Leder nr. 6 - 2009  
 

 

Det går så det suser!

AQUA NOR FYLLER 30 ÅR. Det startet på Nidarø i 1979 med 18 stands og 150 konferansedeltakere. I dag snakker vi om verdens ledende oppdrettsmesse. Aqua Nor er et speilbilde av det norske lakseeventyr. Deltakelsen og omfanget har vokst i takt med slaktekvantumet, og årets jubileumsmesse vil ha over 260 utstillere. Messegeneral Odd Berg drømmer om nærmere 20.000 besøkende fra 50 forskjellige land. Messens internasjonale preg bare øker og øker. Det er ikke uten grunn at Kong Harald står for den offisielle åpningen tirsdag 18. august.
Rammene for Aqua Nor 2009 er de aller beste. Norsk fiskeoppdrett går så det suser. I løpet av første halvår har vi eksportert laks og ørret for 11.649 millioner kroner. Det er 2.546 millioner mer enn på samme tid ifjor, dvs. en økning på utrolige 28 prosent. Vi har aldri vært i nærheten av å eksportere så mye laks, og det er nesten så vi må knipe oss i ermene for å tro på lakseprisene i finanskriseåret 2009. I snitt for alle produktvarianter har eksportprisen for oppdrettslaks økt fra 28 til 34 kroner. Holder vi oss til den ferske laksen med hode har snittprisen gått opp fra vel 26 til nesten 32 kroner sammenlignet med første halvår 2008. I juni var prisen over 35 kroner i snitt. Fra januar til juli i år har norske fiskeoppdrettere et overskudd før skatt på rundt 4 milliarder kroner. Holder prisene seg ut året vil overskuddet minst dobles. Det eneste som kan ødelegge er sykdom. I øyeblikket holder hele Vestlandet pusten og krysser fingrene for at tiltakene mot PD blir vellykkede. I det Norge tok fellesferie så det svært lyst ut.
Et lite skår i gleden for arrangørene av Aqua Nor er at de tre store fôrprodusentene holder seg borte. Det er trist av mange grunner, først og fremst fordi det er 30-års jubileum, men også fordi fôrprodusentene absolutt burde være med på å feire det fantastiske oppdrettsåret 2009. Så langt i år har oppdrettsnæringen stått for ca. 58 prosent av den totale fiskevareeksporten. De tre siste årene har denne andelen vært litt over 50 prosent, så her går det også mot solid rekord.

FINNES DET SÅ INGEN MØRKE skyer over norsk fiskeoppdrett?
Vel; for de som driver oppdrett av torsk vil 2009 bli et annus horribilis. Det kraftige fallet i torskeprisene har rasert lønnsomheten i bransjen, og store aktører som Marine Harvest ASA og Fjordlaks Marine AS har kastet inn håndkleet. Mange av de øvrige aktørene selger med store tap, noe som i seg selv er risikofylt. Den klassiske definisjonen av dumping er jo å selge fisken billigere enn det koster å produsere den. Som torskeoppdretter hadde vi krysset fingrene for at ingen i EU reagerer.
Også de som videreforedler laks sliter, men av motsatt grunn. For aktørene i denne bransjen er imidlertid mye selvforskyldt. Når man gjør lite eller ingen ting for å prissikre innkjøpene på laksebørs, må man forvente lavere inntjening når råvareprisen stiger med over 20 prosent. De store dagligvarekjedene holder seg jo til kontraktsprisen, og lar leverandørene ta støyten.
For Cermaq og nevnte Marine Harvest er det selvfølgelig én stor og mørk sky til; sykdomsproblemene i Chile. I øyeblikket er det ingen gitt å si når Chile kommer tilbake for fullt, men det tar iallefall 4-5 år. Kanskje skriver vi 2015 før produksjonen av atlantisk laks igjen nærmere seg 400.000 tonn der borte. I år blir den neppe mer enn 150.000 tonn.

OG SÅ ER DET ETT FORHOLD til som man absolutt bør minne om når overskuddet pr. kilo laks raser over 10 kroner; det kommer en dag imorgen. Det er ikke første gang lakseprisene har steget raskt og mye. Hver gang har medaljen hatt en kostbar bakside. Men baksiden har man ofte lett for å glemme, eller velge å tro ikke er der når kurvene peker mot himmelen. Når fiskeprisene gjøre et hopp opp­over er det jo fristende å tro at forbrukerne omsider har skjønt hvor god og helseriktig oppdrettslaksen faktisk er. Med andre ord; at det har skjedd et permanent og positivt skift i etterspørselskurven. Man luller seg inn i troen på at prisene ikke skal ned, og at de har funnet et nytt og høyere leie.
Slik er det veldig sjeldent. Når de fleste forståsegpåere spår høye laksepriser i resten av 2009 og hele 2010, er det ikke på grunn av at etterspørselskurven har gjort et hopp oppover. Det er på grunn av at lakseproduksjonen i Chile har gjort et kraftig dropp ned. Årets eventyrlige inntjening i Norge er et direkte resultat av ILA-utbruddene i Chile. Prisene har gått opp fordi alle vet at det kommer mindre laks fra Sør-Amerika. Så langt ser det ut til at markedet har akseptert prisøkningen, men vi regner med at den før eller siden vil påvirke forbruket. Når prisøknin­gen på råstoffet rammer ferdigproduktene og dagligvarekjedene for fullt, er det ikke godt å si hva som skjer. All teori forteller at salget går ned.
Vi skal ikke ødelegge stemningen foran Aqua Nor med dystre spådommer. Men det er nettopp når det går som brattest opp-over at man nærmer seg toppen — og nedturen på den andre siden. Slipper vi sykdom går det forhåpentligvis bra enda en stund, men om noen tror resultatmarginene vil holde seg på 30-35 prosent i all fremtid, tar de feil. Derfor er det akkurat i høst det er viktig å ta de rette grepene.