Personvern & vilkår

Vi ønsker at du skal ha mest mulig kontroll over dine personopplysninger og hvordan de behandles. Derfor har vi laget en egen side som omhandler Personvern og Vilkår hvor du kan lese vår Personvernerklæring. Hvordan vi bruker personopplysninger finner du informasjon om i personvernerklæringen. Du finner også kontaktinformasjon dersom du har spørsmål om vår behandling av personopplysninger.

Ta kontakt med daglig leder Therese Tande, mobil +4795825609, ved spørsmål.

Vilkår ved bruk

Ved å benytte deg av noen av våre tjenester, tegne et abonnement eller ved kjøp av varer godkjenner du vilkårene i denne avtalen. Fellesbetegnelsen for det vi leverer/tilbyr er «Tjenester».

Alle våre Tjenester, herunder også produkter og Tjenester som koster penger, kan bestilles skriftlig eller muntlig via NorskFisk.no, e-post post@norskfisk.no eller pr. telefon. Vi tilbyr ulike løsninger for oppgjør; Vipps eller ettersendelsen av faktura som pdf og/eller EHF.

Ved bestilling av våre Tjenester plikter vi å levere Tjenestene som er bestilt omgående. Hvis Kunden ikke betaler for Tjenester den selv har bestilt har Norsk Fiskerinæring AS rett til å fremsette krav om at dette skal bli betalt i sin helhet og evt. med renter. Norsk Fiskerinæring AS kan frata Kunden adgang til Tjenestene om adferden til Kunden på noen vis skader Norsk Fiskerinæring AS, for eksempel ved å unnlate å betale eller misbruke informasjonen som publiseres på en måte som skader vårt omdømme, våre produkter eller vår drift eller der adferden skader andre personer og/eller virksomheter. For øvrig gjelder alminnelig lover og regler.

Vedr. abonnement på magasinet Norsk Fiskerinæring, nettsiden NorskFisk.no og/eller Oppslagsverket på NorskFisk.no.

Et abonnement er en gjensidig avtale mellom kunde (deg/din bedrift) og en leverandør (oss, Norsk Fiskerinæring AS) om å gjenta eller ha en løpende leveranse av et produkt eller tjeneste over en viss periode.

Når Norsk Fiskerinæring AS tilby et abonnement gjelder det ofte abonnement på magasinet Norsk Fiskerinæring, på nettsiden NorskFisk.no og/eller Oppslagsverket. Disse abonnementene løper over en fastsatt periode, som regel over et år om gangen om ikke annet er avtalt eller vi har kampanjer som sier annet. Kunden (du/din bedrift) betaler for hele abonnementsperioden i det avtalen inngås.  Leverandøren (Oss, Norsk Fiskerinæring AS) plikter å levere Tjenestene omgående og som forespeilet ved avtalens start.

Når man tegner et abonnement på en eller flere av våre produkter godkjenner man en avtale som gjelder for 1 år om gangen og som fornyes automatisk ved periodens slutt. Det innebærer at du/din bedrift automatisk får tilbud om å fortsette abonnementet og at Tjenestene fortsettes å leveres inntil skriftlig eller muntlig oppsigelse foreligger. Man kan imidlertid når som helst i perioden avslutte abonnementet. Det er ingen bindingstid. Det er også fritt opp til Norsk Fiskerinæring AS å endre innholdet i et abonnement samt prisen for et abonnement så fremst dette blir tydelig kommunisert til Kunden før en ny periode fornyes.

Norsk Fiskerinæring (magasin), NorskFisk.no + Norsk Fiskerinæring («NFs grunnpakke») eller NorskFisk.no + Norsk Fiskerinæring + Oppslagsverk («NFs Proff») er alle Tjenester som i dag er abonnementbasert og regulert på denne måten.

