Innhold nr.

Lukk

Leder

Fisk og Forskning

Lov og Rett

Fem på konferanse

Meningspanelet

Hempels kommentar

Lek med tall

Høyviks kommentar

Fisk og Forskning

Bok på kroken

Nye investeringer

Nye investeringer

NF's blå

Bok på kroken

Kristian Lokøy

Meningspanelet

Fisk og Forskning

Månedens intervju

Viktige fiskerikommuner

Duellen

Sandøys kommentar

Månedens Gullfisk

Ferdigsnakka med

Lov og Rett

Leder

Historiske fiskerifolk

Faste skribenter

Smånytt fra fiskerinæringen

Fem på konferanse

Norske lakseslakterier

Viktige fiskerikommuner

Ferdigsnakka med

Faste skribenter

Faste skribenter

Månedens intervju

Månedens Gullfisk

Leder

NF's blå

Meningspanelet

Bent Dreyer

Høyviks kommentar

Lov og Rett

Fem på konferanse

Fisk og Forskning

Duellen

På tampen fra Provence

Historiske fiskerifolk

Sundnes kommentar

Bok på kroken

Leder

Lov og Rett

Månedens intervju

Ferdigsnakka med

Månedens Gullfisk

Meningspanelet

Historiske fiskerifolk

Nye investeringer

Faste skribenter

Smånytt fra fiskerinæringen

Fisk og Forskning

Faste skribenter

Kristina Furnes

Høyviks kommentar

Fem på konferanse

Duellen

Månedens jubileum

Bjarnasons kommentar

Duellen

Nye investeringer

Faste skribenter

Historiske fiskerifolk

Sandøys kommentar

Fem på konferanse

Månedens intervju

Viktige fiskerikommuner

Meningspanelet

Frode Blakstad

Fem på konferanse

NF's blå

Månedens Gullfisk

Leder

Lek med tall

Fisk og Forskning

Smånytt fra fiskerinæringen

Duellen

Nye investeringer

Ferdigsnakka med

Faste skribenter

På tampen fra Provence

Sandøys kommentar

Lov og Rett

Bok på kroken

Leder

Månedens Gullfisk

Ferdigsnakka med

Viktige fiskerikommuner

Nye investeringer

Nye investeringer

Månedens intervju

Fisk og Forskning

Månedens intervju

Ferdigsnakka med

Serier

Månedens intervju

Viktige fiskearter

Månedens Gullfisk

Meningspanelet

Leder

Ferdigsnakka med

Geir Ove Ystmark

Meningspanelet

Viktige fiskerikommuner

NF's blå

Viktige fiskerikommuner

Leder

Månedens Gullfisk

NF's blå

Meningspanelet

Månedens intervju

Ferdigsnakka med

Nye investeringer

Smånytt fra fiskerinæringen

Månedens jubileum

Bjarnasons kommentar

Hempels kommentar

På tampen fra Provence

Henrik W. Horjen

Historiske fiskerifolk

Høyviks kommentar

Bok på kroken

Fisk og Forskning

Sundnes kommentar

Lek med tall

Lov og Rett

Fem på konferanse

Sandøys kommentar

Nye investeringer

Bok på kroken

Hempels kommentar

Månedens jubileum

Høyviks kommentar

Fem på konferanse

Lek med tall

Smånytt fra fiskerinæringen

Fisk og Forskning

Duellen

Duellen

NF's blå

Månedens Gullfisk

Frode Blakstad

Månedens intervju

Leder

NF's blå

Månedens Gullfisk

Meningspanelet

Historiske fiskerifolk

Duellen

Ferdigsnakka med

Høyviks kommentar

Lov og Rett

Har ordet

Fem på konferanse

Viktige fiskerikommuner

Smånytt fra fiskerinæringen

Sundnes kommentar

Nye investeringer

Fisk og Forskning

Leder

Månedens intervju

Månedens Gullfisk

NF's blå

Meningspanelet

Frode Blakstad

Duellen

Smånytt fra fiskerinæringen

Viktige fiskerikommuner

Lek med tall

Sandøys kommentar

Hempels kommentar

Ferdigsnakka med

Fem på konferanse

Lov og Rett

Fisk og Forskning

Norges 35 største fiskebåtrederier

Nye investeringer

