AS i spissen.
Kjell Inge Røkke slet i 20 år med å tjene penger på filetproduksjon av hvitfisk. Nå overtar Helge Møgster stafettpinnen. Det er i våre øyne en dristig beslutning, ikke minst på grunn av den store politiske risikoen knyttet til Havfisk ASA. Ingen vet i øyeblikket hvilke rammebetingelser dette selskapet vil bli underlagt i årene som kommer. I ytterste konsekvens kan både bearbeidings- og aktivitetspliktene bli skjerpet, hvilket kan torpedere alle planer om en mer kostnadseffektiv selskapsstruktur på land. Bak horisonten spøker også skatt på ressursrenten, som kan gjøre 90 millioner kroner per trålkonsesjon til en kostbar affære.
Nå er vi ikke et sekund i tvil om at alt dette ble grundig vurdert og analysert før underskriftene kom på papiret. Helge Møgster er ikke dum. Han har selvfølgelig tatt høyde for at også Lerøy Seafood Group må slite med vanskelige rammebetingelser for de nord-norske produksjonsanleggene. Vi tror også han er ydmyk nok til å erkjenne at mange dyktige hoder i Røkke-systemet gjorde sitt aller beste for å tjene penger på filetproduksjon, og at det ikke finnes noen ubrukte eller lettvinte snarveier til suksess. Når han likevel vendte tommelen opp, tror vi forklaringen en firedelt. For det første tjener Lerøy Seafood Group ASA mer penger enn noen gang. Å skaffe finansieringen var altså lett. For det andre er dagens vekstmuligheter i oppdrettsnæringen relativt begrenset, og vil kanskje være det i flere år. For det tredje har Lerøy Seafood Group nettopp den produkt- og markedsekspertisen som kan bidra til å løfte Norway Seafoods ut av hengemyra. Kanskje ligger det en vesentlig større synergieffekt i hvitfisk og oppdrettslaks enn de fleste har ment til nå. Nettopp det siste regner vi med at Helge Møgster har tenkt å bevise. For det fjerde tror vi Helge Møgster har veldig lyst til å lykkes der Kjell Inge Røkke feilet.
Uansdett; for norsk sjømatnærings skyld, og ikke minst for hvitfisksektoren i Nord-Norge, håper vi at Helge Møgster og Lerøy Seafood Group lykkes!