Oslo 19. mai 2022

Velkommen til heldagskonferansen Seafood Talks: Lukket lakseoppdrett i sjø og på land torsdag 19. mai 2022.

Det blir aktuelle tema og debatter knyttet til lakseproduksjon i lukkede systemer.  Konferansen varer fra 10:00-17:00 med påfølgende middag fra kl. 18:30 og utover kvelden.

Sted: Radisson Blu Scandinavia Hotell i Oslo sentrum.

Foruten et spennende fagprogram får man eksklusiv rapport med oppdatert status over landbaserte prosjekter samt alle prosjekter som tar sikte på produksjon av laks i lukkede/semilukkede systemer i sjø.

Vi gleder oss til faglig påfyll og sosialt samvær!

Pr. 16.mai er det over 320 påmeldte deltagere. Ta kontakt med oss om du ønsker å delta. Send mail til post@norskfisk.no / borthen@yesseafood.no. 

Se program og mer informasjon under.

Program

Vi har et spennende fagprogram som tar for seg aktuelle tema, erfaringsutveksling, debatt og status for landbasert matfiskoppdrett og lukket/semilukket lakseoppdrett i sjø. Eventuelle endringer i programmet vil oppdateres fortløpende. Ta kontakt med Therese Tande om du har innspill: 95825609/ therese.tande@norskfisk.no Se program lenger ned eller se PDF-program med bilder av foredragsholdere:
Program 2022

Påmelding og priser

Konferansepakken inkluderer: *Dagskonferanse kl.10-17 m/lunsj og kaffepauser *Fordrink og middag kl.18:30-ca.23:00. *Statusrapport pr mai 2022 over landbaserte matfiskprosjekter verdens over. Priser: 1 pers. konferansepakke inkl. middag 3950,- (eks mva). Fra deltager nr.2 fra samme firma (gruppe) reduseres prisen til 3570,- (eks mva) pr. person. Frist for påmelding var 16.mai kl 16. Ønsker du å delta, men er litt sent ute? Send en epost til oss eller følg link til deltager.no for mer info.
Påmelding

Overnatting

Konferansen avholdes på Radisson Blu Scandinavia Hotell i Oslo sentrum, vis a vis Slottsparken og ca. 10 minutters gange fra Nationaltheateret. Overnatting bestilles separat og er ikke inkludert i konferansepakken. Følg link til radissonhotels.com for å bestille overnatting:
Gå til: Radisson hotels

Praktisk informasjon

Seafood Talks konferansen "Laks på Land" i 2019 og 2020 trakk samlet over 700 deltagere. Radisson Blu Scandinavia Hotell er et av Oslos største konferansehotell med plass til ca. 450 i skoleoppsett. Konferansefløyen har en stor minglehall og flere møterom. Om du ønsker å kombinere deltagelse på konferansen med egne møter, profilering eller stand i minglehallen like utenfor møtesalen, ta kontakt med Jørgen Borthen, mobil 95139288/ borthen@yesseafood.no

Sist oppdatert: 15.05.2022

Program 2022

PDF-versjon av Program: Seafood Talks 2022

 

Kl. 10:00        :   Åpning
v/ Therese Tande, daglig leder Norsk Fiskerinæring AS, møteleder Seafood Talks

 

Kl. 10:10        : Regjeringens strategi for videre vekst i norsk lakseoppdrett – matfiskoppdrett i lukkede anlegg
En samtale med fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran

v/ Thorvald Tande, redaktør Norsk Fiskerinæring

Regjeringen har som mål å doble verdiskapingen i havbruksnæringen frem mot 2030, og det snakkes som en firedobling av produksjonen frem mot 2050. Hvordan har man tenkt å oppnå disse målene? Hvilke nye miljøindikatorer vil komme inn i trafikklysmodellen, skal landbaserte tillatelser fortsatt være gratis og vil regjeringen stimulere næringen til å satse på lukkede sjøanlegg? Er tidsbegrensede tillatelser veien å gå? Hvordan vil skatt- og avgiftssystemet påvirke investeringstakten i norsk havbruksnæring?      

