Leder nr. 6 - 2007  
 

 

Ingen over, ingen ved siden!

GEOGRAFI OG KJÆRLIGHET skal man ikke spøke med - spesielt ikke geografi. Hvor i landet du hører hjemme har alltid vært viktig i fiskerisammenheng. Spør bare eierne av Ålesundsrederiet Giske Havfiske, som ikke fikk kjøpe tråleren "Rosvik" fra Tromsø på grunn av feil adresse.
Nord-sør debatten har i realiteten preget fiskerinæringen fra tidenes morgen. Geografisk lokalisering har også vært et strid-stema for mange av organisasjonene i bransjen. Da Eksportutvalget for Fisk ble lagt til Tromsø, eksploderte en samlet eks-portørstand på Vestlandet. Fiskeoppdretterne kranglet lenge og heftig om plasseringen av sin hovedorganisasjon i Trondheim, og i Norges Fiskarlag har vi ikke tall på hvor mange ganger det har vært foreslått å flytte hovedkontoret til Oslo.
Også lokaliseringen av Nor-Fishing og Aqua Nor har skapt bølger. Selv om messene har vært trygt forankret i Trondheim siden slutten av 70-tallet, har flytting til hovedstaden nesten hele tiden spøkt i bakgrunnen. Særlig Norges Varemesse, som var teknisk arrangør i mange år, kunne tenke seg det. De senere årene virker det imidlertid som om "flytte-entusiastene" har gitt opp. Fiskerimessa skal foregå i Nidarøhallen i Trondheim i august!
Det er vi glade for. Selv om Trondheim ikke lenger "står på hodet" under fiskerimessene, bærer byen så absolutt preg av å huse arrangementet. Vi møter fiskerifolk over alt. I Oslo, eller rettere sagt på Lillestrøm, ville en fiskerimesse knapt være synlig.

I ÅR ARRANGERES den 15. utgaven av Aqua Nor. Det er egentlig litt juks. Da har nemlig messegeneral Odd Berg også regnet med tre oppdrettsmesser som ikke het Aqua Nor, nemlig "Oppdrett av sette-fisk" i 1979 og "Fiskeoppdrett" i 1981 og 1983. Navnet Aqua Nor kom først i 1985.
Men det tilgir vi gjerne. Siden den spede starten for snart 30 år siden har nemlig Aqua Nor utviklet seg til å bli verdens klart største tekniske havbruksmesse. Det er ingen over og ingen ved siden. I august legger 380 utstillere beslag på nesten 16.000 kvadratmeter i og rundt Nidarøhallen. Berg håper på 20.000 besøkende, og har allerede passert budsjettet på 11,6 millioner kroner. Om alt klaffer drømmer han om å gjenta resultatet fra ifjor, da Nor-Fishing ga et overskudd på 1,5 millioner. Det internasjonale preget blir bare sterkere. I år kommer utstillere fra 22 land, og fiskeridelegasjoner fra flere verdenshjørner har meldt sin ankomst. Vi har i mange sammenhenger vært kritiske til fiskerimessene i Trondheim. Hotellkapasiteten er for lav og pri-sene for høye, både på hotellrom og for å delta på messen. Men samtidig har vi ingen problemer med å gi Stiftelsen Nor-Fishing og Odd Berg stor honnør for den innsatsen som er gjort for å gjøre Aqua Nor og Nor-Fishing til verdens ledende fagmesser innen sitt felt.

DET ER DYRT Å delta på messer. Stiftelsen Nor-Fishing har ikke bidratt til å gjøre det billigere. Fiskerimessene i Trondheim går med solide overskudd nesten hvert år, og Stiftelsen har opparbeidet en egenkapital på hele 28 millioner kroner.
Nettopp kostnadene gjør at messedeltakelse er konjunkturavhengig. I så måte forundrer det oss ikke at årets Aqua Nor ligger godt an. Fjoråret var kanonbra og norske oppdrettere bader i million-overskudd. Utstyrsleverandørene til bransjen melder om "all time high". Ifjor satt medlemmene i Norske Leverandører til Havbruksnæringen knusende salgsrekord med 1,8 milliarder kroner. Budsjettet for 2007 lyder på 2,1 milliarder, og ingen tror det skal bli noe problem. Prisutviklingen på laks i juni og første halvdel av juli var riktignok ikke oppløftende. Men ser vi første halvår under ett ble det eksportert laks og ørret fra Norge for nesten 9,2 milliarder kroner, over 500 millioner mer enn året før. Selv om overskuddet er halvert på grunn av lavere priser, tjener fortsatt oppdretterne svært gode penger. Både leverandører og næringsutøvere bør altså ha råd til å ta turen til Trondheim i august.

FRA ENKELTE HOLDT er det tatt til ordet for å slå Nor-Fishing og Aqua Nor sammen. Det har Stiftelsen ingen planer om. Bare 10 prosent av utstillerne deltar på begge messer. Derimot er det snakk om å kutte Aqua Nor med én messedag. Det vil sannsynligvis skje fra 2009.
Vi skrev ingen over, ingen ved siden. Forsøket på å dra igang en konkurrerende fiskerimesse i Bergen - Norway Fish & Aqua - ble med det spede forsøket i 2006. Den planlagte oppfølgeren i 2008 er avlyst. LofotFishing i Kabelvåg er ingen trussel, heller ikke fiske-rimessene i Glaskow, Aalborg, Vigo i Spania og på Island. Og de to fiskerimessen i Chile er ikke i nærheten av å matche det som skjer i Trondheim. Som utstyrsmesser har altså Aqua Nor og Nor-Fishing omtrent samme status som messen i Brüssel for sjømat. Anuga og Sial har tapt terreng. Forsøket fra Norges Varemesse på å dra igang en sjømatmesse på Lillestrøm, har fått en tung start.
Det er krevende å holde stand på toppen. Men Aqua Nor holder stillingen. Takk og pris for det!