Siden Sist

Det viktigste som har skjedd i norsk sjømatnæring den siste tiden.

23. mai 2019

Sildelagets årsmøte i Bodø

Norges Sildesalgslag avholder sitt 92. årsmøtet i Bodø. Sildela­gets markedsplass og verdiskapingen i pelagisk sektor er blant sakene på møtet.

22. mai 2019

Solveig Strand ny nestleder i Fiskebåt

Styret i Fiskebåt avholder konstituerende styremøte på Gardermoen og ønsker Solveig Strand velkommen som ny nestleder. Hun er daglig leder i Strand Fiskeriselskap i Ålesund som eier og driver frysetråleren Havbryn og ringnotsnurperen Havskjer.

Strand overtar etter Walter Rasmussen (Fiskeriselskapet Norli) som gitt ut av styret på årsmøtet i februar.

Øvrige styremedlemmer i Fiskebåt er styreleder Jonny Berfjord (Dønna Havfiske), Per William Lie (Liegruppen), Webjørn Barstad (Havfisk), Knut Roald Holmøy (Holmøy Maritime/Prestfjord), Paul Harald Leinebø (Leinebris/PHL Seagold), Marius Yttestad (Ytterstad Fiskeriselskap), Stig Østervold (Drønen Havfiske), Sigvald Berntsen (Segla Fiskebåtrederi) og  Helge Olav Vikshåland (Cetus).

22. mai 2019

Første landbaserte

Sju år har det tatt å realisere planene om et produksjonsanlegg for lakserogn og genmateriale i Salten. Nå står anlegget på 10.000 kvadratmeter ferdig i Kobbelv i Sørfold.

Salten Aqua og SalmoBreed åpner det første landbaserte oppdrettsanlegget i Norge hvor hele produksjonssyklusen er integrert. Investeringen er på gode 350 millioner.

Anlegget måler 10.000 kvadratmeter. Det tilsvarer 100 bolighus i normal størrelse, eller 1,5 fotballbaner. Anlegget er altså et mønsteranlegg og det første i sitt slag i Norge. I dette landbaserte anlegget får eierne hånd om hele livssyklusen til laksen, fra rognkornet og til slakt.

-Jeg er svært glad for at vi har fått dette til. Det hadde ikke gått uten en samarbeidspartner og med SalmoBreed på laget har vi en partner vi lenge har hatt et godt samarbeid med, sa styreleder Geir Wenberg i Salten Stamfisk da avtalen om SalmoBreed Salten AS ble underskrevet med Salmobreed AS tilbake i august 2015. Aksjene fordeles 50/50 på de to eierne.

Byggestart kom i gang våren 2016 og første del av anlegget sto klart på nyåret 2018.

-Vi er svært fornøyde med avtalen og ikke rent lite stolte av å kunne bli først i landet med å tilby rogn produsert i et 100 prosent sikkert biologisk miljø, forteller adm. dir. Jan-Emil Johannessen i SalmoBreed AS.

-Produksjonen vil foregå på land, noe som betyr at vi har full kontroll på bakteriologi, virus og parasitter under produksjon av stamfisk til ferdig rogn. Johannessen legger til at en biosikker produksjon vil åpne for nye muligheter for eksport av rogn til markeder som i dag ikke er tilgjengelig for norske rognprodusenter. Gjennom kontrollert temperatur og lysstyring, vil vi også kunne tilby våre kunder leveranse av rogn hver dag gjennom hele året, understreker han.

-Etterspørselen er stor og vi ser frem til også å kunne tilby helårlige leveranser fra Salten, sier Jan-Emil Johannessen.

21. mai 2019

Kjartan Arctander er død

Arctander var med på å starte Lofoten Trålerrederi i 1962 og var adm. direktør i selskapet helt frem til 1996. Han var formann i Norske Trålerrederiers Forening fra 1969 til 1995, og medlem av Landsstyret i Norges Fiskarlag i hele 21 år — fra 1971 til 1992. I 1998 ble han valgt som æresmedlem av laget.

 

20. mai 2019

Kina opphever lakse-sanksjoner og åpner for mel og olje!

Fiskeriminister Harald Tom Nesvik og Kinas toll- og veterinærminister Nu Yuefeng underskriver to sjømatavtaler/protokoller.

Lakseprotekollen ble sist inngått i 2017 og varer i to år om gangen. I den nye avtalen av 2019 åpner Kina for import av laks også fra anlegg tilhørende Lerøy Seafood Group, Nordlaks og SalMar. Disse anleggene har vært utestengt fra det kinesiske markedet siden 2015, også etter at restriksjonene ble opphevet for alle andre i 2018.

Norge og Kina blir også enige om en avtale som sikrer markedsadgang i Kina for norsk fiskemel- og olje.

De to sjømatprotokollene ble signert av adm. direktør Harald Gjein i Mattilsynet.

16. mai 2019

Norwegian Gannet får fortsette

Rederiet Hav Line AS får dispensasjon fra kravet om å sortere ut produksjonsfisken i Norge frem til 1. juli 2020. Dermed kan slaktebåten Norwegian Gannet forsette sin virksomhet. Betingelsen er at all produksjonsfisk sendes tilbake til Norge.