Vedr. oppføring i Sjømatnæringens Leverandørregister i årboken «Norsk Sjømatnæring» og i Leverandørregisteret på nettstedet NorskFisk.no

Når man tegner en oppføring i vårt Leverandørregister gjelder registeringen for 1 år om gangen med plassering både i årboken «Norsk Sjømatnæring» og på vår nettside NorskFisk.no. Avtalen er bindene for 1 år om gangen om ikke annet er avtalt. Ved endt periode vil man motta en forespørsel om man ønsker å fortsette oppføringen i Leverandørregisteret. Det er ikke en automatikk i at oppføringen fortsetter som tidligere og en bekreftelse fra kunde må foreligge.

Informasjonen som innhentes blir trykket i årboken «Norsk Sjømatnæring» som fornyes hvert år og på NorskFisk.no. Informasjonen som står oppført i bokform er det ikke anledning til å gjøre endringer på før en evt. ny avtale for en ny periode inngås. På nettsiden NorskFisk.no har man imidlertid mulighet til å til enhver tid oppdatere oppføringene.

Vedr. mottak av nyhetsbrev

For å motta nyhetsbrev fra Norsk Fiskerinæring må man selv melde deg opp som mottaker av vårt nyhetsbrev. Man godkjenner at Norsk Fiskerinæring AS sender e-post som kan inneholde faglig innhold, nyheter om bransjen, kommunikasjon om vår eller andres virksomheter eller i markedsførings- og salgsøyemed. Nyhetsbrev blir sendt automatisk til de som har meldt seg på frem til skiftelig eller muntlig oppsigelse foreligger.

Generelle vilkår:

Ved å inngå et kundeforhold med Norsk Fiskerinæring godkjenner du at vi lagrer og benytter personopplysninger for å kunne leverer Tjenestene på en best mulig måte. Les mer om hvilke personopplysninger vi innhenter, hvorfor vi gjør det, hva de brukes til og dine rettigheter i vår Personvernerklæring.

 

—————————————————————————–

Personvernerklæring 18.10.2018, sist oppdatert 19.11.2019

Når du bruker våre tjenester vil vi behandle personopplysninger om deg. Vi ønsker at du skal ha mest mulig kontroll over dine personopplysninger og hvordan de behandles. I vår personvernerklæring finner du informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene. Norsk Fiskerinæring AS er behandlingsansvarlig for personvernopplysningene vi behandler.

Kontaktinformasjonen vår er: Norsk Fiskerinæring AS, Postboks 244, 2071 Råholt, Norge, med e-post: post@norskfisk.no og Organisasjonsnummer: 970.888.683. Kontaktperson er daglig leder Therese Tande.

 1. Om oss, våre tjenester og våre brukere

1.1 Hvem er vi?

Denne personvernerklæringen gjelder når vi, Norsk Fiskerinæring AS behandler personopplysninger om deg. Vi er opptatt av at du skal ha tillit til oss og til hvordan vi behandler dine personopplysninger. Personvernerklæringen forklarer hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan denne informasjonen brukes og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern. Dine data er trygge hos oss og brukes kun til det som oppgis i denne erklæringen.

1.2 Hvilke tjenester erklæringen gjelder for

Personvernerklæringen forklarer hvordan vi og våre samarbeidspartnere samler inn og bruker personopplysninger for å kunne levere våre tjenester. Vi lagrer og benytter personopplysninger og annen informasjon ved:

 1. Registrering på og bruk av vår nettside NorskFisk.no;
 2. Registering og bruk av våre nyhetsbrev;
 3. Registering og mottak av fagmagasinet Norsk Fiskerinæring;
 4. Registering, bestilling og/eller kjøp av ulike tjenester, slik som annonser og bøker;
 5. Ved kontakt med oss der lagring av opplysninger er nødvendig for å ute god kundeservice eller levere våre Tjenester;
 6. Registrering og bruk av personopplysninger i våre publikasjoner, slik som i vårt magasin, våre bøker og oppslagsverk på papir og nett.

