Avtale om Oppføring i Leverandørregisteret

Oppføring i Leverandørregisteret koster 125,- NOK (eks mva) i måneden og faktureres årlig 1500,- NOK (eks mva) for hele perioden. Avtalen er bindene for 1 år om gangen om ikke annet er avtalt. Ved endt periode vil man motta en forespørsel om man ønsker å fortsette oppføringen i Leverandørregisteret.  Oppføringen vil ikke fortsette uten at en ny bekreftelse foreligger. Oppføringen vil publiseres i Leverandørregisteret på NorskFisk.no. Ved oppmelding før 15. mars inneværende vil Oppføringen også stå i årboken «Norsk Sjømatnæring» som publiseres i april.
Ved oppmelding gjennom bestillingsskjema på NorskFisk.no og ved redigering/endringer utført av kunden selv, blir Oppføringen kvalitetssikret av redaksjonen før publisering. Denne prosessen tar 1-3 virkedager. Man kan redigere/oppdatere Oppføringen til enhver tid, enten gjennom “Min side” eller ved å kontakte redaksjonen.
Nærmere om Leverandørregisteret i årboken Norsk Sjømatnæring: Oppføringer som bestilles før 15. mars i inneværende år vil publiseres i Leverandørregisteret i årboken «Norsk Sjømatnæring». Oppføringen står for 1 år om gangen og det er ikke anledning til å gjøre endringer før en evt. ny avtale for en ny periode inngås, og en ny årbok trykkes.  Informasjonen som vil stå i årboken er begrenset til 1) Bedriftens navn 2) kontaktopplysninger og 3)Bransjegrupper. Man kan stå i flere bransjegrupper, og vil også stå i et alfabetisk register.