Hva som skjer etter 1. juli 2020 gjenstår å se.

15. mai 2019

Makrellkvoterådet dobles

ICES mer en dobler kvoterådet for makrell i 2019. Kvoten økes fra 318.000 til 770.000 tonn etter at ICES oppjusterte bestandsanslaget kraftig.

Samtidig oppjusterer Havforskningsinstituttet kvoterådet for tobis fra 55.000 til 125.000 tonn etter det årlige mai-toktet. Toktet viste vesentlig mer biomasse av årets treåringer enn man kunne forvente etter fjorårets mai-tokt.

14. mai 2019

Revidert statsbudsjett

Revidert statsbudsjett innebærer at produktavgiften i andre halvår i år reduserer fra 2,4 til 2,2 prosent. Denne avgiften skal blant annet finansiere trygdeavgiften for næringsinntekt og den kollektive yrkesskadeforsikringen for fiskere. De økte inntektene fra førstehåndsomsetningen bidrar til at det bevilges 24 millioner kroner mer til fiskeriforskningen i 2019.

14. mai 2019

«O.Husby» årets Kvalitetsfisker !

Råfisklagets årsmøte ble autolinebåten «O. Husby» med sitt mannskap i dag kåret til Årets kvalitetsfisker for sitt arbeid med å levere fisk i verdensklasse.

– Fisken fra denne båten har så fin kvalitet at den kan brukes til å lage et bredt spekter sjømatprodukter av ypperste klasse. Mesteparten av rederiets fangster selges via Råfisklagetsauksjon og er så ettertraktede blant kjøperne at det i 2018 var hele 35 ulike bedrifter som bød og fikk tilslag, sier Charles A. Aas i Norges Råfisklag.

Råfisklagets hederspris deles i år ut for 16. gang og går til fiskere som gjør en ekstraordinær jobb for å levere produkter av utmerket kvalitet, og som er et forbilde og en inspirasjon for andre i villfisknæringen.

Vinnerens fisk blir til produkter som hel klippfisk, klippfiskfilét og filétprodukter og selges til godt betalende kunder over hele verden. I Norge finner du vinnerens fisk i fiskedisken hos blant annet i Norgesgruppens butikker. Fangstene selges også direkte til produsenter i utlandet som i hovedsak lager filetprodukter.

– Har du vært i England og spist «fish and chips» er det en sjanse for at det er fisk fra nettopp dette fartøyet du har nytt, legger Aas i Norges Råfisklag til. Fartøyets fisk har i tillegg sluppet gjennom det trange nåløyet blant luksusmatvarene hos Marks & Spencer.

Fokus på kvalitet har eierne fått inn fra barnsben av, med en far som var veldig bestemt på at fartøyet alltid skulle levere best mulige råvarer. Båten er eid av O. Husby fiskebåtrederi AS som består av søskentrioen Ingvald John Husby, Jorunn Husby Nekstad og Anne Husby Dyrseth.  

– Det er felles innsats fra alle om bord som gir høy kvalitet på fisken. At vi får denne prisen betyr derfor veldig mye for oss, sier en stolt og ydmyk Ingvald John Husby på vegne av rederiet.

Det var Statssekretær Roy Angelvik som sto for utdelingen av prisen under Råfisklagets årsmøte.

– Gjennom fokus på kvalitet i alle ledd i verdikjeden ligger det et stort potensiale for større verdiskaping i fiskerinæringen. Skal vi videreutvikle oss som sjømatnasjon, er vi avhengige av at norske fiskere leverer høykvalitetsprodukter, sier Angelvik, som roser prisvinnerne for sitt arbeid.

Prisvinner «O. Husby» er fra Ekkilsøy i Averøy kommune på Nordmøre. Fartøyet er bygget i 1998 ved Larsnes Mekaniske og er modernisert flere ganger. Båten fryser all fisken om bord og er et moderne fartøy med god kvalitet og sikkert arbeidsmiljø.

Autoliner «O.Husby».

13. mai 2019

Salgslag fusjonerer

Det er nesten så vi ikke tror det, men årsmøtene i Skagerakfisk SA og Rogaland fiskesalgslag SA har besluttet å slå de to lagene sammen med virkning fra 1. januar 2020. Dermed blir førstehåndsomsetningen av viltlevende marine ressurser fra svenskegrensen til og med Rogaland samlet i ett salgslag. I 2020 vil vi dermed bare ha fire salgslag i hvitfisksektoren.

 

10. mai 2019

Ny styreleder i FHF

Nærings- og fiskeridepartementet har oppnevnt nytt styre i Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering AS (FHF) for de neste to årene.

Nestleder Janne-Grethe Strand Aasnæs overtar som styreleder etter Thomas Farstad.

Det nye styret består av representanter fra sjømatnæringen; industri, fiskeri og havbruk.

Foruten styreleder Strand Aasnæs består styret av: Nestleder Edmund Johannes Broback (Brødrene Karlsen AS) og styremedlemmene Britt Kathrine Drivenes (Austevoll Seafood ASA), Øyvind Oaland (Mowi ASA), Kjell Ingebrigtsen (Norges Fiskarlag), Elin Tveit Sveen (Marø Havbruk AS) og Hans Frode Kielland Asmyhr (Norges Sjømatråd).