Denne personvernerklæringen forklarer også dine personvernsrelaterte rettigheter overfor oss og våre samarbeidspartnere.

Tjenestene eies og drives av Norsk Fiskerinæring AS, med forretningsadresse Fossumvegen 13, 2074 Eidsvoll Verk og postadresse Postboks 244, 2071 Råholt, Norge.

1.3 Hvem vi behandler personopplysninger om

Norsk Fiskerinæring AS har flere typer brukere. Hvis du benytter deg av våre Tjenester, vil du være en bruker. Som bruker og en potensiell identifiserbar person som det behandles opplysninger om, omtales du som “registrert” i personopplysningsloven. Hvilke personopplysninger som behandles hos oss vil bli forklart nærmere under punkt 4.

Norsk Fiskerinæring AS opererer i et B2B-marked der kontakten med personer og lagring av personopplysninger ofte er knyttet til personens rolle i en eller flere bedrifter, organisasjoner eller institusjoner knyttet til norsk sjømatnæring.

 • Kunder (ved kjøp av våre Tjenester). Den gruppen vi behandler mest personopplysninger om er kunder som betaler for våre Tjenester eller får våre tjenester av arbeidsgiver eller annenpart, og som aktivt bruker Tjenestene.
 • Passive kunder/ tidligere kunder (som tidligere har vært bruker av våre Tjenester). Når en tjeneste er sagt opp eller er avsluttet, anses den registrerte som en passiv bruker. Det vil si at vi beholder noen personopplysninger i en viss periode av hensyn til god drift og regnskapsregler. Andre opplysninger og formål vil vi be om spesifikt samtykke for å få lov til å behandle videre.
 • Registrert bruker uten kundeforhold. Du kan være registrert hos Norsk Fiskerinæring AS for andre regulerte formål. Dette gjelder ved registering av Nyhetsbrev, benytter deg av kampanjer/tilbud eller inngår generelt i vårt markedsførings- og salgsarbeid. Et eksempel kan være at du står oppført med tittel «Markedsføringsansvarlig» i et selskap som vi vurderer som aktuell kunde for våre Tjenester.
 • Uregistrerte brukere. De uregistrerte brukerne er de som er innom Tjenestene, men som hverken registrerer seg eller betaler for bruken. For denne gruppen brukere behandler vi svært få eller ingen opplysninger som kan knyttes til person.
 • Personopplysninger i fagblad og publikasjoner. Artikler og øvrige publikasjoner kan inneholde personopplysninger. Norsk Fiskerinæring arbeider etter «Vær-Varsom»-plakaten for god presseskikk og alle opplysninger vi innhenter er underlagt dette. Dette innebærer for eksempel at vi må være tydelige på innhold, kontekst, tilby sitatsjekk og gi personer som blir sitert i en sak innsyn og redigeringsmulighet. Personene/selskapene som berøres er kjent med hvilken informasjon som benyttes og i hvilken kontekst.
 1. Hvorfor behandler vi dine personopplysninger?

Norsk Fiskerinæring behandler personopplysninger om deg til disse formålene:

 1. For å kunne levere og fakturere Tjenestene til deg.

Vi behandler dine personopplysninger for å kunne tilby deg Tjenestene og oppfylle eventuelle kundeavtaler vi har med deg. Dette inkluderer for eksempel å gi deg tilgang til Tjenestene, gi deg tilgang til å administrere din bruker, levere magasinet, fakturere deg og å informere deg om sentrale forhold knyttet til ditt kundeforhold eller Tjenestene.

 1. For å sikre at bruk av Tjenestene er i henhold til vilkårene.

Opplysninger om deg brukes også til å forhindre misbruk av Tjenestene. Misbruk kan være forsøk på å logge på andres kontoer, forsøk på å utnytte innholdet i Tjenestene i kommersiell sammenheng, forsøk på svindel, “spamming”, hets, sjikane og andre handlinger som er forbudt etter norsk lov eller som strider mot våre vilkår for bruk av Tjenestene.

