Oslo 31.mai 2023

Velkommen til heldagskonferansen Seafood Talks: Skjebneår for norsk lakseoppdrett, onsdag 31. mai 2023.

8. juni 1973 ble den midlertidige konsesjonsloven for oppdrett av laks og ørret vedtatt i Stortinget. I år er det følgelig femti år siden norsk matfiskoppdrett ble lovregulert for å imøtekomme nærings-, distrikts- og miljøpolitiske målsettinger. Nå står norsk havbruksnæring ovenfor et skifte. I  Finansdepartementet har man levert proposisjonen om grunnrenteskatt, finanskomiteen har sagt sitt og onsdag 31. mai behandles «lakseskatten» i Stortinget. Etterpå kommer stortingspolitikerne til oss for debatt. Fra Nærings- og Fiskeridepartementet har man helt nylig levert forslag til nytt regelverk for landbasert oppdrett, for ikke å glemme hva som skjer med “Miljøteknologiordningen” fra 2021 eller avklaring på  hvilke krav som vil stilles til Havbruk til Havs (HTH), hvor myndighetene etter planen skal kunne åpne for behandling av søknader og gi tillatelser i løpet av 2023. En oppdatert “Fiskehelserapport” ble lansert 8. mars,  Riksrevisjonens rapport om hvordan myndighetene påvirker og ivaretar fiskehelse og fiskevelferd i havbruksnæringen publiseres 8. juni og Nærings- og Fiskeridepartementet jobber med en Stortingsmelding om dyrevelferd (fiskevelferd). Nøstbakken-utvalget skal levere NOU-rapporten “Et helhetlig tillatelsessystem” i september.

Vi går dessuten mot et kommune- og fylkestingsvalg. I hvilken retning vil de ulike partiene ta havbruksnæringen?

Samtidig som nye rammevilkår settes og de gamle utfordres skal man produsere, bygge og drifte som tidligere. Hva er status for lukket lakseoppdrett på land og i sjø, her hjemme og ute i verden? Hva er status for leverandørbransjen? Og hva skjer i leiren til de som satser på havbruk til havs (HTH)?

Når vi kommer til 31. mai vil vi ha flere svar, diskutere åpne spørsmål, ta opp aktuelle tema og møtes til dialog og debatt.  Konferansen varer fra 10:00-17:00 med påfølgende middag fra kl. 18:30 og utover kvelden. Dette er en konferanse der møteplassen er sentralt, og hvor det sosiale på kvelden er minst like viktig som det faglige på dagen.

Sted: Radisson Blu Scandinavia Hotell i Oslo sentrum.

Foruten et spennende fagprogram får man oppdatert rapport med status over landbaserte prosjekter samt alle prosjekter som tar sikte på produksjon av laks i lukkede/semilukkede systemer i sjø samt havbruk til havs.

Vi gleder oss!

Program følger under eller se her: Program Seafood Talks 2023.

Meld deg på her (ekstern link): deltager.no/event/seafoodtalks2023

Program

Programmet for 2023 tar for seg aktuelle tema, erfaringsutveksling, debatt og status for norsk havbruksnæring med særlig fokus på rammevilkårene og mulighetene for norsk havbruksnæring, og da spesielt landbasert matfiskoppdrett, HTH og lukket/semilukket lakseoppdrett i sjø. Ta kontakt med Therese Tande om du har innspill: 95825609/ therese.tande@norskfisk.no
Program 2023

Påmelding og priser

Konferansepakken inkluderer: *Dagskonferanse kl.10-17 m/lunsj og kaffepauser *Fordrink og middag kl.18:30-ca.23:00. *Statusrapport pr mai 2023. Priser: 1 pers. konferansepakke inkl. middag 3950,- (eks mva). Fra deltager nr.2 fra samme firma (gruppe) reduseres prisen til 3570,- (eks mva) pr. person. Merk: Påmeldingsfrist er 29.mai kl 18:00 2023. Etter fristen - ta kontakt med arrangøren. På grunn av frister som må overholdes mot hotellet anbefaler vi å være tidlig ute for å sikre seg plass.
Meld deg på her (ekstern link)

Overnatting

Konferansen avholdes på et av Oslos største og flotteste konferansehotell, Radisson Blu Scandinavia Hotell i Oslo sentrum, vis a vis Slottsparken og ca. 10 minutters gange fra Nationaltheateret. Overnatting bestilles separat og er ikke inkludert i konferansepakken. Tilbud fra konferansehotellet: dobbeltrom for én person kr. 1750,- (inkl. mva og frokost), dobbeltrom for to personer kr. 1850,- (inkl. mva og frokost). Benytt tilbudskode SEAF23 (gjelder for 30.-31.mai og 31.mai-1.juni så langt det er rom tilgjengelig). Siste frist for å benytte tilbudskode er 5. mai kl 23:59
Gå til: Radisson hotels

Praktisk informasjon

Årets konferanse blir den fjerde "Seafood Talks". Fjorårets konferanse samlet ca. 350 deltagere til fagkonferanse, festmiddag og sosialt utover kvelden - blant annet i Skybaren med utsikt over byen. Konferansefløyen på hotellet har en stor minglehall og flere møterom. Om du ønsker å kombinere deltagelse på konferansen med egne møter, profilering eller stand i minglehallen like utenfor møtesalen, ta kontakt.