Varamedlemmer er Frank Kristiansen (Båtsfjordbruket AS) og Siv Lisabeth Grure (Pelagia AS).

Janne-Grethe Strand Aasnæs er styreleder i rederiet Strand Sea Service AS i Ålesund. Hun er daglig leder i Strand Senior AS, som eier ringnotsnurperen «Strand Senior» og i AS Havstrand, som eier  fabrikktråleren«Havstrand». (Foto: Strand Sea Service)

8. mai 2019

Nytt plast-laboratorium

Havforskningsinstituttets nye plast-laboratorium blir offisielt åpnet med topp moderne og avansert analyseutstyr for å forske på den minste og farligste mikroplasten.

– Dette er et av de mest avanserte laboratoriene på plast, konstaterer en fornøyd havforskningsdirektør Sissel Rogne.

7. mai 2019

220.000 Sapphire-laks innen 2031

Atlantic Sapphire AS som er notert på Oslo Børs Merkur presenterer ny vekststrategi for deres landbaserte lakseproduksjon i Miami, Florida og henter inn 780 millioner kroner på under en halvtime.

Selskapet er allerede godt i gang med å bygge en fullintegrert, landbasert RAS-laksefarm i Miami, basert på deres egen patenterte metode, et såkalt “Bluehouse”-system. Adm. direktør Johan E. Andreassen fremholder fordelene av de nærmest ubegrensede vannressurs- og utslippsmulighetene i området. “Bluehouse”-konseptet pumper inn ferskvann og saltvann fra grunnen, og avfallet fra anlegget pumpes så ned i grunnen igjen til en såkalt “Boulder Zone”.

Den nye vekststrategien som ble lagt frem i dag er i følge Atlantic Sapphire “hyppigere, snillere og ser lenger frem i tid enn tidligere uttalte mål”. De neste tre årene vil “Sapphire” produsere 10.000 tonn laks hvert år, for så å øke med 20.000 tonn hvert år frem til 2027, 30.000 tonn i 2029 og nye 40.000 tonn i 2030. Den første matfisken skal etter planen gå ut av anlegget sommeren 2020. Så langt ligger alt til rette for å lykkes med nettopp det; Atlantic Sapphire Danmark produserer landbasert laks som aldri før, utbyggingen i Miami går som planlagt og småfisken her vokser og trives over forventning.

Nåværende tomt i USA er dimensjonert for en årlig produksjon på 90.000 tonn sløyd vekt innen 2026. For å nå nye produksjonsmål kreves bygging av et splitter nytt anlegg på ny tomt. Atlantic Sapphire ser nå etter ytterligere 300-500 acres for å bygge et nytt og tilsvarende “Bluehouse” for lakseproduksjon. For å få til nettopp det ble det åpnet for emisjon for 90 millioner dollar, tilsvarende ca. 780 millioner kroner. Det tok under en halvtime fra man startet handelen til man hadde hentet inn kapitalen.

Går alt som planlagt vil Atlantic Sapphire  nå en årsproduksjon på 220.000 tonn sløyd laks på amerikansk jord innen 2031.

Les vår rapport om landbasert laks pr mai 2019

Gründer Johan E. Andreassen (t.v) og finansiell manager Karl Øystein Øyehaug under vårt besøk hos Atlantic Sapphire USA torsdag 2. mai 2019. Få dager senere lanserte de to selskapets nye vekststrategi. (Foto: Therese Tande)

6. mai 2019

Rekorder for fall

Sjømateksporten har så langt i år slått alle rekorder. Per utgangen av april var det eksportert fisk og sjømat fra Norge for 34,5 milliarder kroner – opp 8,8 prosent fra i fjor.

Eksportkvantumet falt med 18 prosent, hvilket ga en gjennomsnittlig prisøkning for alle produkter i første tertial i 2019 på smått utrolige 33 prosent. Som vanlig dominerer laksen. Per utgangen av april i pr sto denne arten for 66,2 prosent av den totale eksportverdien, mot 65,7 prosent på samme tid i fjor. Det synes allerede klart at 2019 blir det første året med en eksportverdi over 100 milliarder kroner. Så får algedøden nordpå og prisutviklingen resten av året bestemme hvor mye.

3. mai 2019

Fem raudåtetillatelser

Fiskeridirektoratet lyser ut 10 raudåtetillatelser. Halvparten skal gå til båter som kun kan drive fiske på raudåte, og må ikke nødvendigvis være eid av aktive fiskere. Søkere som legger til rette for videreforedling på land eller om bord i fartøyet vil bli prioritert. Den andre halvparten er forbeholdt aktive fiskere. Tillatelsen gis med en varighet på ti år. Søkerfristen er 15. august 2019.

2. mai 2019

Sett Sjøbein legges ned

I ti år har prosjekt Sett Sjøbein bidratt til å skape oppmerksomhet om sjømatnæringen overfor unge og på den måten lagt et grunnlag for å sikre rekruttering og kompetanseheving i bransjen. I 2019 legges prosjektet ned.