 1. For å opprettholde og videreutvikle våre tjenester og produkter.

Vi bruker opplysninger om deg og din bruk av Tjenestene til å sikre en best mulig brukeropplevelse, samt for å lære mer om hvordan vi bør utvikle Tjenestene videre.

 1. For å kommunisere informasjon knyttet til avtaleforholdet

Vi bruker opplysninger om deg til direkte kommunikasjon og markedsføring i kanaler som epost, sms, brev og telefon, med mindre du har reservert deg for slik kommunikasjon der det er mulig. Enkelte dialoger fra oss kan du ikke velge å melde deg av hvis du har registrert deg som abonnent eller for et annet kundeforhold.

 1. For å kommunisere redaksjonelt innhold og relevante tilbud.

Vi bruker opplysninger om deg til direkte kommunikasjon og markedsføring i kanaler som epost, sms, brev og telefon, med mindre du har reservert deg for slik kommunikasjon der det er mulig. Norsk Fiskerinæring sender ut papirmagasin, mail, nyhetsbrev, bøker og er aktive i sosiale medier for å kommunisere redaksjonelt innhold og relevante tilbud.

 1. For å kunne levere, tilpasse og måle effekten av annonser.

Norsk Fiskerinæring får inntekter via annonser og er derfor avhengig av å levere, tilpasse og måle effekten av annonser og annen markedsføring i Tjenestene. Dette gjøres internt i Norsk Fiskerinæring og i samarbeid med tredjeparter som Adobe, Adform, Google og Facebook.

 1. For å levere Tjenester underlagt selskapets formål og virke.

Vedtektfestet formål til Norsk Fiskerinæring AS er: Media, konsulent og kursvirksomhet, samt hva herved står i forbindelse. Selskapet kan delta i andre foretagender. Norsk Fiskerinæring AS driver under virksomhet/art/bransje: Mediavirksomhet. Utgivelse av tidsskrift og bøker med Næringskode: 58.140 Utgivelse av blader og tidsskrifter.

 1. Oversikt over våre behandlingsgrunnlag

Enhver behandling av personopplysninger trenger et lovlig grunnlag. Det betyr at før vi starter en behandling av dine personopplysninger, må vi påse at vi har rett til å utføre behandlingen (at Norsk Fiskerinæring har et behandlingsgrunnlag). Det grunnlaget kan for eksempel komme direkte fra deg i form av en avtale med oss (for eksempel gjennom abonnementsvilkår), eller i form av et aktivt samtykke (for eksempel hvis du ikke er aktiv kunde, men har takket ja til å motta tilbud på e-post) eller i intervjuform og i vårt virke som presse/mediaaktør. Nedenfor forklares hvilke grunnlag vi bruker for å starte behandlingen av personopplysninger, og når de brukes.

Vi verken kan eller vil behandle andre personopplysninger om deg enn det som beskrives i denne erklæringen.

3.1 Abonnement/kundeavtale

Dersom du er en abonnent eller registrert bruker på NorskFisk.no/Norsk Fiskerinæring, behandler vi personopplysninger om deg for å kunne oppfylle brukeravtalen. Når du melder deg opp godkjenner du at vi benytter personopplysninger (navn, tittel, firma, telefon, e-post) for at vi skal kunne oppfylle Norsk Fiskerinærings plikter samt at vi kan lagre opplysningene og benytte de for å ta kontakt med deg.

Et eksempel på en behandling med grunnlag i avtale er at dersom du har et abonnement på Norsk Fiskerinæring med levering av papirmagasin, må Norsk Fiskerinæring vite hvilken adresse magasinet skal leveres til og kontaktinformasjon til deg om noe skulle forhindre oss i å levere Tjenester som avtalt med deg. Et annet eksempel er at Norsk Fiskerinæring må behandle personopplysninger for å få utsendt riktig faktura og påse at den blir betalt.

