.

 

Velkommen til årets konferansebegivenhet for alle som jobber i eller er opptatt av norsk  oppdrettsnæring.

 

For femte gang arrangeres heldagskonferansen Seafood Talks i Oslo sentrum, tirsdag 22. oktober 2024. Årets tema er  “Norsk laksenæring i omstilling”.

Seafood Talks 2024 vil gi innsikt og oversikt. Med et knallsterkt faglig og sosialt program bygger vi bro mellom oppdrettere på land og i sjø, leverandører, forskningsmiljøer,  forvaltning og politikere, og spør:  Hvor er vi, hvor skal vi og hva må til for å lykkes?

Som alltid vil møteplassen være i sentrum. Det er jo også sammen vi tar næringen videre!

Vi ønsker hjertelig velkommen til en fest av en konferanse når vi nå markerer fem-årsjubiléet for det som startet som «Laks på land» og modnet til «Seafood Talks».  Vi håper på storsamling i Oslo tirsdag 22. oktober i rammene til Hotel Bristol — kåret til Norges ledende hotell i 2024.

 

Meld deg på i dag for å sikre plass.

Konferanseavgift 5200,- eks mva.
Rabatterte priser ved gruppebestilling

 

Vi gleder oss til å se deg!

Inkludert i konferansepakke:

 • – Fagkonferanse 10:00-17:00
 • – Skriftlig statusrapport pr. oktober 2024 for lukket matfisk på land og i sjø samt HTH, verden over
 • – Tilgang på slides/pdf-foredrag i etterkant
 • – Kaffe og pauseserveringer gjennom dagen
 • – Lunsj-bufeet
 • – Festmiddag m/aperitiff og lett underholdning fra 18:30
 • – Sosialt utover kvelden (Hotellet setter opp egen bar til oss)

OBS: Husk å bestille overnatting på konferansehotellet til rabattert pris. Tilbudet er begrenset. Se under “Hotell og overnatting”.

Program

Seafood Talks 2024 dykker ned i "Norsk laksenæring i omstilling". Vi har invitert sentrale aktører til å svare opp årets tema. Sammen tar vi stegene videre.
Program Seafood Talks 2024 (pdf)

Hotell og Overnatting

Hotel Bristol midt i Oslo sentrum ble i 2024 kåret til Norges ledende hotell. Vi tilbyr rabatterte priser for overnatting for konferansedeltakere i perioden 21. tom 23. oktober 2024. Tilbudet er begrenset og gyldig til 22. september, så her gjelder det å være tidlig ute for å sikre seg rom. Pris for enkeltrom kr. 1.995,-/dobbeltrom 2.295,-, frokost inkludert.
Bestill hotellrom

Profilering/Sponsor

Ønsker dere å vise dere frem? Vi tilbyr ulike muligheter. Roll-ups, logo på skjerm, materiell i konferansemappe eller innholdsmarkedsføring. Årets konferanse blir den femte "Seafood Talks". Tidligere konferanser samlet ca. 300-400 deltagere. Møteplassen er helt sentral. Om du ønsker å kombinere deltagelse på konferansen med egne møter, profilering eller stand like utenfor møtesalen, ta kontakt med oss

Info

Tirsdag 22. oktober 2024, Hotel Bristol Oslo, Kristian IV s gate 7, 0164 Oslo. Arrangementet inkl. konferanse og festmiddag avholdes i storsalen (Bristol hall) i egen konferansefløy.  Start Kl. 09:00 med Registering og kaffeservering . Kl. 10:00-17:00 Konferanse inkl. pauseserveringer og lunsj. Kl. 18:30- Festmiddag m/aperitif og lett underholdning.  Sosialt utover kvelden med egen bar på Hotel Bristol. Arrangør: Seafood Talks AS v/Therese Tande, mail: therese.tande@norskfisk.no / Mob: +47 95825609

Sist oppdatert: 20.06.2024

Program

Seafood Talks 2024: Norsk laksenæring i omstilling, Tirsdag 22. oktober, Hotel Bristol Oslo

Omstilling er mer nødvendig enn noen gang og berører alle ledd i norsk laksenæring. Vi har invitert sentrale aktører til å svare opp årets tema.