Sett Sjøbein har siden 2008 vært et nasjonalt samarbeid finansiert av Nærings- og fiskeridepartementet og FHF.

Leder Janita Arhaug starter som prosjektleder fiskeri i NCE Blue Legasea i Ålesund.

 

2. mai 2019

200.000 kroner til Matfestivalen

Nærings- og fiskeridepartementet bevilger 200.000 kroner i støtte til Den Norske Matfestivalen i Ålesund i slutten av august. Pengene skal gå til konseptet “Hele Ålesund koker”, hvor de besøkende kan delta på Fiskekakefabrikken, grille sin egen fiskemiddag eller møte matprodusenter og næringen.

30. april 2019

Dobler bøter for smugling

Riksadvokaten dobler bøtesatsene for fiskesmugling fra 4.000 til 8.000 kroner per beslag. I tillegg må synderne betale 200 kroner pr. kilo fisk eller fiskevare. Med disse satsene i 2018 hadde bøtene økt fra 1,6 til 3,2 millioner kroner.

26. april 2019

Fiskarlaget Vest feirer 100 år

Fiskarlaget Vest feirer sitt 100-års jubileum i Stavanger, der Rogaland Fiskarlag så dagens lys 9. oktober 1919. Fiskerne i Hordaland stiftet sitt lag 4. november samme år, og 30. april 1998 slo de seg sammen til Fiskarlaget Vest.

Fiskeriminister Harald Tom Nesvik holdt innledningsforedraget om fremtidens fiskeripolitikk.

15. april 2019

Jangaard overtar West-Norway codfish

Jangaard Export AS har kjøpt 51% av aksjene i West-Norway AS. De to Ålesund-selskapene fortsetter imidlertid som selvstendige selskap.  Jangaard v/Haagensen-familien vil få bedre adgang til det brasilianske markedet, mens West-Norway v/Arne Røst kommer bedre til i Portugal.

I 2018 omsatte de to for vel 1,7 milliarder kroner til sammen.

11. april 2019

Pink Fish åpner i Singapore

Gründerne bak “hurtigfisk”-konseptet Pink Fish, deriblant mesterkokken Geir Skeie, åpner ny restaurant i Singapore. Det er første gang dette sjømatkonseptet testes utenfor Norge, og målet er å åpne tusen restauranter i løpet av ti år.

Pink Fish serverer “rask mat” som burgere, suppe, salater og wraps med laks som hovedråvare. Det er fortsatt et stykke igjen til McDonalds, som har ca. 35.000 restauranter i 120 forskjellige land, selger 75 hamburgere per sekund, gir arbeid til 325.000 mennesker og omsetter for ca. 200 milliarder kroner på årsbasis. Men et sted må også Pink Fish starte!

10. april 2019

Investeringene må mangedobles

De siste årene har det vært investert ca. 10 milliarder kroner årlig i norsk sjømatnæring. Innen 2030 må investeringene mer enn tredobles og innen 2050 nær dobles for å nå målene om en femdobling av verdiskapingen innen 2050.

Dette fremkommer av en rapport utarbeidet ved NORCE og Universitet i Stavanger (UiS).

8. april 2019

Årets første vågehval

“Reinebuen” melder at årets første vågehval er skutt. I 2018 var kvoten 1.278 dyr. Det ble bare skutt 432. Også i 2019 er kvoten 1.278 dyr, og vi må forvente et nytt år med langt lavere fangst.

8. april 2019

Nye kvoteråd for makrell?

ICES har nesten doblet bestanden av makrell fra 2,35 til 4,2 millioner tonn. Det er nesten ikke mulig at noe sånt kan skje over natta! Norske fiskere krever at dette må gi nye kvoteråd for 2019. Fiskeriministeren holder igjen.

15. mars 2019

Høyre går imot særskatt

Høyre arrangerer Landsmøte og gjør som Venstre uken før; det er ikke aktuelt med særskatt på fiskeri- og havbruk.

Høyre slår fast at de ønsker en effektiv utnyttelse av viktige naturressurser og vil:

 • Legge til rette for vekst i havbruk bygget på trafikklyssystemet og planlegge for nye lokaliteter for havbruk.
 • Videreføre ordningen med at det meste av konsesjonsvederlaget i Havbruksfondet tilfaller havbrukskommunene og vurdere størrelsen på kommunenes andel.
 • Ikke innføre grunnrentebeskatning på havbruk og fiskeri
 • Bidra til å øke bearbeidingsgraden i Norge.
 • Bidra til et teknologiskifte for å gjøre norske sjømatbedrifter mer konkurransedyktige.