3.2 Nyhetsbrev og varsler

Vi sender ut nyhetsbrev som går til brukere som har samtykket til å motta informasjon fra oss og/eller du aktivt har meldt deg på. Påmeldingen krever at du registrerer en bruker og godtar gjeldende vilkår. Denne påmeldingen, og eventuell avmelding, kan du selv styre fritt på «Min Side» og følger også alltid med i nyhetsbrevet, som sendes pr. mail.

3.3 Redaksjonell omtaler i artikler og oppslagsverk

3.4 Legitim interesse

I tillegg har Norsk Fiskerinæring legitim interesse for noen behandlinger, som annonseformål, markedsføringsformål og lignende. Slik behandling med grunnlag i legitim interesse gjelder for brukere med en registrert bruker eller har et abonnement, eller passive brukere (tidligere abonnenter) som beskrevet i punkt 1.3). Det gjelder også for aktører som er naturlig at vi tar kontakt med

Du har en innsigelsesrett. Det vil si at du har adgang til å reservere deg mot behandlingen slik som beskrevet i punkt 8. Dette kan gjøres ved å ta kontakt med oss på post@norskfisk.no eller telefon +4763959090.

Vi har ikke vilkår knyttet til slik reservasjon, men gjør oppmerksom på at brukeropplevelsen av tjenestene vil kunne bli påvirket for de brukerne som benytter sin innsigelsesrett.

3.5 Samtykke

For å bruke Tjenestene samtykker du til at vi kan behandle personopplysninger om deg, men enhver brukergruppe vil kunne samtykke til forskjellige behandlingsaktiviteter fra oss.

For eksempel, som abonnent eller annen registrert bruker med en brukerprofil vil vi måtte lagre opplesninger om deg for å utføre Tjenester som forventet, men du kan velge å reservere deg mot behandling med grunnlag i vår legetime interesse.

Et annet eksempel er når du tar kontakt med oss via e-post eller telefon, abonnerer på nyhetsbrev eller etablerer deg som bruker/abonnent. Da samtykker du til at vi kan behandle de personopplysningene som er nødvendige for å ta stilling til din henvendelse eller yte service til deg. Dette vil som et minimum være ditt navn, e-postadresse og telefonnummer. Dersom meldingen du sender inneholder ytterligere personopplysninger, vil det også kunne behandles av oss.

Samtykket kan trekkes tilbake slik det er beskrevet i punkt 8.

3.6 Informasjonskapsler (Cookies)

Vi bruker informasjon som vi samler fra egne, og enkelte tredjeparters, informasjonskapsler, sporingspiksler og annen lagringsteknologi som er integrert i Tjenestene. Denne behandlingen gjelder for alle grupper sluttbrukere på de relevante Tjenestene.

Når du går inn på og tar i bruk NorskFisk.no eller Nyhetsbrevene eller på annen måte bruker Tjenestene, godtar du at Norsk Fiskerinæring og dens samarbeidspartnere behandler opplysninger om deg som beskrevet i denne personvernerklæringen.

Dersom din nettleser tillater informasjonskapsler, såkalte cookies, ansees dette som at du har gitt oss samtykke til at vi kan bruke informasjonskapsler som angitt i denne personvernerklæringen.

3.6 Lov

Visse behandlinger av personopplysninger er vi lovpålagt å foreta. Dette gjelder for eksempel eventuelle personopplysninger vi må behandle for å overholde regnskaps- og bokføringsplikten.

 1. Hvilke opplysninger som behandles

4.1 Opplysninger som behandles om alle som bruker Tjenestene:

Informasjonen nevnt i punktene under er ikke knyttet til din identitet, men behandles som avidentifiserte eller pseudonymiserte opplysninger om én av Norsk Fiskerinærings brukere. Du kan begrense slik lagring ved å surfe i såkalte «Private Mode»/«Incognito Mode» når du ikke er innlogget. Du kan også velge å bruke «Do Not Track»-funksjon i din nettleser.

