search

- en seriøs samarbeidspartner.

Legg i mine favoritter

Navestad AS

Kontaktinformasjon

Solbråveien 49, 1383 Asker

Beskrivelse

Navestad AS har i et halvt århundre levert maskiner og utstyr til norsk næringsmiddelindustri. I tett samarbeid med våre kunder og leverandører, har vi levert vårt bidrag til utviklingen av norsk matproduksjon gjennom 50 år.

Verden har gjennomgått store forandringer siden 1970 og nye trender og krav til næringen vil prege tiden fremover. Vi står overfor store utfordringer når det gjelder områder som å skaffe nok mat til klodens mennesker, klima og helse, og livet i havet og på land. Vår ambisjon er derfor å samarbeide med industrien for å nå målene for bærekraftig matproduksjon. Foredling av råvarer er et viktig element i en bærekraftig verdikjede. Vårt mål er å bruke vår kompetanse og erfaring sammen med våre leverandører, slik at vi kan bidra til å skape større verdier av råvarene. Dette kan vi oppnå ved mer effektiv produksjon og kostnadseffektive løsninger, lavere matsvinn og bruk av hele råvaren, produktutvalg og kvalitet, bedre leveringssikkerhet, samt lavere energiforbruk.

I samarbeid med våre leverandører, bestreber vi oss hele tiden på å levere riktige løsninger i produksjonsprosessen, og vi imøtekommer våre kunder på en måte som innbyr til dialog og oppleves som nøyaktig og løsningsorientert.

Vi strekker oss hele tiden mot å være den leverandøren med høyest spisskompetanse, og som kan bistå aktivt i våre kunders utviklingsprosesser, planlegging og prosjektering.

Relaterte leverandører

Samey Robotics AS

http://www.samey.no95285200

Kategorier: AUTOMATISERING, STYRING, PROSESSUTSTYR, TRANSPORTBÅND TIL FISKEINDUSTRIEN, og 3 andre kategorier

Øyangen AS

https://oyangen.no+47 70 10 06 90

Kategorier: KJØLE- OG FRYSEANLEGG, ISMASKINER, RSW-ANLEGG OG FRYSEREOLER, TINESKAP, KOMPRESSORER OG AGGREGATER, og 5 andre kategorier

AVK Norge AS

https://www.avk.no+47 33 48 29 99

Kategorier: PUMPER, HØYTRYKKS- OG VAKUUMPUMPER, STRØMSETTERE, VANNFILTRERING, VENTILER, RØR OG SORTERINGSMASKINER, UTSTYR TIL FISKEOPPDRETT, og 4 andre kategorier

Rub-Tech AS

https://rub-tech.no/62332323

Kategorier: DEKKSUTSTYR OG ANNET UTSTYR TIL FISKEFARTØY, FISKEREDSKAPER, TAU, WIRE, REPARASJONER, MONTERING, og 8 andre kategorier

Hyperthermics AS

https://www.hyperthermics.com/+4797592087

Kategorier: FôR, FôRTILSETNINGER, FôRINGSUTSTYR OG FÔRFLÅTER, MARINE BIPRODUKTER, ENSILASJE OG OLJER, og 5 andre kategorier

Reime & Co AS

http://www.reime.no/51791900

Kategorier: KJØLE- OG FRYSEANLEGG, ISMASKINER, RSW-ANLEGG OG FRYSEREOLER, TINESKAP, MOTORER, GEAR, PROPELLER OG ELEKTRISKE MOTORER, og 5 andre kategorier