13. mars 2019

Åpner for kommersiell fiske på raudåte

I mai 2016 ferdigstilte Fiskeridirektoratet forslag til forvaltningsplan for kommersiell høsting av hoppekrepsen raudåte (calanus finmarchicus), som ble sendt til Nærings- og fiskeridepartementet.
13. mars 2019 melder Regjeringen Solberg at den åpner for raudåtefiske på kysten. Calanus AS, som har drevet forsøksfiske og utvikling av høstingsteknologi for dyreplankton (herunder raudåte) i en årrekke, får en forsøkskvote på 5.000 tonn, mens andre norske rederi kan søke om fiske innen en totalkvote på 254.000 tonn.
Fiskeridirektør Liv Holmefjord sier samtidig i en pressemelding at hun er fornøyd med departementets vedtak.
 Eg er nøgd med at Nærings- og fiskeridepartementet i dag har vedteke forskrifter som opnar opp for kommersiell hausting av raudåte. Dei nye forskriftene er i all hovudsak i tråd med det som vart foreslått i Fiskeridirektoratet sitt forslag til forvaltingsplan for raudåte.
Se tilrådingen fra Fiskeridirektoratet fra mai 2016 her.

13. mars 2019

SalMar vil ha hele Arnarlax

I dagens børsmelding melder SalMar ASA, som fra før eier 54,2% i islandske Arnarlax, at det ønsker å kjøpe ut resterende aksjonærer for 55,80,- kroner pr. aksje kontant.

Det priser det største oppdrettsselskapet på Island til 1,5 milliarder kroner.

I januar 2019 startet tidligere settefisksjef i SalMar, Bjørn Hembre som adm.direktør i Arnarlax. Selskapet forventer å produsere 10.000 tonn sløyd laks i år.

Nyheten sendte SalMar-aksjen opp 1prosent til  437 kroner.

9. mars 2019

Venstre sier nei til særskatt

Venstres landsmøte slår fast at “nå trenger vi flere grønne, bærekraftige og lønnsomme næringer. Fiskeri- og havbruksnæringen vil være en vesentlig bidragsyter til dette” og vedtar at partiet skal være kritisk til en ekstraordinær særskatt i form av statlig grunnrenteskatt i fiskeri og havbruk.

Tidligere Stortingsrepresentant Pål Farstad fra Møre og Romsdal går på talerstolen og fronter fiskerinæringens bidrag til “det grønne skiftet”.

Venstre vil:

 • At norsk sjømatnæring skal spille en nøkkelrolle i arbeidet med å gjøre den globale matproduksjonen mer bærekraftig.
 • Øke satsingen på bestandsforskning og forskning på økosystemene i fjord og kyststrøk.
 • Stille strenge miljøkrav til fiskeri- og havbruksnæringen og slik bidra til et grønt skifte som muliggjør en betydelig marin vekst.
 • Iverksette tiltak for nullutslipp fra fiskeflåten, havbruksrederiene og fiskefôrproduksjonen.
 • Videreføre fordelingen mellom kyst- og havfiskeflåten, og landsdelsbindingene i fiske etter torsk i strukturkvoteordningen, samt finne frem til ordninger som gjør at mer av fisken foredles i Norge.
 • Stille krav til innholdet i fiskefôret, herunder restråstoffbaserte råvarer til fordel for arealintensive råvarer, som soya.
 • Legge til rette for at restråvarer og nye marine ressurser bidrar til utviklingen av en sterk marin bioøkonomi.
 • Satse på utbygging av jernbane og havner i hele landet, slik at mer gods kan flyttes fra bil til båt og bane.
 • Sørge for at transporten langs kysten i større grad baseres på hydrogen og el.
 • Satse på sterke eierskapsmiljø som evner å investere i miljøtiltak og utvikling av næringen.
 • Stille strenge miljøkrav ved tildeling av nye oppdrettskonsesjoner og lokalisering av disse, og intensivere forskningen på lukkede anlegg.
 • At lovverk og regelverk må gjennomgås med hensyn på å utvikle en bærekraftig havbruksnæring som tar hensyn til miljøet og sikrer en god fiskehelse og dyrevelferd.
 • Gi havbruksnæringa flere insentiver for god dyrevelferd.
 • Være kritisk til en ekstraordinær særskatt i form av statlig grunnrenteskatt i fiskeri og havbruk, og heller videreutvikle havbruksfondet slik at ordningen gir vertskommunene årlige og forutsigbare inntekter.

5. mars 2019

NASF for 14. gang

North Atlantic Seafood Forum (NASF) arrangeres i Bergen for 14. gang, og for siste gang med Jørgen Lund som konferansegeneral. Vi sier vel blåst!

Jørgen Lund har ledet NASF siden starten for 14 år siden. Nå gir han seg som konferansesjef, men blir fortsatt å se i kulissene.

5. mars 2019

Fortsatt knallstart for sjømateksporten

Hittil i år er det eksportert 406 000 tonn sjømat fra Norge til en verdi av 16,4 milliarder kroner. Det er en nedgang i volum på 13 prosent mens verdien har økt med 1,6 milliarder eller 11 prosent mot samme periode i fjor.

I februar alene eksporterte Norge 198 700 tonn sjømat for 7,8 milliarder kroner. Det er en reduksjon på 57 000 tonn eller 22 prosent i volum og en økning på 670 millioner kroner eller 9 prosent i verdi sammenlignet med februar i fjor.

Årets februar er den beste februarmåneden for norsk sjømateksport noensinne, slik også årets januar slo alle tidligere rekorder.

Økt verdi på lakseeksporten, økte volumer og seipriser innen hvitfisk og økning i verdien på eksporten av sild og makrell i februar er hovedfaktorene som bidrar til rekordeksporten. Klippfisk til Brasil blir også trukket frem som en vinner i årets februar.

