search

Advokatfirmaet for virksomheter i endring og digital utvikling.

Legg i mine favoritter

Advokatfirmaet Haavind AS

Kontaktinformasjon

Bygdøy Allé 2, 0257 Oslo
Pb. 359, Sentrum 0101 Oslo

Beskrivelse

Advokatfirmaet Haavind er et av Norges ledende advokatfirmaer, et fullservice forretningsadvokatfirma med over 120 advokater. I Haavind har vi det ledende juridiske fagmiljøet på havbaserte næringer. Våre advokater er eksperter og betrodde rådgivere innen havnæringene olje og offshore, havvind, og fiskeri og havbruk. Vi er opptatt av at vår bransjeledende kompetanse og erfaring innenfor ulike deler av havnæringene, skal komme kundene våre til gode. Dette gjør vi blant annet gjennom tett samarbeid og kompetansedeling.

Haavind erfarer at det i samspillet mellom de ulike havbaserte næringene dukker opp nye juridiske problemstillinger, for eksempel innen eierskap til data, konsesjonsrettigheter, organisering av arbeidslivet og utforming av toll- og skatteregime. Det er derfor avgjørende for videre innovasjon og vekst i næringen at også det juridiske rammeverket speiler utviklingen i havnæringene.

I fremtiden vil utviklingen i havnæringene gi økte muligheter for nye varer og tjenester, og danne grunnlaget for ny virksomhet. Medfølgende regelutvikling og harmonisering mellom de ulike havnæringene vil stille nye krav til virksomhetene. Med vår inngående regelforståelse og unike bransjekunnskap, er vi en ledende rådgiver for havnæringene, også i fremtiden.

Ønsker du å stå oppført i leverandørregisteret? Kontakt oss

Sist oppdatert: 14. mai 2019

Om personvern

Relaterte leverandører

Advokatfirmaet Thommessen

https://www.thommessen.no/23 11 11 11

Kategorier: KONSULENTER, RÅDGIVERE, ADVOKATER, REVISORER, BEMANNINGS- OG REKRUTTERINGSBYRÅER

RSM Norge

https://www.rsm.global/norway/nb23 11 42 00

Kategorier: KONSULENTER, RÅDGIVERE, ADVOKATER, REVISORER, BEMANNINGS- OG REKRUTTERINGSBYRÅER

Norconsult AS

http://www.norconsult.no+47 67571000, +47 45404710

Kategorier: KONSULENTER, RÅDGIVERE, ADVOKATER, REVISORER, BEMANNINGS- OG REKRUTTERINGSBYRÅER

Advokatfirmaet Wiersholm AS

https://wiersholm.no+47 210 210 00

Kategorier: KONSULENTER, RÅDGIVERE, ADVOKATER, REVISORER, BEMANNINGS- OG REKRUTTERINGSBYRÅER

Kvale

https://www.kvale.no/+47 22 47 97 00

Kategorier: KONSULENTER, RÅDGIVERE, ADVOKATER, REVISORER, BEMANNINGS- OG REKRUTTERINGSBYRÅER

Nordea

https://www.nordea.no/+ 47 232 06002

Kategorier: FINANSIERING, FORSIKRING, og 3 andre kategorier