Leder nr. 7 - 2012  
 

 

Vagt fra Erna

9. SEPTEMBER 2013 BLIR en tung dag for de rødgrønne. Vi har tapt alt for mange veddemål om at Lisbeth Berg-Hansen må gå, så det har vi derfor sluttet med. Men at Jens Stoltenberg og hans mannskap må takke for seg etter Stortingsvalget i 2013, setter vi fortsatt pengene våre på. Om dagens meningsmålinger holder seg kan vi faktisk få et helblått flertall i neste Stortingsperiode. Høyre og FrP ligger jo an til å få over 90 mandater. I så fall går flagget til topps på Eidsvoll Verk. Vi har aldri lagt skjul på vår politiske farge.
I disse dager er det ganske nøyaktig ett år igjen til valget. De politiske partiene jobber intenst med å få på plass sine valgprogrammer, godt oppvartet av lobbyister og interesseorganisasjoner som etter beste evne prøver å påvirke i det de oppfatter som riktig retning. Vi tar det for gitt at Norges Fiskarlag, FHL, NSL, NNN, Norges Kystfiskarlag, Sjømannsforbundet og Pelagisk Forening er aktive på banen.
Mye tyder på at vår neste fiskeri- og kystminister vil komme fra Høyre. Vi tar det i alle fall for gitt at Høyre gjerne vil ha Fiskeridepartementet, og at partiledelsen vender det døve øret til dem i FHL som ønsker å legge sjømatnæringen inn under Næringsdepartementet. Det har alltid vært en dårlig ide, og en ide som bare blir dårligere og dårligere i takt med det sterkt økende vekstpotensialet i marin sektor.
Hvilken fiskeripolitikk Høyre ønsker å føre i årene som kommer vil altså bli svært viktig for alle som lever av og er interessert i fisk og sjømat. Det fikk deltakerne på et medlemsmøte i Aalesunds Rederiforening sjansen til å høre 24. august, da selveste Erna Solberg tok turen til Sunnmøre for å orientere. I følge vår faste kommentator Harald Østensjø, som var til stede på møtet, var Høyrelederen både realistisk og prisverdig åpen. Vi har lest manuset og referatet i «FiskeribladetFiskaren», og er bare skuffet. Vi hadde ventet oss en langt mer presis gjennomgang av hva Høyre vil. I Ålesund ble det mye selvfølgeligheter og tåkeprat.

 

HVA KOM DET SÅ FREM AV foredraget til Erna Solberg?
Vel, Høyre vil ha en fiskeripolitikk som fører til fremtidstro, optimisme og nyskaping. Næringen trenger fleksible og gode ramme­betingelser, og det må satses på innovasjon og næringsrettet forskning. Høyre ønsker en lønnsom fiskeindustri og en differensiert og fiskereid flåte med spredt eierskap. Alt dette vil partiet Rødt også. Høyres langsiktige mål er en levedyktig sjømatnæring som bærebjelke for god verdiskaping og trygge arbeidsplasser. Videre vil partiet forenkle lover, forskrifter og regler. De samme målsettingene har alle de andre partiene også. Så langt bare selvfølgeligheter, med andre ord.
I følge Høyre legger Råfiskloven et godt grunnlag for en effektiv og velorganisert markedsplass, og god ressurskontroll. Loven må bestå, men er moden for modernisering. Hva Erna Solberg mener med det, er uklart. I Ålesund sa hun at Høyre vil åpne for individuelle avtaler mellom kjøpere og selgere, hvilket jo er tillatt i dag. Hun sa også at salgslagene må få bestemme salgsmetode selv, noe som heller ikke er et stridstema. Derimot sa hun ingen ting om tvungen mekling eller om å slippe industrien til på eiersiden i salgslagene. Det burde hun ha gjort.
Høyre vil også opprettholde Deltakerloven, men rydde opp i eier­bestemmelsene i loven. Hva partiet konkret mener med dette kom ikke frem i Ålesund. Erna Solberg sa at det må være automatikk i retten til å gjennomføre generasjonsskifter i fiskebåtrederier. Om det betyr at alle arvinger skal ha lov til å være medeiere, selv om ingen av dem driver fiske, fikk vi ikke vite.
Høyre vil fortsette struktureringen av fiskeflåten. Det er det, såvidt vi har oppfattet, bare Norges Kystfiskarlag som er i mot. Det interessante spørsmålet er hvilket tempo Høyre vil tillate i denne prosessen, og hvilke kriterier som skal gjelde for heving av strukturgrensene. Høyre er ikke redd for å gi intenciver til fornying, sa Erna i Ålesund. Men hun sa ikke ett ord om hvorvidt Høyre vil øke maks antall basistonn i ringnot til 850 eller 1.000 tonn, eller maks antall kvoter fra 3 til 4 i torsketrål. Hun sa kort sagt ikke noe annet enn det Lisbeth Berg-Hansen ville ha fremført.

 

KANSKJE ER VI URETTFERDIGE. Men det er lenge mellom hver gang Høyre-lederen tar seg tid til å snakke kun om fiskeripolitikk, og vi hadde faktisk håpet på et vesentlig skarpere skille mot den politikken de rødgrønne nå har ført i syv år. Til regjeringens forslag om å stramme inn trålernes leveringsplikt, nøyde Erna seg f.eks. med å si at dette er en balansegang mellom tilgangen på fersk fisk og lønnsom drift. Temmelig kraftløst, spør noen oss.
Skal vi konkludere etter Erna Solbergs foredrag i Ålesund, vil det ikke skje de helt store endringene i norsk fiskeripolitikk om Høyre overtar regjeringsmakten. Det kan vi i og for seg leve godt med. For 20 år siden hadde vi krevd bort med Råfiskloven, bort med Deltakerloven og bort med konsesjonsloven i oppdrett. Kanskje er vi blitt klokere med årene, eller kanskje er det bare slik at verden har gått seg gradvis til på tross av disse reguleringslovene?
Svaret på dette spørsmålet får vi dessverre aldri.
Men at Erna blir statsminister om vel ett år, det tar vi sjansen på å skrive.