–        Tilgjengelig informasjon om din enhet og dens internettilkobling, som for eksempel navn på mobil-modell, operativsystem og nettleserversjon, epostklient, samt informasjon om tilkoblingen til Tjenestene, som IP-adresser, nettverks-id, informasjonskapsler og unike identifikasjonsfiler.

–        Statistikk om din bruk av Tjenestene, som for eksempel hvor ofte ulike knapper eller lenker trykkes på, kjøp som blir fullført, hvilke sider som besøkes, når og hvor lenge disse besøkes, informasjon om bruk på tvers av enheter for innloggede brukere, osv.

–        Statistikk om interaksjon med annonser, nyhetsbrev og eventuelt spørreundersøkelser du svarer på som vises i Tjenestene.

–        Lokasjonen til enheten du bruker, dersom slik informasjon deles av enheten din

4.2. Opplysninger som behandles om brukere

I tillegg til de opplysningene som er beskrevet i punkt 4.1., kan vi behandle personopplysninger om de forskjellige sluttbrukerne.

Dersom du registrerer deg som abonnent eller bruker av Tjenestene, vil eventuell lagret informasjon som nevnt i punktene over bli knyttet til ditt kundeforhold eller din bruker. Vi behandler følgende opplysninger, avhengig av om du er abonnent eller kun registrert bruker:

–        Navn

–        Adresse

–        Mobilnummer

–        Epostadresse

–        Bedrift

–        Betalingsinformasjon

–        Informasjon om ditt kundeforhold, som for eksempel type abonnement du har, din rolle i en bedrift, nyhetsbrev, sist innlogget eller betalingsinformasjon- og historikk

Vi ønsker å kun lagre personopplysninger om deg som vi trenger for å levere Tjenester som avtalt. Det er derfor ikke alle felt som er påkrevd når du registrerer deg. For eksempel vil kjøp av papirpublikasjoner kreve at vi får oppgitt adresse og evt. betalingsinformasjon, mens registering for mottak av nyhetsbrev kun krever navn og e-postadresse.

4.3. Opplysninger som behandles i artikler og oppslagsverk

Med over 60 år i bransjen sitter vi på et mangfoldig redaksjonelt arkiv. I fagmagasinet Norsk Fiskerinæring og i artikler på NorskFisk.no samt i våre bøker vil man finne personopplysninger. Disse opplysningene er gitt av personene eller selskapene selv med viten om hva opplysningene skal brukes til, innhentet fra offentlige godkjente registre og øvrige kilder. Vi arbeider etter Vær Varsom-plakaten.

«Hvem er Hvem i sjømatnæringen», en bok vi har laget hvert tredje år siden 1998, omhandler næringens mest sentrale aktører og nøkkelpersoner. «Norsk Havbruk», «Norsk Fiskeindustri» og deler av «Norsk Sjømatnæring» omhandler produsenter/selskaper, organisasjoner og nettverk. Så godt som samtlige personer/selskaper er kontaktet direkte, med skjema for utfylling eller/og intervju, med informasjon om hvor og hva opplysningene skal brukes til. Det er opp til den enkelte hvilke opplysninger man ønsker å oppgi og ikke. Ved enkelte tilfeller har vi skrevet omtaler av personer som ansees som offentlige og som med viten har valgt en slik rolle og der personopplysninger allerede er godt kjent. Eksempel på slike nøkkelpersoner er sentrale politikere eller personer i offentlige verv knyttet opp mot sjømatnæringen. Vi opererer i stor grad i et B2B-marked der opplysningene i mange sammenhenger kommer fra kommunikasjonsavdelinger eller tilsvarende i et selskap. Der vi ikke har mottatt samtykke direkte fra en person unnlater vi sensitive personopplysninger. Omtalen knyttes da utelukkende til yrkesrelaterte opplysninger. Alle som får forespørsel om å stå oppført i våre publikasjoner kan frastå fra å bli omtalt, så fremst det ikke bryter med formålet av vår virkomhet og er til hinder for vårt samfunnsoppdrag eller kan være krenkende overfor andre. Alle som er omtalt på NorskFisk.no eller i våre øvrige publikasjoner kan når som helst trekke sitt samtykke, få oversikt over personopplysninger vi sitter på og endre eller slette disse. Trykte publiseringer følger Vær Varsom.

