Siden Sist

Det viktigste som har skjedd i norsk sjømatnæring den siste tiden.

5. august 2018

Mye pepper for Per Sandberg

Per Sandberg vil neppe se tilbake på juli 2018 med særlig glede. Sjelden har en statsråd fått mer og langvarig kritikk. Hovedår­saken er fiskeriministerens ferietur til Iran. Ikke ga han be­skjed på forhånd om hvor han skulle og ikke tok han de nødvendige sikkerhetsforanstaltningene. At juli er «agurktid» i media gjorde selvsagt ikke saken bedre. Men også statsråder kan gjøre feil, og alt i alt synes vi heksejakten har vært latterlig. At opposis­jonspolitikere gjør hva de kan for å komme på TV og kritisere regjeringen hører også med. For en suppe hele denne historien har vært!

27. juli 2018

Tapte 92 millioner på krill

Aker BioMarine Antarctic AS som driver krillfiske i Sørishavet måtte notere seg for et underskudd før skatt på 92 millioner kroner i 2017. Det er åpenbart utfordrende å tjene penger på denne virksomheten. Fra 2008 til 2012 hadde selskapet et samlet underskudd på 753 millioner kroner før skatt. Fra 2013 til 2017 var overskuddet 36 millioner. Det går altså rett vei, selv om 2017 ble et lite skritt tilbake.

23. juli 2018

Forenkler betaling for tilsyn

Nærings- og fiskeridepartementet viderefører dagens system der fiskemottak må betale en årsavgift for justervesenets tilsyn med fiskemottak. Men heretter skal årsavgiften beregnes ut fra ver­dien av innveid fisk, ikke ut fra selskapenes omsetning.

13. juli 2018

Over 50.000 fisketurer

2018 er første året turistfiskebedrifter må rapportere fangster til myndighetene. Over 900 bedrifter er registrert og per midten av juli er det kommet rapporter om over 50.000 fisketurer og fangster på vel 700.000 fisk. Hver fisketur har altså i snitt gitt 14 fisk.

10. juli 2018

Jan Henry T. Olsen dør

I begynnelsen av juli kom den vemodige meldingen om at Jan Henry T. Olsen var død.

Etter mange år med Alzheimer dør Jan Henry T. Olsen. Han var fiskeriminister i litt over fire år — fra september 1992 til oktober 1996.

8. juli 2018

«Haugagut» og «Sjøbris» til salgs

Ryktene løper om skyhøye priser for de to ringnotsnurperne «Haugagut» og «Sjøbris» som er til salgs. «Haugagut» skal vis­stnok ha mottatt bud på 920 millioner kroner for alle aksjene, hvilket priser 100 basistonn i ringnot til over 100 millioner kroner. Eierne er stumme som østers.

6. juli 2018

Stadig mer til humant konsum

FAOs rapport «State of Fisheries and Aquaculture 2018» publi­seres. SOFIA 2018 slår fast at hele 88 prosent av den totale fiskeproduksjonen nå går til humant konsum og blir stadig vikti­gere som næringskilde for en økende verdensbefolkning. Kina er fortsatt desiderte største sjømatnasjon.

6. juli 2018

Sperre kjøper Tranvåg

Brødrene Sperre AS på Ellingsøy kjøper 90 prosent av aksjene i Sevrin Tranvåg AS på Fiskarstrand som ledd i selskapets strate­giske satsing for å styrke posisjonen som produsent og eksportør av klippfisk og pelagisk fisk.

I fjor omsatte Sevrin Tranvåg AS på Fiskarstrand for 223 million­er kroner. Det ga et underskudd før skatt på 226.000. Tranvåg har ikke tjent penger siden 2014. Det akter Brødrene Sperre å gjøre noe med.

4. juli 2018

Ny eksportrekord

I januar hevdet Per Sandberg at sjømateksporten fra Norge ville passere 100 milliarder kroner i 2018. Vi mente han var forrykt, og at eksportverdien i 2018 ville gå ned. Mot alle tips er det Sandberg som har hatt rett til nå. Per første halvår hadde Norge eksportert sjømat for 48,1 milliarder kroner, nesten 2 milliarder mer enn på samme tid i 2017. Hvorvidt det holder til å passere 100 milliarder før året er omme, gjenstår fortsatt å se. Vi tror det fortatt ikke.

4. juli 2018

Preget av organisert kriminalitet

Økokrim kommer med sin trusselvurdering for 2018 og slår fast at antall lovbrudd i sjømatnæringen er betydelig. Fiskeri og havbruk preges av organisert kriminalitet, skriver Økokrim. Trusselvur­deringen får knallhard kritikk både fra Sjømat Norge og Norges Fiskarlag, som mener Økokrim stempler en hel næring som lovbry­tere.

29. juni 2018

Landingsforskriften skal gjelde på Svalbard

Nærings- og fiskeridepartementet bestemmer at landings- og slut­tseddelforskriften skal gjelde på Svalbard fra og med 1. septem­ber.

27. juni 2018

Ulovlige kongekrabber

— Kontroller av kongekrabbefisket er nødvendige, mener region­direktør Hilde Hamnes i Fiskeridirektoratet. Den uttalelsen vil nok de aller fleste si seg helt enig i. (Foto: Torbjørn Rasmus­sen)

Samme dag som redaktøren i «Norsk Fiskerinæring» fyller 65 år går Skatteetaten til aksjon mot turistfiskebedrifter på Sørøya og Magerøya i Finnmark og avdekker store mengder ulovlig fisket kongekrabbe. — Dette viser at denne typen kontroller er nødven­dig, sier regiondirektør Hilde Hamnes i Fiskeridirektoratet region Nord.

21. juni 2018

Ny avtale om lodda

Island, Grønland og Norge blir enige om fordelingen av lodde. Biologiske forhold og endret vandringsmønster ligger til grunn for at Norges andel av lodda ved Island og rundt Jan Mayen re­duseres fra åtte til fem prosent. Det er musestille fra Fiskebåt, så den nye fordelingsnøkkelen er nok riktig.

13. juni 2018

Kina opphever lakseforbud

Siden 2015 har Sør-Trøndelag, Nordland og Troms vært utestengt fra å eksportere laks til Kina. Bakgrunnen var frykt for fiske­sykdommer som PD og ILA. Nå opphever Kina restriksjonene, noe Per Sandberg er rask med å ta deler av æren for: — Jeg har hatt flere møter med kinesiske myndigheter, og det å sitte ansikt til ansikt har ganske sikkert hatt betydning.