Sundnes kommentar

Leder

NF's blå

Månedens Gullfisk

Ferdigsnakka med

Fem på konferanse

Viktige fiskerikommuner

Lov og Rett

Geir Ove Ystmark

Smånytt fra fiskerinæringen

Høyviks kommentar

Duellen

Bjarnasons kommentar

Meningspanelet

Nye investeringer

Fisk og Forskning

Fem på konferanse

Leder

NF's blå

Månedens Gullfisk

Meningspanelet

Månedens intervju

Fisk og Forskning

Hempels kommentar

Sandøys kommentar

Fem på konferanse

Viktige fiskerikommuner

Marte Vassbotten

Duellen

Sundnes kommentar

Smånytt fra fiskerinæringen

Brev fra leserne

Brev fra leserne

Leder

Meningspanelet

Månedens intervju

Månedens Gullfisk

NF's blå

Lek med tall

Bent Dreyer

Høyviks kommentar

Viktige fiskerikommuner

Hempels kommentar

Duellen

Smånytt fra fiskerinæringen

Sundnes kommentar

Fem på konferanse

Fisk og Forskning

Lov og Rett

Månedens Gullfisk

NF's blå

Leder

Lisa Leinebø Pinheiro

Månedens intervju

Meningspanelet

Høyviks kommentar

Bjarnasons kommentar

Ferdigsnakka med

Smånytt fra fiskerinæringen

Nye investeringer

Nye investeringer

Fisk og Forskning

Duellen

Fem på konferanse

Sandøys kommentar

Lek med tall

Viktige fiskerikommuner

Meningspanelet

Månedens intervju

Leder

NF's blå

Tar ordet

Viktige fiskerikommuner

Nye investeringer

Nye investeringer

Sundnes kommentar

Hempels kommentar

Fem på konferanse

Fisk og Forskning

Smånytt fra fiskerinæringen

Duellen

Høyviks kommentar

Lek med tall

Månedens Gullfisk

NF's blå

Meningspanelet

Leder

Frode Blakstad

Fem på konferanse

Månedens intervju

Norske lakseslakterier

Fisk og Forskning

Smånytt fra fiskerinæringen

Sundnes kommentar

Bok på kroken

Viktige fiskerikommuner

Østensjøs kommentar

Ferdigsnakka med

På tampen fra Provence

Duellen

Nye investeringer

Lek med tall

Høyviks kommentar

Månedens Gullfisk

Månedens intervju

Leder

Meningspanelet

NF's blå

Marte Vassbotten

Fem på konferanse

Lek med tall

Duellen

Smånytt fra fiskerinæringen

Fisk og Forskning

Månedens Gullfisk

Lov og Rett

Sandøys kommentar

Ferdigsnakka med

Bok på kroken

Hempels kommentar

Høyviks kommentar

Nye investeringer

Hempels kommentar

NF's blå

Leder

Månedens intervju

Meningspanelet

Ferdigsnakka med

Fisk og Forskning

Månedens Gullfisk

Lov og Rett

Østensjøs kommentar

Lisa Leinebø Pinheiro

Smånytt fra fiskerinæringen

Duellen

Viktige fiskerikommuner

Nye investeringer

Nye investeringer

Nye investeringer

Fem på konferanse

Høyviks kommentar

Sundnes kommentar

På tampen fra Provence

Lek med tall

Årlige oversikter

Månedens intervju

Meningspanelet

NF's blå

Leder

Bent Dreyer

Ferdigsnakka med

Hempels kommentar

Smånytt fra fiskerinæringen

Duellen

Nye investeringer

Statssekretærene

På tampen fra Provence

Fisk og Forskning

Månedens Gullfisk

Fem på konferanse

Sandøys kommentar

Brev fra leserne

Minneord

Minneord

NF's blå

Leder

Statssekretærene

Norges 35 største fiskebåtrederier

Viktige fiskerikommuner

Ferdigsnakka med

Fisk og Forskning

På tampen fra Provence

Sundnes kommentar

Nye investeringer

Nye investeringer

Nye investeringer

Meningspanelet

Hempels kommentar

Smånytt fra fiskerinæringen

Månedens intervju

Duellen

Marte Vassbotten

Høyviks kommentar

Lek med tall

Fem på konferanse

