Laks på Land 2019


Mandag 13. mai 2019 tørket vi støv av vår tradisjonsrike «Holmen­kolldag».
Konferansen «Laks på Land 2019» tok opp ulike problemstillinger og utfordringer knyttet til landbasert matfis­koppdrett.

...ready for take off?!

Med over 300 fremmøtte ble “Laks på Land 2019” en historisk storsamling.

Vi vil følge opp tematikken i Norsk Fiskerinæring/NorskFisk.no i tiden fremover, så følg med. Du skal heller ikke se bort fra at det blir “Laks på Land 2020”.

Har du tips eller ønsker å gi oss en tilbakmelding hører vi gjerne fra deg.

På konferansen ble det delt ut et eget særtykk som oppsummerer status og alle pågående/planlagte prosjekter for produksjon av laks på land. Særtrykket finner du også her: “..ready for take off”.  Du må etablere egen brukerprofil/logge deg inn på NorskFisk.no for å lese.

Program

Se det siste oppdaterte programmet fra “Laks på Land 2019”. 26 personer fra inn- og utland var på scenen, fordelt på 18 innlegg og 3 debatter.

Program