 

Kl. 10:30        :   Ved et paradigmeskifte: Fra åpen til lukket produksjon?
v/ Jim Roger Nordly, adm. direktør STIM AS

Oppdrett i åpne sjøanlegg har vært formelen til nå. Blir 2020-tallet tiåret som endrer på dette? Hvilke produksjonsformer vil overta, og hva vet vi om fiskevelferd, kostnadsnivå og biologiske utfordringer i lukkede anlegg? Hvordan bør de næringspolitiske rammebetingelsene tilpasses et eventuelt paradigmeskifte?  

 

Kl. 10:50        :   Fiskevelferd og miljøutfordringer ved produksjon i lukkede systemer
v/ Dr. Åsa Espmark, seniorforsker Nofima, senterleder CtrlAQUA

Fiskedødeligheten er alt for høy i tradisjonelt fiskeoppdrett. Hva skyldes dette, og hvordan vil en overgang til lukkede anlegg påvirke fiskevelferden? Hvilke tiltak er mest aktuelle for å redusere risikoen?

 

Kl. 11:10   :   Taksonomi og fiskeoppdrett: Enda et dyrt taxameter?
v/ Louise Haahjem, sjømatsjef Nordea
Hvordan vil fremtidige krav til «grønne» investeringer kunne påvirke kapitaltilgangen til norsk fiskeoppdrett? Hva skal til for å være en «grønn investering», og vil Nordea premiere oppdrett i lukkede anlegg?

Kl. 11:30 : Kaffepause

Kl. 11:50        :   Lukket i sjø: Status og veien videre?
v/ Ragnar Tveterås, professor, Handelshøyskolen ved UiS

Hvilke bedrifter satser og utvikler teknologi innen lukket- og semilukket fiskeoppdrett i sjø? Hvilke tiltak bør myndighetene få på plass for å styrke utvikling av teknologi som ikke påvirker det allerede etablerte trafikklyssystemet i åpne merder? Hvilke bedrifter produserer i lukkede systemer i dag – og hvor mange prosjekter er på gang?

 

Kl. 12:10        :   Erfaringer med oppdrett i semilukkede og lukkede sjøanlegg
v/ Thomas Myrholt, daglig leder Akvafuture AS
v/ Alf Reidar Sandstad, CEO Aquatraz AS/Seafarming Systems AS
v/ Tor Hellestøl, CEO FishGLOBE AS

Tenke det, ville det, men gjøre det? Vi har invitert tre av dem som ligger først i løypa til å dele sine erfaringer med oppdrett i semilukkede og lukkede sjøanlegg. Stikkord blir design, anleggsinvesteringer, produksjons- og energikostnader, fiskehelse og drift. 

 

Kl. 12:40        : Hvilke valg bør vi ta i et klima og miljøperspektiv?
v/ Geir Lasse Taranger, Forskningsdirektør Akvakultur, miljø og teknologi, Havforskningsinstituttet

Alt i 2010 foreslo «Arealutvalget» å forvalte oppdrettsnæringen basert på miljøindikatorer. Ti år senere har det nye regimet blitt satt i system, samtidig som man søker vekst gjennom nye teknologier. Hvor går veien videre og hva kan oppdrettere, leverandører mm forvente i årene fremover? Geir Lasse Taranger sitter i det nye havbruksutvalget som ser på tillatelsessystemet i havbruksnæringen tilpasset fremtiden.      

Kl.13:00         : Lunsj

Kl. 14:00        :   Laks på land: Status og veien videre?
v/ Thorvald Tande, redaktør Norsk Fiskerinæring

Det går knapt en dag uten meldinger om nye milliardanlegg for matfiskoppdrett på land. Hva er status per mai 2022? For tredje gang har vi laget en omfattende rapport over hva som er i gang og hva som planlegges av landbasert matfiskoppdrett. Pilene peker bare oppover, men det tar lenger tid enn man først ga uttrykk for.