Stilling ledig

Kommentar

Sundnes kommentar

Kommentar

Kommentar

Kommentar

Kommentar

Leder

NF's blå

Nye investeringer

Månedens intervju

Ferdigsnakka med

Meningspanelet

Sandøys kommentar

Frode Blakstad

Sundnes kommentar

Duellen

Viktige fiskerikommuner

Norske fiskeriministre

Hempels kommentar

Fisk og Forskning

Nye investeringer

Nye investeringer

Bok på kroken

Leder

NF's blå

Månedens intervju

Ferdigsnakka med

Meningspanelet

Lek med tall

Tar ordet

Lov og Rett

Fisk og Forskning

Smånytt fra fiskerinæringen

Bjarnasons kommentar

Viktige fiskerikommuner

Høyviks kommentar

Nye investeringer

Duellen

Stortingsmelding

Stortingsmelding

Stortingsmelding

Stortingsmelding

Stortingsmelding

Stortingsmelding

Stortingsmelding

Stortingsmelding

Bok på kroken

Stortingsmelding

Stortingsmelding

Stortingsmelding

Stortingsmelding

Stortingsmelding

Stortingsmelding

Månedens Gullfisk

Månedens intervju

Leder

NF's blå

Meningspanelet

Lek med tall

Bent Dreyer

Månedens Gullfisk

Ferdigsnakka med

Viktige fiskerikommuner

Fisk og Forskning

Sundnes kommentar

Hempels kommentar

Hempels kommentar

Bok på kroken

Fem på konferanse

Duellen

På tampen fra Provence

Sandøys kommentar

Smånytt fra fiskerinæringen

Norske fiskeriministre

Leder

NF's blå

Meningspanelet

Lek med tall

Høyviks kommentar

Månedens Gullfisk

Lov og Rett

Lek med tall

Månedens intervju

Ferdigsnakka med

Østensjøs kommentar

Smånytt fra fiskerinæringen

Bok på kroken

På tampen fra Provence

Duellen

Sundnes kommentar

Nye investeringer

Nye investeringer

Nye investeringer

Fisk og Forskning

Viktige fiskerikommuner

Geir Ove Ystmark

Hempels kommentar

Nye investeringer

Månedens intervju

Sandøys kommentar

Smånytt fra fiskerinæringen

Ferdigsnakka med

Norske fiskeriministre

NF's blå

Viktige fiskerikommuner

Meningspanelet

Marte Vassbotten

På tampen fra Provence

Leder

Månedens Gullfisk

Bjarnasons kommentar

Duellen

Leder

Meningspanelet

Månedens Gullfisk

NF's blå

Frode Blakstad

Høyviks kommentar

Ferdigsnakka med

Lek med tall

Norske fiskeriministre

På tampen fra Provence

Duellen

Smånytt fra fiskerinæringen

Hempels kommentar

Månedens intervju

Nye investeringer

Nye investeringer

Fisk og Forskning

Sundnes kommentar

Bok på kroken

NF's blå

NF's blå

NF's blå

NF's blå

NF's blå

NF's blå

Brev fra leserne

Hempels kommentar

Sandøys kommentar

Lek med tall

Månedens Gullfisk

Viktige fiskerikommuner

Lov og Rett

Sundnes kommentar

Smånytt fra fiskerinæringen

Duellen

Fisk og Forskning

Høyviks kommentar

Månedens intervju

Leder

NF's blå

Ferdigsnakka med

Meningspanelet

Tar ordet

På tampen fra Provence

Bok på kroken

Smånytt fra fiskerinæringen

Fisk og Forskning

Sundnes kommentar

Duellen

Bok på kroken

Bok på kroken

Nye investeringer

Nye investeringer

Bent Dreyer

Høyviks kommentar

Geir Ove Ystmark

Nye investeringer

Østensjøs kommentar

På tampen fra Provence

Ferdigsnakka med

Viktige fiskerikommuner

Lek med tall

Lov og Rett

Månedens intervju

Meningspanelet

Månedens Gullfisk

Hempels kommentar

Kommentar

NF's blå

Brev fra leserne

Leder

Årlige oversikter

60 år i sjømatnæringen

60 år i sjømatnæringen

60 år i sjømatnæringen

60 år i sjømatnæringen

