Avtale om Oppføring i Leverandørregisteret

Oppføring i Leverandørregisteret koster 100,- NOK (eks mva) i måneden og faktureres årlig 1200,- NOK (eks mva) i starten av perioden. Avtalen er bindene for 1 år om gangen om ikke annet er avtalt. Ved endt periode vil man motta en forespørsel om man ønsker å fortsette oppføringen i Leverandørregisteret. Det er ikke en automatikk i at oppføringen fortsetter om ikke en ny bekreftelse foreligger. Oppføringen vil publiseres i Leverandørregisteret på NorskFisk.no. Ved oppmelding før 15. mars inneværende år vil utdrag av Oppføringen også stå i årboken «Norsk Sjømatnæring» som publiseres i april.
Etter oppmelding/redigering vil Oppføringen (med de felt Kunden har fylt ut og godkjent) bli gått gjennom og kvalitetssikret før publisering i Leverandørregisteret på NorskFisk.no. Denne prosessen tar 1-3 virkedager. Oppføringen vil da også være søkbar på NorskFisk.no. Man kan redigere/oppdatere Oppføringen til enhver tid, enten gjennom “Min side” eller ved å kontakte redaksjonen.
Oppføringer som bestilles før 15. mars i inneværende år vil publiseres i Leverandørregisteret i årboken «Norsk Sjømatnæring». Oppføringene her står for 1 år om gangen og det er ikke anledning til å gjøre endringer før en evt. ny avtale for en ny periode inngås (og en ny årbok trykkes).  Informasjonen som vil stå i årboken er begrenset til 1) Bedriftens navn 2) kontaktopplysninger og 3)Bransjegrupper. Man kan stå i flere bransjegrupper, og vil også stå i et alfabetisk register.