Sist oppdatert: 22.03.2023

Program 2023

Ordstyrer og møteleder Therese Tande, daglig leder i Norsk Fiskerinæring

 

Kl. 10.00:       Åpning

v/Thorvald Tande, redaktør i Norsk Fiskerinæring

 

Del 1: Skjebneår for norsk lakseoppdrett: Status og rammevilkår

 

Kl. 10.10:       Matfiskoppdrett i lukkede anlegg og langt til havs.

Therese Tande på tomannshånd med statssekretær Kristina Hansen.

Regjeringens ambisjoner og planer for videre vekst i norsk fiskeoppdrett.

Norsk lakseoppdrett etter grunnrenteskatten.

 

Kl. 10.30:       Status for matfiskoppdrett til havs, på land og lukket i sjø

v/Thorvald Tande, redaktør i Norsk Fiskerinæring.

Hvem er i gang, hvem er på vei og hvor er vi i 2030?

 

Kl. 10.45:       Rammebetingelser og regelverk for en næring med vekstambisjoner. På land, lukket i sjø og til havs – med fiskehelse og miljø i førersete.

v/Yngve Torgersen, Ekspedisjonssjef Havbruksavdelingen i Nærings- og Fiskeridepartementet

Noe er avklart, mye er fortsatt i det blå. Hvilket arbeid foregår nå for  å lande de næringspolitiske rammebetingelsene for videre vekst i matfiskoppdrett til havs, i lukkede anlegg langs kysten og på land? Hva er tidsperspektivet for dette arbeidet?

 

Kl. 11.05:       Et rammeverk for fremtidens havbruk

v/Lisa Marie Opdahl, partner og leder for sjømatgruppen i Advokatfirmaet BAHR og Ingvild Hasnes, advokatfullmektig i BAHR

Det regulatoriske rammeverket for havbruk er nå gjenstand for de største endringene på lang tid. BAHR vurderer de endringene som er aktuelle, og vil se på hvordan et helhetlig rammeverk kan innrettes for å sikre videre vekst og utvikling i norsk havbruk.

 

Kl. 11.25:       Kaffepause

 

 

Del 2: Vekstambisjoner i et skjebneår

 

Kl. 11.50:       Investeringer i nye driftsformer for matfiskoppdrett av laks og ørret.

Avkastning og investorinteresse. Konsekvenser av skatt på grunnrenten.

v/Knut-Ivar Bakken, analytiker i Sparebank 1 Markets

v/Alexander Aukner, analytiker i DNB Markets

Hvilke driftsformer har norske og internasjonale investorer mest troen på, hvor “løst” sitter pengene og hva blir følgene for de ulike driftsformene av den nye grunnrenteskatten?

 

Kl. 12.10:       Ressursrenteskatt og bankfinansiering

v/Wenche Svoren, Head of Aquaculture i Nordea

v/Anne Hvistendahl, Global head Seafood i DNB

Hvordan vurderer landets to største sjømatbanker veien videre for norsk matfiskoppdrett av laks og ørret? Hvor kommer veksten og i hvilken grad blir bankenes utlånsvilje påvirket av skatt på grunnrenten?

 

Kl. 12.30:       Fra verdensledende til full stans

v/Per Helge Devold, styreleder i GATH og Kristian Henriksen, klyngeleder i NCE Aquatech Cluster

GATH, Stiim Aqua Cluster og NCE Aquatech Cluster presenterer oppdatert status for leverandørindustrien. Grunnrenteskatten treffer denne industrien hardt og viktig kompetanse forsvinner fra næringen. Kontrakter har uteblitt. Investeringer for flere titalls milliarder kroner er satt på vent eller avlyst, og den globalt ledende posisjonen til norske leverandører er svekket. Hva skal til for å få i gang verdikjedene og verdiskapningen igjen? Hvordan kan vi få til vekst og utvikle oppdrettsnæringen videre?

