Leder nr. 6 - 2010  
 

 

Fosser frem

HOVMOD STÅR FOR FALL. Omsetning er heller ikke det samme som resultat. Men i det vi samler pusten foran en spennende høst med Nor Fishing-jubileum i Trondheim og full fart i «Norsk Fiskeri­næring» frem mot vårt eget 50-årsjubileum i 2011, må det være lov å dvele litt ved utviklingen i fiskeri- og havbruksnæringen så langt i år. Eksportstatistikken for første halvår er nesten for god til å være sann. Vi sendte fisk og sjømat for svimlende 24,1 milliarder kroner ut av landet, en økning på nesten 17 prosent fra første halvår ifjor. Vi snakker om en vekst på nesten 3,5 milliarder kroner. Det betyr at sjømatnæringen er en av de rask­est voksende bransjer i Norge. Vårt tips er at eksportverdien vil passere 50 milliarder kroner med god margin i 2010. Det betyr at eksporten er nesten doblet i løpet av de siste 7 årene om vi regner i løpende kroner, og økt med 75 prosent om vi justerer for inflasjonen. Det er nesten ikke til å tro.
For å gi et inntrykk av veksttakten så langt i år, vil sjømateksporten passere 240 milliarder kroner dersom det fortsetter på samme måte frem til 2020.
Som sagt; hovmod står for fall. En vekst på 17 prosent er selv­sagt umulig over tid. Men la oss glede oss mens vi kan, ikke bare over den fantastiske utviklingen i norsk fiskeoppdrett — som drar det tyngste lasset, men også over at det har løsnet i den tradisjonelle delen av næringen. Selv når vi holder oppdrettsfis­ken utenom har det vært en jevn eksportvekst de siste syv årene. I løpende kroner snakker vi om nesten 40 prosent. Og aller mest har det økt i første halvår i år med nesten 6 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i 2009. Også på førstehånd går det oppover. Norges Råfisklag økte sin omsetning med 15,2 prosent i første halvår i år sammenlignet med ifjor. I Sildelaget gikk omsetning opp med 16,9 prosent. Vi har med andre ord full dekning for påstanden på forsiden; norsk fiskerinæring fosser frem!

 

OPPDRETTSFISKEN DRAR SOM nevnt det tyngste lasset. De siste syv årene har eksportverdien av laks og ørret økt med ganske nøyaktig 20 milliarder kroner — fra 11,3 milliarder i 2003 til ca. 31 milliarder i år, som er vår prognose. Vi gispet på 1980- og 90-tallet da norsk lakseoppdrett vokste seg stor. Nå har vi ikke ord for den utviklingen som skjer. Noen kaller det en skandale. Vi kaller det et eventyr som viser hva det er mulig å få til med hardt og målrettet arbeid, ikke minst ute i markedet.
Eksportverdien viser hva som strømmer inn av valutainntekter til landet, men sier i utgangspunktet lite om resultatene på bunnlin­jen. Men i en næring hvor det blir stadig færre å dele på som følge av strukturering, ligger det i kortene at også bunnlinjen trives når eksportverdien raser oppover.
Ser vi på de 11 børsnoterte norske fiskeriselskapene hadde de ifjor en samlet omsetning på 53,2 milliarder kroner. Resultatet før skatt ble 5,3 milliarder, dvs. en resultatgrad på 9,9 pros­ent. Det må sies å være høyst respektabelt, og aksjeindeksen for disse selskapene steg da også fra 164 til 390 i løpet av året. I snitt økte altså aksjekursene på fiskeriselskapene med 240 prosent i 2009!
Pr. 1. kvartal i år hadde de samme 11 selskapene en resultatgrad på 21 prosent. Av en omsetning på 13 milliarder satt de igjen med 2,7 milliarder i overskudd før skatt. Det var nesten fire ganger så mye som i samme kvartal i 2009. Slå den! Nå skal vi ikke påstå at de børsnoterte gigantene er representative for næringen under ett. Mange av dem har betydelig virksomhet i utlandet og er mer orientert mot oppdrett enn mot villfisk. Men at første halvår i år har vært historisk godt for mange, er det overhode ingen tvil om. Aksjeindeksen har da også fortsatt å stige, og var i begyn­nelsen av juli rundt 440.

 

TIRSDAG 17. AUGUST STÅR Kong Harald for åpningen av den 23. Nor-Fishing siden starten i 1960. Vi har deltatt på de aller fleste av fiskerimessene, og er overbevist om at fiskeri- og havbruks­næringen aldri har stått sterkere enn nå. Rammen rundt 50-årsjubileet burde med andre ord være den aller beste.
Ja, vi er klar over at torskeoppdrett er en økonomisk katastrofe, at prisen på endel viktige hvitfiskarter har gått mye ned det siste halvannet året og at både makrell- og sildebestanden muli­gens har passert toppen for denne gang. Vi vet også at Hellas nesten er konkurs og at usikkerheten brer seg på verdens børser.
Derfor skal vi ikke være hovmodige. Men at alle piler aldri peker samme vei samtidig, er nettopp noe av styrken til fiskerinæringen i Norge. Vi har mange bein å stå på og mange markeder å utnytte.
Derfor avslutter vi disse korte betraktningene om statusen i norsk fiskeri- og havbruksnæring halvveis inn i 2010 i en meget oppløftet stemning. Vi hever også champagneglasset for Nor-Fishing og ønsker messegeneral Odd Berg lykke til med jubileet. Til neste år er det vår tur!