Eksempler på personopplysninger vi lagrer i forbindelse med redaksjonelt arbeid i fagmagasin og oppslagsverk er: Navn, arbeidssted, posisjon/rolle, familierelasjoner, bosted, fødselsdato- og år, utdanning, yrkespraksis, verv, utmerkelser, verk, telefon og e-postadresse. Også politiske verv og annet som kan være av interesse for publikum kan innhentes.

Eksempler på artikler som inneholder personopplysninger er «Månedens intervju». Eksempler på omtaler i Oppslagsverket som inneholder personopplysninger er omtale av fiskeri- og sjømatministeren, omtale av styrelederen i Norges Råfisklag eller adm. direktør i Sjømat Norge, omtale av personer med topplederposisjoner i de største sjømatbedriftene i Norge eller aktører med spesielle verv eller utmerkelser knyttet til sitt virke i sjømatbransjen. Av hensyn til personvern har vi i Oppslagsverket på NorskFisk.no utelatt særlig sensitive opplysninger fra publisering, selv der disse er gitt av personene selv, deriblant fødselsdato og familierelasjoner. Øvrig redaksjonelt arbeid faller inn under presseetiske vurderinger, Vær Varsom og Redaktørplakaten.

Alt informasjon i Oppslagsverket og fagartikler på NorskFisk.no er begrenset med brukertilgang som må godkjennes av Norsk Fiskerinæring AS.

 1. Hvor opplysningene hentes fra

Norsk Fiskerinæring behandler personopplysninger om deg som du enten selv oppgir til oss eller via det selskapet du representerer, vi får gjennom din bruk av Tjenestene, som vi får tilgang til fra enheten du bruker Tjenestene på og som vi innhenter fra tredjeparter som beskrevet i denne erklæringen.

 1. Vårt forhold til tredjeparter

6.1 Hvem hjelper Norsk Fiskerinæring med å behandle dine personopplysninger?

For å kunne levere Tjenestene til deg, bruker Norsk Fiskerinæring flere tjenester levert av tredjeparter. Dette innebærer at enkelte av disse tredjepartene behandler opplysninger om deg på våre vegne. Tredjeparter som behandler personopplysninger på vegne av Norsk Fiskerinæring, kalles databehandlere.

Norsk Fiskerinæring har databehandleravtale med tredjeparter som behandler personopplysninger på våre vegne i henhold til gjeldende lovkrav.

6.2 Hvem utleverer Norsk Fiskerinæring personopplysninger til?

Norsk Fiskerinæring utleverer personopplysninger i kraft av å være en medieaktør som publiserer (og selger) fagartikler og annet redaksjonelt arbeid/produkter. For å levere Tjenester til våre brukere er vi avhengig av en rekke tjenester levert av tredjeparter. For at de skal kunne leverer tjenester må vi i enkelte tilfeller dele noen av de opplysningene vi innhenter med dem.

For utsendelse av papirmagasin deler vi distribusjonslister (herunder kundenr., navn, firma og adresse) med Lundeby & Co Boktrykkeri AS, Akershus Reklameteam AS og Posten Norge AS. Vi fører regnskap og kundeforhold (herunder firma, konaktpersoner, ordre mm) i Visma Mamut AS og abonnement- og distribusjonsoversikt via Infosoft Norge AS. Regnskapsfører og revisor har tilgang til kunde- og fakturaoversikter og øvrige dokumenter i henhold til gjeldene lover. For oppdatering og vedlikehold av våre nettsider har Kult Byrå AS og deres underleverandører tilgang til backoffice-data for å sikre en god og sikker leveranse av våre Tjenester. Norsk Fiskerinæring AS har inngått databehandleravtale med alle våre underlevererandører for å hindre misbruk og videreformindling av data utover det formålet vi har med samarbeidet.