Volumnedgangen på 13% tilskrives i all hovedsak nedgang i fiske på lodde.

27. februar 2019

Styrker loddetoktet i Barentshavet

Fiskeriminister Harald T. Nesvik gir grønt lys til Sildelagets søknad om å sette inn en ekstra båt i årets loddetokt, som startet 28. februar. Dermed kan Sildelaget bruke inntil 1,2 millioner kroner i inndratte midler til dette formålet.

25. februar 2019

Første fagskole for havbruk i nord

Nord-Norges første fagskole for havbruk er en realitet etter at Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (Nokut) har gitt Norsk Havbruksskole på Toft utenfor Brønnøysund sin godkjenning. Skolen på Helgeland får studietilbudene “Havbrukstekniker” og “Driftsleder i havbruk”. Studiestart blir i 2020. Vi gratulerer!

22. februar 2019

Deler ut penger til fiskeglade barn

Regjeringen gir 11 millioner kroner til prosjekter som skal gi barn og unge gode opplevelser med fisk og sjømat. 6,1 millioner gis til sjømattiltak, fem millioner til kostholdsprogrammet “Fiskesprell”. Pengene skal brukes til kurs for ansatte i barnehager og skoler, fagutdanning, fagmateriell, inspirasjonskilder og innkøp av sjømat.

22. februar 2019

Ny frist for å søke unntak

Oppdrettere som oppfyller de strenge lusekravene for å søke om unntak fra trafikklyssystemet får forlenget søkefristen fra 1- mars til 5. april. Med lite lus er det mulig å kjøpe mer produksjonskapasitet selv om man ligger i et av de gule områdene.

19. februar 2019

Første last til Prima Protein

Ringnotsnurperen “Østerbris” leverer den første lasten til prosessanlegget Prima Protein AS i Egersund. Lasten består av 500 tonn kolmule, og skal brukes til å teste anlegget.

Fabrikken måler 2.600 kvadratmeter og har kostet 300 millioner kroner.

Prima Protein AS ble etablert i 2017 og eies av Prima Foods AS (75%), Felleskjøpet Agder Rogaland SA (12,5%) og lokale investorer (12,5%%). Hovedaksjonær Prima Foods AS er et joint venture som deler eierskapet 50-50 mellom Anbjørn Øglend og Jakob Hatteland & Co. De to står også bak Prima Jæren AS som produserer lam, svin og andre kjøttprodukter – – og som er tidligere finalist i Norske Måltid.

15. februar 2019

6000 laks på rømmen

Tall fra utslaktingen viser at 6.000 laks rømte fra oppdrettslokaliteten “Drevflæsa” i Roan kommune i Trøndelag tidlig i februar. Fisken tilhørte Bjørøya AS. Dette er den fjerde rapporten som har kommet inn om rømming siden årsskiftet.

I 2018 mottok Fiskeridirektoratet 42 rapporter om rømmingshendelser fra oppdrettere på om lag 159.000 laks og 674 regnbueørret.

Kilde: Fiskeridirektoratet

 

14. februar 2019

Grønt lys for gruvedeponi

Regjeringen gir driftskonsesjon til gruveselskapet Nussir slik at selskapet kan komme i gang med å utvinne kobber i Kvalsund kommune i Finnmark. Dermed kan selskapet også begynne å fylle opp slamdeponiet i Repparfjorden.

13. februar 2019

Landbasert under lupen

Årets Tekset-konferanse i Trondheim hadde samlet hele 350 deltagere fordelt på 45 rundebord for å bli klokere på og diskutere lakseproduksjon på land.

«Hvor mye landbasert oppdrett blir det i Norge?» var første spørsmål til diskuterende deltagere etter første sesjon med innledere. Det blir vel kanskje det store, samlende spørsmålet på et program spekket med de ulike tekniske utfordringer og løsninger knyttet til å forlenge landfasen eller erstatte sjøfasen.

Etter at NHO Trøndelags regiondirektør og tidligere Frp-statsråd Tord Lien hadde åpnet ballet med en bredside mot særskatt på laks, fikk tilhørerne to innlegg som på hver sin måte pekte på både viktige plusser og minuser ved landlaks og tilhørende teknologi.

Innovasjonsdirektør Trond Mork Pedersen i Norsk Sjømatsenter presenterte FHF-prosjektet «Analyse av landbasert oppdrett: Produksjon, økonomi og risiko».

_ Får du et uhell i april, kan du være uten inntekter i 20 måneder og miste 10.000, sa Mork Pedersen i presentasjonen av et av casene. Med produksjonskostnader på over 43 kroner i enden av regnestykket, er det god grunn til å tenke seg om før man satser sparepengene på landsvømmende laksefisk.

Gitt dagens priser på konsesjon i sjø, kunne Mork Pedersen likevel konkludere med at et vekstlystent selskap like gjerne kan investere i landanlegg som å kjøpe ny og dyr MTB i sjø.

Også seniorrådgiver Knut Rønningen i Mattilsynet presenterte et tvisyn på de nye trendene, i et innlegg som fokuserte på resirkulasjonsanlegg (RAS).

