Oslo 22. oktober 2024

SAVE THE DATE

Velkommen til heldagskonferansen Seafood Talks tirsdag 22. oktober 2024.

For femte gang arrangeres heldagskonferansen Seafood Talks i Oslo sentrum. Som tidligere år vil fokus være på lukket lakseoppdrett på land og i sjø.

Hva er status for lukket lakseoppdrett på land og i sjø, her hjemme og ute i verden? Hva er status for leverandørbransjen? Og hva skjer i leiren til de som satser på havbruk til havs (HTH)?

Når vi kommer til 22. oktober vil vi ha flere svar, diskutere åpne spørsmål, ta opp aktuelle tema og møtes til dialog og debatt.  Konferansen varer fra 10:00-17:00 med påfølgende middag fra kl. 18:30 og utover kvelden. Dette er en konferanse der møteplassen er sentralt, og hvor det sosiale på kvelden er minst like viktig som det faglige på dagen.

Endelig program er ikke satt, men hold av datoen allerede nå.

Om du har innspill, vennligst ta kontakt.

Som tidligere utarbeider vi en oppdatert rapport med status over landbaserte prosjekter samt prosjekter som tar sikte på produksjon av laks i lukkede/semilukkede systemer i sjø samt havbruk til havs.

Vi gleder oss!

 

Program

Programmet for 2024 vil ta for seg aktuelle tema, erfaringsutveksling, debatt og status for norsk havbruksnæring, og da spesielt landbasert matfiskoppdrett og lukket/semilukket lakseoppdrett i sjø. Program, priser og påmelding kommer snart. Ta kontakt med Therese Tande om du har innspill: 95825609/ therese.tande@norskfisk.no

Praktisk informasjon

Årets konferanse blir den femte "Seafood Talks". Tidligere konferanser samlet ca. 300-400 deltagere til fagkonferanse, festmiddag og sosialt utover kvelden. Møteplassen er helt sentral. Om du ønsker å kombinere deltagelse på konferansen med egne møter, profilering eller stand like utenfor møtesalen, ta kontakt.

Sist oppdatert: 16.01.2024

Program 2024 - under arbeid