60 år i sjømatnæringen

60 år i sjømatnæringen

60 år i sjømatnæringen

60 år i sjømatnæringen

60 år i sjømatnæringen

60 år i sjømatnæringen

Lek med tall

INGES hjørne

Smånytt fra fiskerinæringen

Duellen

På tampen fra Provence

Fisk og Forskning

Bok på kroken

Nye investeringer

Nye investeringer

Nye investeringer

Sundnes kommentar

Nyheter fra Nofima

Ferdigsnakka med

Før stortingsvalget 2021

NF's blå

Månedens intervju

Hempels kommentar

Månedens Gullfisk

Minneord

Geir Ove Ystmark

Leder

Sandøys kommentar

Meningspanelet

Før stortingsvalget 2021

60 år i sjømatnæringen

60 år i sjømatnæringen

60 år i sjømatnæringen

60 år i sjømatnæringen

60 år i sjømatnæringen

60 år i sjømatnæringen

60 år i sjømatnæringen

60 år i sjømatnæringen

60 år i sjømatnæringen

60 år i sjømatnæringen

60 år i sjømatnæringen

Lov og Rett

På tampen fra Provence

Fisk og Forskning

Bok på kroken

INGES hjørne

Månedens Gullfisk

Norske lakseslakterier

Fjordlandet

Duellen

Nyheter fra Nofima

Smånytt fra fiskerinæringen

Sundnes kommentar

Månedens intervju

Leder

NF's blå

Meningspanelet

Før stortingsvalget 2021

Norges 35 største fiskebåtrederier

Hempels kommentar

Bjarnasons kommentar

Lek med tall

Bok på kroken

Therese Tande kommenterer

60 år i sjømatnæringen

60 år i sjømatnæringen

Nye investeringer

Nye investeringer

Nye investeringer

60 år i sjømatnæringen

60 år i sjømatnæringen

60 år i sjømatnæringen

60 år i sjømatnæringen

Fisk og Forskning

Smånytt fra fiskerinæringen

60 år i sjømatnæringen

60 år i sjømatnæringen

Sundnes kommentar

Fjordlandet

60 år i sjømatnæringen

60 år i sjømatnæringen

60 år i sjømatnæringen

På tampen fra Provence

Duellen

Månedens Gullfisk

Månedens intervju

Før stortingsvalget 2021

Hempels kommentar

Nyheter fra Nofima

Østensjøs kommentar

NF's blå

Leder

INGES hjørne

Lek med tall

Meningspanelet

Tar ordet

Sandøys kommentar

Nye investeringer

Duellen

Fisk og Forskning

Fjordlandet

Ferdigsnakka med

Hempels kommentar

Nyheter fra Nofima

Månedens Gullfisk

Høyviks kommentar

Frode Blakstad

Historiske godbiter

Månedens intervju

Lek med tall

Leder

INGES hjørne

Meningspanelet

NF's blå

Før stortingsvalget 2021

Før stortingsvalget 2021

60 år i sjømatnæringen

60 år i sjømatnæringen

60 år i sjømatnæringen

60 år i sjømatnæringen

60 år i sjømatnæringen

60 år i sjømatnæringen

60 år i sjømatnæringen

60 år i sjømatnæringen

60 år i sjømatnæringen

60 år i sjømatnæringen

60 år i sjømatnæringen

Månedens intervju

Nye investeringer

Fjordlandet

Nye investeringer

Duellen

Sundnes kommentar

Månedens Gullfisk

Leder

Hempels kommentar

Nyheter fra Nofima

Historiske godbiter

INGES hjørne

Lek med tall

Meningspanelet

Robert Eriksson

Sandøys kommentar

Fisk og Forskning

På tampen fra Provence

Bok på kroken

Høyviks kommentar

Fjordlandet

Nyheter fra Nofima

Østensjøs kommentar

INGES hjørne

NF's blå

Bent Dreyer

Brev fra leserne

Leder

Historiske godbiter

Månedens Gullfisk

Månedens intervju

Bjarnasons kommentar

60 år i sjømatnæringen

60 år i sjømatnæringen

60 år i sjømatnæringen

60 år i sjømatnæringen

60 år i sjømatnæringen

60 år i sjømatnæringen

60 år i sjømatnæringen

60 år i sjømatnæringen

60 år i sjømatnæringen

60 år i sjømatnæringen