 

Kl. 12.40:       Norsk matfiskoppdrett på land, lukket i sjø eller til havs?

v/Trond Williksen, CEO i Benchmark Holdings plc

Tanker om fremtidige vekstmulighetene for norsk fiskeoppdrett. Hvor vil veksten komme og hvor stor vil den bli? Pro & contra valg av ulike vekststrategier.

 

Kl. 13.00:       Lunsj

 

Del 3: Havbruk til havs

 

Kl. 14.00:       Havbruk til havs — Hva skal til for å lykkes? 

v/Kristine Hartmann, utviklingsdirektør i SalMar Aker Ocean AS

Hva står på viljen og investeringsevnen, hva avhenger av teknologien og biologien og hva står på rammebetingelsene? Hvor langt har utviklingen av offshore matfiskoppdrett kommet og hva kan myndighetene gjøre for å utløse vekstmulighetene? Hva betyr offshore havbruk for det grønne skiftet og fiskens velferd?

 

Kl. 14.15:       Havbruk til havs kun for de store?

v/Olav-Andreas Ervik, CEO i Utror AS

Havbruk til havs stiller en rekke nye krav til de næringspolitiske rammetingelsene. Hva må til for å realisere ambisjonene og mulighetene? Er “ute på havet” en lekegrind kun for gigantene? Hva betyr offshore havbruk for det grønne skiftet og fiskens velferd?

 

Del 4: Lukket i sjø

 

Kl. 14.30:       Fra laks i åpent til laks i lukket

v/Sondre Eide, adm. direktør i Eide Fjordbruk AS

Er det noen vei utenom og hva må til for å lykkes med matfiskoppdrett i lukkede systemer i sjø? Hva vil omleggingen koste? Hva betyr fiskeoppdrett i lukkede anlegg for det grønne skiftet og fiskens velferd?

 

Kl. 14.45:       Lukket matfiskoppdrett i sjø: Hva viser nøkkeltallene?

v/Thomas Myrholt, adm. direktør i Akvafuture AS

Hva vet vi om svinn, dødelighet, fiskevelferd, rømming, lus, fôrfaktorer, produksjonskostnader per kilo og kvaliteten på fisken fra lukkede sjøanlegg? Hvilke fallgruver er det viktig å unngå? Hva betyr fiskeoppdrett i lukkede anlegg for det grønne skiftet og fiskens velferd?

 

Kl. 15.00:       Kaffe

 

Del 5: Laks på land

 

Kl. 15.20:       Landbasert matfiskoppdrett, men med sjøbaserte fordeler

v/Martin Rasmussen, CEO i Andfjord Salmon AS

Hva gjorde vi feil, hva var vellykket? Hva har vært de uventede fallgruvene og hvor går veien videre? Hva betyr matfiskoppdrett på  land for det grønne skiftet og fiskens velferd?

 

Kl. 15.40:      Produksjon og vekstambisjon

v/Trond Håkon Schaug-Pettersen, CEO i Salmon Evolution ASA

Hva gjorde vi feil, hva var vellykket? Hva har vært de uventede fallgruvene og hvor går veien videre? Hva betyr matfiskoppdrett på land for det grønne skiftet og fiskens velferd? Hvilke muligheter er det der ute?

 

 

Del 6: Norsk fiskeoppdrett foran et valg

 

Kl.16.00:        Paneldebatt med partienes havbrukspolitiske talspersoner.

Ordstyrer: Thorvald Tande. Politikere som stiller: Alfred Bjørlo (V), Karianne Bråthen (Ap), Torgeir Knag Fylkesnes (SV), Olve Grotle (H), Geir Pollestad (Sp) og Bengt Rune Strifeldt (Frp)

2023 kan bli et skjebneår for norsk lakseoppdrett. Store spørsmål må avklares; tidsbegrensede konsesjoner, grunnrenteskatt, omlegging til lukkede anlegg i sjø og etablering av nye miljøkrav, utvikling av oppdrett til havs, nye regler og videre utvikling av landbasert matfiskoppdrett og en total gjennomgang og kanskje omlegging av hele tillatelsessystemet. Hva er de videre planene for trafikklysmodellen og er det ønskelig med nye og strengere krav til miljø og fiskehelse?

Hvordan stiller de politiske partiene seg til disse viktige veivalgene? Hvilken politikk ønsker de å føre for å utvikle potensialet i norsk fiskeoppdrett, både produksjonsmessig og med tanke på fremtidig eksport av norsk utstyr og havbrukskompetanse? Hvordan akter de å sikre at norsk fiskeoppdrett fortsatt kan være konkurransedyktig og verdensledende?

 

Kl.17.00:        Avslutning

 

Kl. 18.30:        Festmiddag m/aperitif