09:00

Registrering, kaffe og mingling

10:00 Åpning

Therese Tande, daglig leder Norsk Fiskerinæring / Seafood Talks

10:10

På tomannshånd med Marianne Sivertsen Næss
Hvilke mål har regjeringen for norsk fiskeoppdrett? Hva akter fiskeri- og havministeren konkret å gjøre for å nå disse målene og hva ser hun som de
største utfordringene for å utløse fremtidig vekst? Mange mener høy dødelighet og dårlig fiskevelferd er de viktigste ankepunktene mot salg av mer MTB. Hva
mener regjeringen? Hva akter regjeringen å gjøre for å stimulere til bruk av mer miljømessig teknologi, og hvilke grep vil fiskeri- og havministeren ta for å redusere dødeligheten og bedre fiskens velferd? Hvilke tanker har hun om matfiskoppdrett på land, i lukkede sjøanlegg og langt til havs?

• Samtalepartner Thorvald Tande, redaktør Norsk Fiskerinæring

10:30

Hvilke ambisjoner har norsk oppdrettsnæring om videre vekst?
Hva er de største utfordringene, og hva kan næringen og myndighetene gjøre for å løse dem?

• Geir Ove Ystmark, adm. direktør Sjømat Norge

10:45

Hva kan vi forvente i den nye havbruksmeldingen for oppdrett?
I hvilken grad vil myndighetene stimulere og legge til rette for matfiskoppdrett på land, oppdrett i lukkede sjøanlegg og havbruk til havs? Hvordan vil nye krav og reguleringer påvirke utviklingen fremover?

• Martin Bryde, partner og leder for sjømatavdelingen Wikborg Rein Advokatfirma

11:00 Pause

Kaffe- og pauseservering

11:30

Octopus’s Garden
Hva er statusen for satsingen på landbasert matfiskoppdrett, oppdrett i lukkede eller semilukkede anlegg og havbruk til havs? Hvem ligger først i løypa og hva er hovedutfordringene for videre vekst med disse teknologiske løsningene?  Vi oppsummerer funnene fra vår statusrapport per oktober 2024. Den skriftlige statusrapporten blir utlevert til alle konferansedeltakere.

• Therese Tande, daglig leder Norsk Fiskerinæring / Seafood Talks

11:40

Across the Universe
Matfiskoppdrett på land er krevende, men i vekst. Noen satser i Norge, andre satser ute – noen begge steder. Matfiskoppdrett på land kan i praksis skje over alt. Men hva skal til for å lykkes, hva er de største utfordringene og hvor bør anleggene ligge? Hvilke erfaringer kan vi trekke så langt?

• Kolbjørn Giskeødegård, direktør sjømat Nordea Markets Corporate Finance

11:55

A Long and Winding Road
Korte innlegg og samtaler i sofaen om utfordringer, fallgruver og veien videre for landbasert matfiskoppdrett av laks og ørret – hjemme og ute.

• Trond Håkon Schaug-Pettersen, CEO Salmon Evolutions ASA
• Atle Eide, styreleder Nordic Aqua Partners AS

12:20

Magical Mystery Tour
Verdens største oppdrettsselskaper har det alt vesentligste av sin produksjon i åpne sjøanlegg. Hvordan tenker de børsnoterte selskapene fremover? Hvilken reise må de ta for å oppnå sine ambisjoner om vekst, og hvilken plass har teknologisk løsninger som matfiskoppdrett på land, lukket i sjø eller langt til havs i selskapenes strategier?  Sentrale tema for en vellykket ferd er bedre fiskehelse- og velferd, lavere miljøutslipp og ikke minst økt bearbeidingsgrad.