60 år i sjømatnæringen

60 år i sjømatnæringen

Nye investeringer

Duellen

På tampen fra Provence

Bok på kroken

Sundnes kommentar

Duellen

På tampen fra Provence

Fjordlandet

Nyheter fra Nofima

Hempels kommentar

Fisk og Forskning

Nye investeringer

Månedens Gullfisk

NF's blå

Ferdigsnakka med

Brev fra leserne

Meningspanelet

INGES hjørne

Geir Ove Ystmark

Sandøys kommentar

Historiske godbiter

Månedens intervju

Leder

Hempels kommentar

60 år i sjømatnæringen

60 år i sjømatnæringen

60 år i sjømatnæringen

60 år i sjømatnæringen

60 år i sjømatnæringen

Duellen

60 år i sjømatnæringen

60 år i sjømatnæringen

60 år i sjømatnæringen

60 år i sjømatnæringen

60 år i sjømatnæringen

60 år i sjømatnæringen

Nye investeringer

Nye investeringer

60 år i sjømatnæringen

Sundnes kommentar

På tampen fra Provence

Lek med tall

Tar ordet

Meningspanelet

Leder

Høyviks kommentar

Historiske godbiter

Månedens Gullfisk

Månedens intervju

Sandøys kommentar

INGES hjørne

NF's blå

NF's blå

Leder

Månedens Gullfisk

Meningspanelet

INGES hjørne

Sandøys kommentar

Fisk og Forskning

Nyheter fra Nofima

Hempels kommentar

Sundnes kommentar

Nye investeringer

Duellen

På tampen fra Provence

Fjordlandet

Ferdigsnakka med

Frode Blakstad

Historiske godbiter

Månedens intervju

Ferdigsnakka med

Duellen

Nyheter fra Nofima

Månedens intervju

Hempels kommentar

Sundnes kommentar

Fisk og Forskning

INGES hjørne

Månedens Gullfisk

Historiske godbiter

Robert Eriksson

Høyviks kommentar

Leder

NF's blå

Meningspanelet

Nye investeringer

Nye investeringer

Årlige oversikter

Nye investeringer

Nye investeringer

Sundnes kommentar

Bok på kroken

Duellen

Fisk og Forskning

På tampen fra Provence

Hempels kommentar

Ferdigsnakka med

Nye investeringer

Guldens Lupe

Månedens intervju

Leder

Sandøys kommentar

Månedens Gullfisk

Leder

NF's blå

Meningspanelet

INGES hjørne

Bent Dreyer

Historiske godbiter

Lek med tall

Nye investeringer

INGES hjørne

Geir Ove Ystmark

Lek med tall

Leder

Leder

NF's blå

Brev fra leserne

Meningspanelet

Fisk og Forskning

På tampen fra Provence

Hempels kommentar

Ferdigsnakka med

Sundnes kommentar

Bok på kroken

Duellen

Månedens Gullfisk

Månedens intervju

Norges 35 største fiskebåtrederier

Høyviks kommentar

Guldens Lupe

Minneord

Sundnes kommentar

Duellen

Fisk og Forskning

Nye investeringer

Bok på kroken

På tampen fra Provence

Hempels kommentar

Ferdigsnakka med

Nye investeringer

Nye investeringer

Lek med tall

Historiske godbiter

Månedens intervju

Meningspanelet

INGES hjørne

Månedens Gullfisk

Guldens Lupe

Leder

Tar ordet

Sandøys kommentar

NF's blå

Leder

Hempels kommentar

Ferdigsnakka med

Sundnes kommentar

På tampen fra Provence

Duellen

Månedens intervju

Leder

Høyviks kommentar

Brev fra leserne

Månedens Gullfisk

INGES hjørne

NF's blå

Meningspanelet

Frode Blakstad

Historiske godbiter

Guldens Lupe

Leder

Sundnes kommentar

Bok på kroken

Duellen

Bjarnasons kommentar

Fisk og Forskning

Historiske godbiter

Geir Ove Ystmark

Sandøys kommentar

Leder

Månedens intervju

Hempels kommentar

Ferdigsnakka med

NF's blå

Leder

Guldens Lupe

INGES hjørne

Månedens Gullfisk

Meningspanelet

På tampen fra Provence