search

Expect... løsninger, ikke bare produkter

Legg i mine favoritter

AVK Norge AS

Kontaktinformasjon

Hågasletta 7, Sandefjord, Norge
Hågasletta 7, Sandefjord, Norge

Kontaktpersoner

Roar Tidemansen

Distriktsansvarlig Vestfold, Viken Vest og Oslo

roti@avk.no

+47 476 18 971

Truls Gullaksen

Distriktsansvarlig Telemark og deler av Agder

trgu@avk.no

+47 489 90 730

Lars Arve Bergheim

Distriktsansvarlig Innlandet og Viken Øst

laabe@avk.no

+47 907 35 625

Vegard Viland Helgesen

Distriktsansvarlig sørvest

veghel@avk.no

+47 920 61 060

Asgeir Totland

Distriktsansvarlig nordvest

atot@avk.no

+47 903 62 040

Sturla Ølstøren

Distriktsansvarlig Midt- og Nord-Norge

stuols@avk.no

+47 952 15 672

Beskrivelse

AVK er en av de førende produsenter av ventiler til vann, avløp, brannbekjempelse og gass verden over. AVK har også bygd opp et sterkt navn innenfor industri. AVK-produkter er designet i henhold til de mest aktuelle nasjonale og internasjonale standarder og selges over hele verden. AVK Norge AS har det overordnede ansvar for salg, markedsføring og distribusjon av konsernets produkter til det norske markedet. I tillegg har vi agenturer på ytterligere merkevarer for å møte markedets behov.

Ønsker du å stå oppført i leverandørregisteret? Kontakt oss

Sist oppdatert: 14. desember 2022

Om personvern

Relaterte leverandører

Water Linked AS

https://www.waterlinked.com/aquaculture/cagesense90679791

Kategorier: MARITIM ELEKTRONIKK, RADIO, ANTENNER, ELEKTRISKE KOMPONENTER OG TAVLER, MÅLEINSTRUMENTER, LABORATORIEUTSTYR OG ANALYSETJENESTER, og 3 andre kategorier

KODA GROUP

https://www.koda.group/

Kategorier: PRODUSENTER FOR OPPDRETTSANLEGG, TANKER, KAR OG TERMOBOKSER, og 3 andre kategorier

Blue Lice AS

https://www.bluelice.no/+47 51 22 55 40

Kategorier: KONSULENTER, RÅDGIVERE, ADVOKATER, REVISORER, BEMANNINGS- OG REKRUTTERINGSBYRÅER, MEDISINER, VAKSINER, AVSLUSING, DESINFEKSJON OG DESINFEKSJONSUTSTYR, og 4 andre kategorier

Innovasjø Akvakultur AS

www.innovasjo.no56 12 34 50

Kategorier: FORANKRING, MERDER, NØTER, PRESENNINGER, OVERVÅKING- OG DYKKERTJENESTER, KOMPRESSORER OG AGGREGATER, og 6 andre kategorier

Rub-Tech AS

https://rub-tech.no/62332323

Kategorier: DEKKSUTSTYR OG ANNET UTSTYR TIL FISKEFARTØY, FISKEREDSKAPER, TAU, WIRE, REPARASJONER, MONTERING, og 8 andre kategorier

Hyperthermics AS

https://www.hyperthermics.com/+4797592087

Kategorier: FôR, FôRTILSETNINGER, FôRINGSUTSTYR OG FÔRFLÅTER, MARINE BIPRODUKTER, ENSILASJE OG OLJER, og 5 andre kategorier