Ved bruk av våre nettsider NorskFisk.no får Norsk Fiskerinæring gjennom Google Analytics tilgang til anonymisert informasjon om dine bruksmønstre. For å sikre at informasjonen er anonym, følger vi Googles Best practices to avoid sending Personally Identifiable Information (PII). Du kan likevel velge å reservere deg mot innsamling og analyse av data gjennom Google Analytics ved å laste ned Google Analytics opt-out browser add-on.

Norsk Fiskerinæring knytter ikke informasjonen fra nevnte tredjepartstjenester til din person. Dersom du har egen brukerkonto hos Google og er innlogget på slike brukerkontoer når du bruker Tjenestene, kan denne tjenesteleverandøren i enkelte tilfeller knytte informasjon om din bruk av Tjenestene til din brukerkonto hos dem. For slik behandling er tjenesteleverandøren behandlingsansvarlig og deres vilkår gjelder. For Google kan du endre brukerinnstillingene dine knyttet til dette her .

Aktiv interaksjon, for eksempel ved å trykke på annonser og lenker, kan lede deg til nettsteder/applikasjoner/tjenester som eies av andre enn Norsk Fiskerinæring. I slike tilfeller gjelder egne vilkår, og ikke våre.

 1. Sletting og arkivering av dine personopplysninger

Dine personopplysninger vil kun bli lagret så lenge vi har saklig behov for dette i samsvar med denne personvernerklæringen og gjeldende lovgivning for øvrig. Når saklig behov ikke lenger foreligger, vil opplysningene bli slettet, kryptert eller anonymisert.

 1. Dine rettigheter

Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke gitt etter denne personvernerklæringen eller på annen måte til oss. Vi gjør det like enkelt for deg å trekke tilbake ditt samtykke som det er for deg å gi det.

Slik tilbaketrekking kan gjøres ved å kansellere eventuelle kundeforhold du har med oss hvor du ber oss om å få slettet din brukerkonto. For å slette anonymisert informasjon om din bruk av Tjenestene, må du i tillegg slette informasjonskapsler på enheten/nettleseren din. Tilbaketrekking av samtykket påvirker ikke lovligheten av behandlingen som bygger på samtykke før samtykket trekkes tilbake.

Vårt personvernombud er daglig leder Therese Tande. Du kan kontakte oss på post@norskfisk.no om du ønsker å trekke tilbake ditt samtykke, ønsker innsyn i hvilke av dine personopplysninger vi har lagret, om du ønsker disse overført til deg eller få opplysningene slettet eller rettet. Du kan også ta kontakt med oss dersom du ønsker å begrense vår behandling av dine personopplysninger eller dersom du ønsker å protestere mot behandlingen av dine personopplysninger. Du har rett til å klage på vår behandling til Datatilsynet som tilsynsmyndighet hvis du mener vår behandling er i strid med lovverket.

Du kan selv velge å fjerne vår tilgang til din enhets lokasjonsdata ved å slå av posisjonsverktøyet på enheten eller ved å nekte deling av slike data gjennom din enhets innstillinger.

Dersom vi oppdaterer eller endrer personvernerklæringen, vil vi gjøre deg oppmerksom på endringene.

 1. Sikkerhet

Norsk Fiskerinæring har tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak, herunder rutiner for internkontroll og informasjonssikkerhet i henhold til gjeldende personvernregler i Norge.

Det er trygt å bruke Tjenestene. Vi håndterer personopplysninger på en kryptert og sikker måte, blant annet ved bruk av HTTPS-kommunikasjon for sikker overføring av data om deg.

Vi vil ikke selge, bytte eller videreformidle dine personopplysninger til tredjeparter utover det som fremgår av denne personvernerklæringen.