Ikke minst pekte Rønningen på faren i at produsentene kan kvie seg for å gjennomføre full desinfeksjon og brakklegging av RAS-anlegg. Og for at RAS-anleggene kan bli verter for husstammer av relativt godlynt ILA-virus som siden kan mutere til ILA som gjør skade i sjø.

Rønningen underslår ikke at RAS-anlegg har viktige fortrinn gjennom muligheten til å kontrollere vannmiljø og innsatsfaktorer – men at de nye teknologiske løsningene må ta opp i seg viktige smittehygieniske prinsipper – ikke erstatte dem.

Hele 38 stands utenfor konferansesalen var ny rekord, og konferansen var utsolgt flere uker før oppstart.

Neste store arrangement om landbasert laks er imidlertid alt 13. mai da vi i Norsk Fiskerinæring står bak «Laks på Land» på Scandic Holmenkollen Park.

Se program og påmelding her: Laks på Land

12. februar 2019

Fiskebåt-årsmøte i Oslo

Fiskebåt åpner sitt årsmøte for 2019, som vanlig på Thon Hotel Bristol i Oslo. Hovedtema er skatt på ressursrenten i fiskeriene, som Fiskebåt går kraftig i mot – – ikke uventet. Jonny Berfjord blir gjenvalgt som ny styreleder – heller ikke uventet.

Netsen 500 i salen da Fiskebåt innkalte til årsmøte i Oslo, som vanlig på Thon Hotel Birstol midt i sentrum. (Foto: Therese Tande)

 

 

12. februar 2019

Regjeringen med ny havpolitikk

Samtidig som fiskeriminister Harald T. Nesvik går på talerstolen på Fiskebåts årsmøte slipper næringsminister Torbjørn Rød Isaksen nyheten om at regjeringen har startet arbeidet med å lage en ny og oppdatert havpolitikk, rett nok tuftet på den eksisterende havstrategien. Den skal presenteres før sommerferien i år.

12. februar 2019

30 prosent rapporterte ikke

2018 var det første året som krevde rapportering av all fangst i turistfisket. Likevel var det nesten en tredjedel av de registerte turistbedriftene som ikke rapporterte fangstene til Fiskeridirektoratet. Dersom dette gjentar seg i 2019, risikerer bedriftene gebyrer.

11. februar 2019

Svinn koster 16 milliarder kroner

Ifølge PwC-rapporten “Sjømatbarometeret 2019” har norsk havbruk et årlig produksjonssvinn på rundt 20 prosent. Det tilsvarer et omsetningstap på rundt 16 milliarder kroner.

Relatert stoff se artikkel Kostnader i matfiskoppdrett opp 50 prosent på 10 år!

8. februar 2019

Sunn omfordeling

Redaktør Øystein Hage i “Fiskeribladet” skriver på  kommentarplass i egen avis:

“Det burde være kvoter store nok til at en liten andel av totalkvoten kan bli satt av til rekruttering. I den store sammenhengen er ikke mengden så stor at de som allerede har kvoter vil lide. Det viktigste er å sørge for nødvendig nyrekruttering gjennom aktiv politikk. Mange vil kalle dette omfordelingspolitikk, men det er jo nettopp slik det norske samfunnet har blitt bygget. Kanskje er det slik at vi skal prioritere dem som trenger hjelp fremfor dem som allerede har det bra.”

8. februar 2019

Ny ordning for levendelagring

Myndighetene øker antall uker man kan levendelagre torsk fra 12 til 20.

— Dette vil gi nye muligheter for levendelagring og vil bidra til å bedre råstofftilgangen for industrien, sier fiskeriminster Harald T. Nesvik.

5. februar 2019

Knallstart på året!

Norges sjømatråd presenterer eksporttallene for januar 2019. Det ble en knallstart på året med en total eksportverdi på hele 8,6 milliarder kroner i januar, opp nesten 1 milliard kroner sammenlignet med året før. En vekst på strålende 13 prosent. Aldri før har vi vært i nærheten av å eksportere sjømat for så store verdier i januar.

Oppdrettslaksen sto for nøyaktig 70 prosent av verdistigning.

4. februar 2019

2,5 mill til selfangstnæringen

Regjeringen fastsetter tilskuddsordningen for selfangstnæringen i 2019 til 2,5 millioner kroner. Det skal gis 250.000 kroner i grunntilskudd og inntil 1 millioner kroner i fangstavhengig tilskudd pr. fartøy.

1. februar 2019

Ny kommunikasjonssjef i Sjømatrådet

Sjømatrådet har ansatt Chris Guldberg (45) som ny kommunikasjonsdirektør. Han er i dag kommunikasjonssjef i SINTEF hvor han har vært de siste fem årene. Han vil inngå i Sjømatrådets ledergruppe og starter opp i mai. Siden høsten 2011 har Guldberg hatt strategisk og operativ ansvar for kommunikasjon i SINTEF. Han har tidligere jobbet i det børsnoterte selskapet EMGS, og har også lang erfaring med kommunikasjon innen helsesektoren fra stillingen ved St. Olavs Hospital og SINTEF Helse.