 

Kl. 14:20        :   Laks på land: Tre prosjekter, ulike utfordringer
v/ Håkon Andre Berg, daglig leder Salmon Evolution ASA
v/ Beate Grønnevik, viseadministrerende direktør Havlandet Havbruk AS
v/ Trond-Inge Kvernevik, daglig leder OFS Måløy AS

I alt 20 selskaper har per dato fått konsesjon for landbasert matfiskoppdrett av laks i Norge. Bare to selskaper har begynt slakting. Noen få har satt ut fisk. De fleste har ikke satt spaden i jorden. Landbasert matfiskoppdrett er svært kapitalkrevende. Mange sliter med å tiltrekke seg kapital. Her må potensielle investorer spisse ørene! Vi får status fra tre av de selskapene som har kommet lengst; teknologivalg, hovedutfordringer, muligheter, hvor går veien videre? 

 

Kl. 14:50        :   Slik legger vi til rette for laks på land.
v/  Terje Søreide, Høyanger kommune

Oppdrettsnæringen har stor betydning i mange kystkommuner, og med lukket oppdrett vil enda flere kommuner få muligheter de ikke har hatt tidligere. Hva bør de nye investorene forvente av tilrettelegging fra det offentlige, og hva har en kommune som Høyanger gjort for å tiltrekke seg nye aktører?

 

Kl. 15:10        :   Atlantic Sapphire: Bjelleku med (dyrekjøpte) erfaringer

En samtale med Johan Emil Andreassen og Karl Øyehaug.

v/Therese Tande, Norsk Fiskerinæring

I vel ti år har Johan E. Andreassen og resten av teamet i Atlantic Sapphire jobbet for å bygge verdens største landbaserte matfiskanlegg i Miami. I starten var de ganske alene. Siden har de fått følge av over 100 landbaserte prosjekter verden over som alle ser mot Florida. Hva er status pr. mai 2022, hva er planene fremover og hva skal til for å lykkes?   

Kl. 15:30        :   Kaffe

Kl. 15:50        : Oppsamling og bruk av fiskeslam: Nullutslipp fra oppdrett i sikte?
v/ Rune Sandvik, daglig leder Erko Settefisk AS

Går vi mot nullutslipp fra norsk fiskeoppdrett? Hva må i så fall til, hvem kan man samarbeide med, hvor mye koster det og hva er gevinsten? Ragn-Sells har gjort havbruk til et satsningsområde, Bioretur vant «Årets bærekraftpris» i 2021, NIBIO samler erfaringer og jobber for videreutvikling. Erko Seafood AS har oppsamlet og brukt fiskeslam i mange år. Hva er deres erfaring så langt, hvilke krav kan vi forvente oss og hva må til i fortsettelsen?

 

Kl. 16:10        :   Debatt: Norsk lakseoppdrett mot 2030
v/ Anne Hvistendahl, Global head Seafood DNB ASA
v/ Jon Arne Grøttum, direktør havbruk Sjømat Norge
v/ Kolbjørn Giskeødegård, CFO Columbi Salmon AS
v/ Trond Williksen, CEO Benchmark Holdings plc

Norsk oppdrettsnæring er i transformasjon fra gjennomstrømmings- til stadig større RAS-systemer på land, og fra åpne merder til semilukkede og lukkede systemer i sjø. Blir merdbasert oppdrett fortsatt en vesentlig del av oppdrettsløsningene for laks frem mot 2030, eller er det i ferd med å komme på defensiven? Hvordan utnytte potensialet i norsk lakseoppdrett fullt ut? Hva skal til for å få ned produksjonskostnadene, redusere dødeligheten og forbedre miljøpåvirkning?

 

Kl. 16:55        :   Avslutning v/ Jørgen Borthen

Kl. 18:30        :   Fordrink og mingling

Kl. 19:00        :   Middag