• Gustav Witzøe, gründer / styreleder SalMar ASA
• Nina Stangeland, CSO Grieg Seafood ASA
• Henning Beltestad, CEO Lerøy Seafood Group ASA

13:00 Lunsj

Lunsjbufeet Hotel Bristol Oslo

14:00

All Things Must Pass!
Dødeligheten i norsk lakseoppdrett ligger i dag på 15-17 prosent per år. Alle er enige om at dette ikke kan fortsette. Hvilke konkrete grep kan og må næringen ta for å redusere dødeligheten? Hvor langt ned er det realistisk å komme, hva vil være et akseptabelt nivå og i hvilken grad er løsningen matfiskoppdrett på land, i lukkede sjøanlegg eller langt til havs?

• Edgar Brun, avdelingsleder Veterinærinstituttet

14:15

We Can Work it Out
Korte innlegg og samtaler i sofaen. Hva har vi av erfaringer og hva vet vi om veien videre mot et mer lusefritt matfiskoppdrett i sjø? Er det mulig å lykkes?

• Sondre Eide, CEO Eide Family
• Åsa Maria O. Espmark, forskningssjef Nofima
• Svein-Gustav Sinkaberg, CEO Sinkaberg AS

14:35

I´ll Follow The Sun!
Norske utstyrsleverandører til fiskeoppdrett må følge nøye med. Hvor går veien videre og hva vinner frem av nye teknologiske løsninger – i Norge og ute? Hvor ser man de største mulighetene for vekst, og hva er de største hindrene man må over?

AKVA group og ScaleAQ Group er Norges største utstyrsleverandører
til lakseoppdrett, verdensomspennende og satser bredt.

• Knut Nesse, CEO AKVA group ASA
• Bernt A. Lilliestråle, CEO Moen Marin / konsernledelse ScaleAQ Group

15:00

Help!
Norge har et lovfestet mål om å bli et lavutslippssamfunn innen 2050 – i alle sektorer. Det virker som en formidabel oppgave for en bransje med store vekstambisjoner. Hvordan i all verden skal vi kutte klimagassutslippene fra fiskeoppdrett med minst 90 prosent samtidig som produksjonen skal dobles, ja kanskje tredobles? Hva kan næring og myndigheter gjøre og hvilke produksjonsformer vil vinne frem?

• Shraddha Mehta, forsker SINTEF Ocean

15:10

With a Little Help from Some Friends
Norsk oppdrettsnæring står i en omstilling. Produksjonen av laks og ørret i Norge har stått stille de siste 3–4 årene. Klima- og naturrisiko, dyrevelferd og allmenningens forventninger setter nye krav. Hva kreves av myndigheter og næringsliv for å utløse vekstambisjonene? Perspektiver, råd og samtale i sofaen.

 • Anne Hvistendahl, global head Seafood DNB
 • Lars Nehru Sand, politisk kommentator NRK
 • Henning Lund, seniorpartner Pareto Securities AS
 • Inge Berg, gründer og eier Nordlaks Holding AS

15:30 Pause

Kaffe- og pauseservering

16:00

I Wanna Be Your Man!
Valgkampen har startet. Hva er partienes ambisjoner for norsk havbruksnæring, hvilke saker vil dominere valgkampen og hvilke grep må
tas for å sikre vekst og utvikling i denne for landet svært viktige bransjen? Politisk paneldebatt med partienes sjømatpolitiske talspersoner.

Ordstyrer: Therese Tande, daglig leder Norsk Fiskerinæring

Bengt Rune Strifeldt, FrP / Olve Grotle, Høyre / Alfred Bjørlo, Venstre
Willfred Nordlund, Senterpartiet / Runar Sjåstad, Arbeiderpartiet
Torgeir Knag Fylkesnes, SV / Geir Jørgensen, Rødt / 
Rasmus Hansson, MDG

 

17:00 Slutt
18:30 Festmiddag

Festmiddag m/aperitif og sosialt utover kvelden
Sted: Bristol Hall, Festsalen, Hotel Bristol Oslo