Chris Guldberg. Foto: Thor Nielsen

 

 

 

31. januar 2019

MSC supsenderer makrell

Marine Stewardship Council (MSC) beslutter å suspendere sertifiseringen av nordøst-atlantisk makrell fra og med 2. mars 2019. Bakgrunnen er ICESs kvoteråd for 2019 og den estimerte nedgangen i bestanden som kan føre den under “føre-var”-grensen.

Norges Fiskarlag skriver i pressemelding:

MSC-sertifikatet for makrell suspenderes fra 2. mars. Det er bestandsnivået som gjør at dette grepet tas. Saken kan likevel ende med at dette får lite å si for norsk makrelleksport.

Norsk makrell er MSC-sertifisert gjennom den internasjonale samarbeidsgruppen MINSA*, hvor Norges Fiskarlag er medlem. Dette MSC-sertifikatet blir nå suspendert med virkning fra 2. mars.

Bakgrunnen for at sertifiseringsselskapet Acoura nå suspenderer sertifikatet er forankret i at det siste kvoterådet for makrell, som det internasjonale havforskningsrådet ICES publiserte i oktober, anslår en nedadgående trend i gytebestandsbiomassen. Den estimerte nedgangen innebærer at makrellvolumet går under et referansepunkt som indikerer at forvaltningsgrep bør tas.

Rutinen er at når det aktuelle referansepunktet passeres så medfører det en såkalt «fremskyndet revisjon» av MSC-sertifikatet. Rapporten fra denne revisjonen konkluderer altså med en suspensjon fra 2. mars. Dette innebærer at all makrell fangstet etter denne dato ikke kan merkes med MSC-logoen. Suspensjonen gjelder MINSA-gruppen, men også andre aktører med MSC-sertifikater for bestanden på Island, Irland og Færøyene.

Miljørådgiver Tor Bjørklund Larsen har ansvar for MSC-sertifiseringene i Norge og sier Norges Fiskarlag og den øvrige klientgruppen i MINSA er skuffet over at denne revisjonen ikke har avventet utfallet av pågående prosesser i ICES.

Usikkerheten i forrige kvoteråd er meget høy, spesielt med hensyn til hvordan de såkalte «tagging-data» på makrell er benyttet i modellen. En annen faktor som påvirker rådet er at rekrutteringen ikke er beregnet for 2016 og 2017 ettersom data var utilgjengelig da kvoterådet ble satt. På grunn av dette har ICES iverksatt en inter-benchmark prosess hvor havforskerne vil se nærmere på disse beregningene. En konklusjon er forventet 4. mars, og utfallet kan være et revidert kvoteråd. Det er dermed ikke usannsynlig at den kommende suspensjonen kan bli hevet kort tid etter, avhengig av hva utfallet av ICES-prosessen blir.

Tor Bjørklund Larsen understreker at saken likevel kan få relativt begrensede følger for norske fiskere:

– Ettersom mesteparten av makrellen fiskes etter sommeren, har Fiskarlaget et håp om at markedskonsekvensene kan bli små hvis sertifikatet kommer hurtig på plass igjen. Dette er imidlertid tidlig å si noe sikkert om enda og vi kommer til å følge situasjonen tett videre

Sertifiseringen av makrell er ledet av Norges Fiskarlag gjennom samarbeidsprosjektet for miljøsertifisering med salgslagene og Norges Sjømatråd.

*Mackerel Industry Northern Sustainability Alliance

30. januar 2019

Norge er mestvinnende i Bocuse d´Or

Bocuse d’Or er en av verdens mest prestisjefylte konkurranser i kokkekunst, og i kveld tok Årets kokk og gullvinneren fra Bocuse d’Or Europe, Christian André Pettersen, bronse i Lyon.  Dette er Norges ellevte medalje i Bocuse d’Or, og Norge er dermed det landet med flest medaljer i denne konkurransen.

I alt konkurrerte 24 land i finalen i Bocuse d’Or. I år ble det nordisk på pallen! Danmark tok gull, Sverige sølv og Norge bronse.

Det norske kokketeamet jubler for bronse i verdens mest prestisjefylte kokkekunst-konkurranse. Foto: Tom Hage, Bocuse d´Or Norge

Det norske teamet bestod av kandidat Christian André Pettersen, commis Håvard André Josdal Østebø og coach Gunnar Hvarnes. Hvarnes har selv deltatt i verdensfinalen i Bocuse d’Or, hvor han i 2011 tok bronse. Han var coach da Christoffer W. Davidsen tok sølv i europafinalen i 2015, og verdensfinalen i 2017. Hvarnes var også coach for Christian André Pettersen da han tok gull i Europa-finalen i Torino i 2018. President for det norske teamet er Bent Stiansen (Statholdergaarden).

Følgende priser ble delt ut under Bocuse d’Or 2019:
Gull: Danmark
Sølv: Sverige
Bronse: Norge
Beste tallerkenrett: Frankrike
Beste fatrett: Finland
Beste commis: Danmark

28. januar 2019

1.278 vågehval i 2019

Fiskeriministeren fastsetter vågehvalkvoten i 2019 til 1.278 dyr, dvs. den samme som i fjor. Da ble det bare fisket 454 dyr.